Escoltar

Carta de Serveis i de compromís

El Servei d’Activitats Culturals (SAC) vol expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de totes les activitats que es desenvolupin en l’àmbit de la seva competència.

Es compromet a:

 • Participar de forma activa en la difusió de la cultura a les Illes Balears.
 • Contribuir a aplicar el programa de qualitat.
 • Desenvolupar l’activitat d’acord amb els criteris i directrius per garantir la qualitat de l’EEES i els principis de legalitat i seguretat jurídica.
 • Apropar-se a les necessitats i expectatives dels grups d’interès, oferir informació pública, retre comptes i afavorir la participació de tots els grups d’interès.
 • Implantar la gestió per processos i elevar els nivells d’eficàcia i d’eficiència de la seva gestió.
 • Millorar la comunicació entre el servei i l’usuari per ser un servei de referència de qualitat.

Dur a terme les accions necessàries per assolir els objectius de qualitat de la UIB.

La directora del Servei d’Activitats Culturals considera que el repte de la qualitat és un objectiu permanent i una forma de treballar en la qual hi han de participar totes les persones del Servei d’Activitats Culturals. Per aquest motiu, es compromet a comunicar aquest compromís a aquest servei i a implantar les mesures necessàries per tal d’assegurar una gestió de qualitat. Així mateix, vetllarà pel compliment d’aquest compromís de qualitat i el revisarà regularment per assegurar-ne la contínua adequació.

Bàrbara Obrador
Directora del Servei d’Activitats Culturals

1. Presentació

Dades generals  

 • Denominació de l’òrgan prestador del servei
  • Servei d’Activitats Culturals
 • Adreça, correu electrònic, telèfon i fax
  • Edifici Sa Riera
   C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2
   07122 Palma
   Tel.: 971 17 24 21
   Telefax: 971 17 27 08
   Fax: 971 172 729
   sac@uib.cat
 • Localització
 • Horaris d’atenció al públic 
  • De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 • Pàgina web

Missió, visió i valors

Missió

Dinamitzar la cultura de la comunitat universitària i la projecció exterior i col·laborar en l’execució del Pla estratègic de la UIB, amb una comunicació fluida entre els seus integrants, amb la comunitat universitària i amb la societat en general, bon tracte, eficàcia, i gestió acurada de:

 • la creació i l’elaboració de projectes propis que incideixin en aspectes culturals minoritaris
 • les propostes culturals i formatives que sorgeixen de la Universitat
 • la creació de projectes conjuntament amb altres vicerectorats i departaments de la UIB
 • la col·laboració amb entitats externes per a la generació de projectes culturals.

Aquestes propostes i col·laboracions són possibles per una gestió àgil que permet assegurar i avaluar la consecució de cada projecte i activitat formativa, amb una cura especial en la gestió del pressupost.

Visió

Modificar els programes culturals que s’haurian consolidat els darrers anys (arts i espectacles, cultura a l’abast, formació i participació), per adaptar-los als nous reptes que es deriven de l’ajustament pressupostari, aconseguir captar més públic jove en les activitats de participació, i generar nous projectes que responguin a les necessitats de la societat illenca.

Valors

Els principals valors del Servei es podrien resumir en projecció i eficàcia.

Es manifesta la voluntat de millora permanent i l’ús racional de les tecnologies punteres i la innovació orientades a la satisfacció de les necessitats i expectatives dels usuaris.

Destacam:

 • Col·laboració entre els membres del Servei
 • Experiència
 • Bon ambient laboral
 • Capacitat de reacció
 • Disponibilitat
 • Flexibilitat
 • Eficàcia

2. Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

Serveis exclusius al PDI

Serveis exclusius a l'alumnat

Serveis exclusius a la comunitat universitària

Serveis al públic en general

 • Arts i espectacles
  • Cinema d’Autor a l’Augusta
  • Dimarts de Cinema al Campus
  • Exposicions
  • Música
  • Poesia
  • Teatre
 • Divulgació
  • Cicles de conferències
  • Debats
  • Seminaris
  • Taules rodones
 • Formació
  • Cursos
  • Tallers
  • Seminaris
 • Recepció, valoració econòmica i avaluació de projectes externs a la UIB que es vinculen amb qualsevol aspecte de la cultura, especialment de les nostres illes
 • Coordinació amb altres institucions de cicles pel que fa a conferències i exposicions i activitats culturals en general

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

El Servei d’Activitats Culturals té previstes diferentes actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris i de les usuàries. Els principals canals de participació existents són els següents:

 • Atenció personalitzada de la cap del Servei amb una petició prèvia en línia (a través de la bústia personal) o per telèfon (971 17 24 21 / 24 30).

4. Mesures d’esmena

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, la cap del Servei, assumeix la responsabilitat d’informar a l’usuari sobre les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al seu abast per poder corregir els problemes o insatisfaccions ocasionats.

5. Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

 • Data d'aprovació
  • juliol de 2010
 • Primera revisió i actualització
  • juliol de 2012
 • Segona revisió i actualització
  • març de 2013
 • Propera revisió i actualització
  • gener de 2016