Universitat d'Estiu

imatge_representativa

Coordinació: Cristina Nicolau Llobera, professora titular d’universitat del Departament de Biologia. Rubén Rial Planas, catedràtic d’universitat del Departament de Biologia. Gabriel Torrens Caldentey, professor associat del Departament de Física. Universitat de les Illes Balears.

Dates i horari: del 8 al 18 de juliol de 2013, de dilluns a dijous de 17 a 20 hores.

Durada: 24 hores.
 

Lloc: aula 20 de l’edifici Guillem Colom, campus universitari.

Nombre de places: 30

Llengües vehiculars: català i castellà

Nombre de crèdits de lliure configuració de la UIB: 2
Nombre d’hores de formació permanent de professorat: 24

Professorat: Universitat de les Illes Balears: Departament de Biologia: Rubén Rial Planas, catedràtic d’universitat. Susana Esteban Valdés, catedràtica d’universitat. Cristina Nicolau Llobera, professora titular d’universitat. Antoni Gamundí Gamundí, professor titular d’universitat.
Departament de Física: Gabriel Torrens Caldentey, professor associat.
Alumnes de grau participants: Joan Francesc Belzunce Capó, Guillem Gutiérrez Gili, Daniel Carnero Rocca, Laura Arbona González.

Introducció

El curs presenta el funcionament bàsic dels sistemes electrònics més habituals per tal que els usuaris entenguin millor la tecnologia que utilitzen i la seva interacció amb el cervell. L’exposició combina la perspectiva de l’enginyeria amb la de la biologia, ja que en molts casos la natura ha inspirat el desenvolupament de l’electrònica o serveix per entendre millor la tecnologia. L’exposició es fa des d’un punt de vista divulgatiu però sense perdre rigor cientificotècnic.

Objectius

El curs combina la perspectiva de l’electrònica i de la biologia per explicar de forma comparada el funcionament dels sistemes biològics amb l’electrònica dels aparells que utilitzam a diari.

L’objectiu des del punt de vista de l’electrònica és entendre millor el funcionament de la tecnologia que utilitzam a diari per tal de fer-ne un millor ús i per millorar la presa de decisions a l’hora d’adquirir nous aparells electrònics. Algunes estratègies de màrqueting aprofiten la ignorància del consumidor per aparentar que el seu producte és millor que el de la competència o per fer-nos creure que les característiques que ofereix tindran un efecte positiu i útil en les seves prestacions. Un comprador informat és un millor comprador.

A més, des del punt de vista de la biologia, es pretén que s’adquireixin coneixements d’una manera diferent a l’habitual, ja que la comparació entre el cervell humà i la màquina, així com les seves interaccions, ofereix una perspectiva força enriquidora. 

Metodologia

Les sessions seran presencials i combinaran una part expositiva amb la participació activa dels alumnes. Es presentaran també exemples pràctics que ajudin a comprendre millor el que s’ha explicat de manera teòrica.

Continguts

Del transistor a l’ordinador

 • El transistor
 • Les portes lògiques
 • El microprocessador

El cervell i els ordinadors

 • Transistors, microprocessadors, neurones i cervells
 • Diferents tipus de memòries
 • Intel·ligència artificial
 • Xarxes neuronals
 • Algoritmes genètics

Memòries

 • Electròniques
  • El disc dur
  • Els sistemes òptics (CD i DVD)
 • Memòries RAM
 • Memòries flaix (memòries USB o llapis de memòria)
 • Biològiques
  • El cervell: la sinapsi

La comunicació

 • La ràdio
 • El telèfon mòbil
 • Internet i les xarxes de comunicacions. Els cables submarins

Comunicació entre cervells i màquines

Visió humana i visió per ordinador

 • Comparativa entre elements òptics
 • Comparativa dels elements sensibles a la llum
 • Computació a l’ull animal
 • La visió 3D. Com el cinema i la TV 3D enganyen el nostre cervell
  • Tipus de pantalles 3D

Altres sistemes electrònics

 • GPS

Acceleròmetres

Preu

Comunitat universitària de la UIB i estudiants: 55 euros
Altres: 85 euros

Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:

 • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs
 • Estar al corrent en el pagament del curs
 • En cas de certificat d'aprofitament, l'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores i superar la prova d'avaluació proposada pel professor.

Matrícula