X Seminari d'Estudis Medievals. Solcant les aigües i trepitjant la terra. Viatges i viatgers a l'edat mitjana


 

Lloc
Sala d’actes de Son Lledó
Places
150
Dates
10 i 17 març de 2023
Horari
el 10, de 9 a 18 hores, i el 17, de 9 a 14 hores
Durada
10 hores
Preu
Activitat de franc

Programa                   Fulletó                                                  Matrícula

Destinataris

Estudiants universitaris i acadèmics. Obert al públic en general. Alumnes del grau d’Història, d’Història de l’Art, de Llengua i Literatura Catalanes, alumnes del Màster de Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura, i del Màster de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió, i alumnes del Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia. Qualsevol persona de la comunitat universitària o de fora que estigui interessada en el tema. Aquest curs és una activitat formativa específica del doctorat en Història, Història de l'Art i Geografia, i una activitat computable en les guies docents de les assignatures de grau següents: 20261 Art Medieval I (1000-1250), 20711 Literatura Catalana Medieval, 20212 Història Medieval Universal de la Baixa Edat Mitjana, 20203 Societats i Cultures en l’Edat Mitjana.

Coordinació

Antònia Juan Vicens i Magdalena Cerdà Garriga. Grup de Recerca Estudis Medievals (GRESMED), Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts (UIB).

Introducció

Durant l’edat mitjana, hi havia molta mobilitat, contràriament al que hom sol pensar. Molta gent que pertanyia a diversos sectors socials es desplaçave amb interessos i objectius diversos: mercadejar, estudiar, treballar, pelegrinar, etc. A més, no solament circulaven les persones, sinó també els objectes de la cultura material, els llibres, les obres d’art..., i, amb ells, les idees i les modes.

Objectius

  • Comprendre els motius i interessos que guiaren els viatges a l'època medieval
  • Analitzar els tipus de viatgers i les rutes establertes entre diversos territoris durant l'edat mitjana
  • Conèixer la mobilitat i circulació d'idees i objectes com a conseqüència derivada del viatge medieval

Professorat

Maria Barceló Crespí (UIB), Tina Sabater (UIB), Gabriel Ensenyat (UIB), Rafael Ramis (UIB), Miquel Àngel Capellà (UIB), Encarnación Montero (Universitat de València), Eduardo Aznar (Universitat de La Laguna), Jaume Aurell (Universitat de Navarra), Gabriel de la S. T. Sampol.

Metodologia

El curs es desenvoluparà en sessions teoricoexpositives amb suport audiovisual. En cada una, s’intercalaran aspectes de caire més pràctic, com ara l’anàlisi i el comentari de textos i imatges.

Programa

10 de març

9.15 h. Obertura del curs

9.30 h. Eduardo Aznar (Universitat de La Laguna): «Más allà de las columnas de Hércules»

10.30 h. Pausa

11 h. Encarnación Montero (Universitat de València): «Reflexiones en torno a la circulación de modelos artísticos en la Baja Edad Media: Revisión de algunos tópicos historiográficos y aproximación a nuevas perspectivas de análisis»

12 h. Gabriel de la S. T. Sampol: «D'Abisínia al Japó: la Peregrinació de Fernão  Mendes Pinto»

13 - 15 h. Pausa per dinar

15.30 h. Miquel Àngel Capellà (UIB): «L'obra de Domàs: mobilitat d'objectes islàmics i transferències artístiques»

16.30 h. Maria Barceló Crespí (UIB): «Les peregrinacions medievals: economia, societat i cultura»

17 de març

9.30 h. Tina Sabater (UIB): «Els viatges d’artistes a l’edat mitjana a partir de l’estudi dels documents i les obres»

10.30 h. Rafael Ramis (UIB): «La peregrinatio academica en el Mediterrani occidental en l'edat mitjana i la primera modernitat»

11.30 h. Pausa

12 h. Gabriel Ensenyat (UIB): «Ramon Llull, viatger per la fe»

13 h. Jaume Aurell (Universitat de Navarra): «La projecció mediterrània dels mercaders barcelonins: els intercanvis amb Orient»

Llengua vehicular

Català i castellà

Matrícula