IV Jornades Història del moviment obrer: La dictadura de Primo de Rivera: col·laboracions i resistències.


 

Lloc
Ca n’Oleo. Carrer de l'Almudaina, 4 Palma
Places
60
Dates
16 i 17 de març de 2023
Horari
de 17 a 21 hores
Durada
8 hores
Preu

UIB (PAS, PDI i estudiants), desocupats, família nombrosa i monoparental 25 €

Altres 45 €

Programa                                                                         Matrícula

Coordinació

 David Ginard, professor titular d’universitat. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. UIB

Destinataris

Graduats, llicenciats, professors i estudiants d’Història i altres especialitats humanístiques. Persones interessades per la història contemporània.

Introducció

El curs pretén oferir una visió actualitzada de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) i la seva incidència a les Balears. A aquest efecte, comptarà amb la participació d’especialistes destacats que aportaran els resultats de les seves recerques en curs.

Objectius

 • Analitzar l’estat de la qüestió al voltant de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) i el seu impacte polític, social, econòmic i cultural a les Illes Balears.
 • Situar aquest sistema polític en el context de la crisi del model democràtic liberal i l’ascens dels autoritarismes i totalitarismes a l’Europa d’entreguerres.
 • Debatre, en particular, sobre els suports i oposicions amb què va comptar el règim primoriverista al conjunt d’Espanya i a les Illes Balears a partir de les investigacions més recents sobre el tema.

Programa

Dijous 16 de març

17 h: Presentació.

17.15 h: Conferència inaugural: Pere Gabriel, «El cop d’Estat de setembre de 1923: causes i

conseqüències immediates».

18.20: Presentació de ponències del bloc 1. La dictadura: fonaments i desplegament institucional.

18.30 h: Arnau Company, «Les institucions primoriveristes a les Balears». 

19 h: Cristòfol Mateu, «L’Ajuntament de Palma i la Dictadura de Primo de Rivera».

19.30 h: Joan Colom / Pere Salas, «La repressió lingüística i cultural durant la dictadura

primoriverista».

20 h: Sebastià Serra, «La “Dictablanda” a les Balears».

20.30: Debat.

Divendres 17 de març

17 h: Presentació de les ponències del bloc 2: obrers, republicans, intel·lectuals i universitaris davant la dictadura de Primo de Rivera.

17.10: Antoni Nadal, «Les vagues a les Illes Balears en la dictadura i la Dictablanda».

17.40 h: Catalina Martorell, «El republicanisme mallorquí sota la dictadura de Primo de Rivera».

18.10 h Antoni Vidal, «Els socialistes i la dictadura de Primo de Rivera. El cas de les Balears».

18.40 h: David Ginard, «Els comunistes balears: del cop d’estat de Primo de Rivera a la proclamació de la Segona República».

19.10 h: Jordi Pomés, «Antoni M. Sbert i la Federació Universitària Escolar».

19.40 h: Antoni Marimon, «Entre l'alta cultura i la cultura popular: Els casos de La Nostra Terra (1928-1930) i Pitos y Flautas (1928)».

20.10 h: Dolors Marín, «Anarquistes i sindicalistes a Catalunya i Mallorca (1923-1930)».

20.40 h: Debat.

21 h: Clausura.

Ponents

 • Pere Gabriel Sirvent, catedràtic jubilat d’Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Arnau Company Matas, doctor en Història, professor de secundària i professor associat d'Història Contemporània a la Universitat de les Illes Balears.
 • Cristòfol Mateu Sastre, doctor en Història per la Universitat de les Illes Balears.
 • Joan Colom Ramis, llicenciat en Història per la Universitat de les Illes Balears i màster en història contemporània i món actual per la UB-UOC.
 • Pere Salas Vives, doctor en Història i professor titular d'Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears.
 • Sebastià Serra Busquets, catedràtic emèrit de la Universitat de les Illes Balears.
 • Antoni Nadal Soler, investigador i escriptor.
 • Catalina Martorell Fullana, doctora en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Antoni Vidal Nicolau, doctor en Història per la Universitat de les Illes Balears.
 • David Ginard Féron, doctor en Història i professor titular d'Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears.
 • Jordi Pomés Vives, doctor en Història i professor titular d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Antoni Marimon Riutort, doctor en Història i professor titular d'Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears.
 • Dolors Marín Silvestre, doctora en Història per la Universitat de Barcelona.

Metodologia

El curs consistirà en diverses sessions de caràcter teoricoexpositiu amb suport audiovisual que es combinaran amb espais de diàleg i debat amb els assistents.

Sistema d’avaluació: per obtenir avaluació positiva caldrà assistir almenys al 80% de les sessions i elaborar una memòria descriptiva breu de l’activitat.

Llengua vehicular

Català

Matrícula