Companyia de Teatre de la UIB. Mallorca (2022)

 

Migraaaants o Som massa gent en aquesta fotuda barca o El saló de la tanca de Matei Visniec + creació col·lectiva de la Companyia de Teatre de la UIB

 

Traducció al català: Matias Mulet Truyols

 

Representacions Companyia de Teatre UIB, 2022

Entrades de franc

 • Dimecres 18 de maig, a les 11 hores. Aula Magna de l’edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari. (L'assistència a l'espectacle és reconeguda per al passaport cultural de la UIB)
 • Divendres 20 de maig, a les 20 hores. Teatre Municipal Xesc Forteza. Reserves a <palmacultura.koobbin.cat> Venda presencial anticipada d'entrades: al Mar i Terra Espai de Cultura c/ Sant Magí, 91 (horabaixes de dimarts a divendres de 16.30-21.30 h). (L'assistència a l'espectacle és reconeguda per al passaport cultural de la UIB)
  Venda general d'entrades: a Taquilla del Teatre (1h abans de començar)
 • Diumenge 22 de maig, a les 20 hores. Casal de Cultura, carrer de Can Dureta, 5 Inca. Entrada lliure sense reserva.
 • Dimarts 31 de maig, a les 20 hores. CineCiutat (L'assistència a l'espectacle és reconeguda per al passaport cultural de la UIB).
 • Diumenge 5 de juny, a les 20 hores. Teatre Sa Teulera. Carrer del Metge Gaspar Pujol, 68 Andratx. Reserves: (cultura@andratx.cat) o també al telèfon 971628018 (contacte Can Riera). 
  Per recollir les entrades al teatre de Sa Teulera fins una hora abans de la funció.

* Donatiu voluntari: 5 euros (els beneficis íntegres de l’obra seran destinats a les famílies de refugiats amb menors a càrrec seu, a través de la Fundació Sant Joan de Déu. Serveis Socials)

Hi col·laboren:
 • Teatre Xesc Forteza. Ajuntament de Palma
 • Teatre Sa Taulera. Andratx
 • Casal de Cultura d'Inca. Ajuntament d'Inca
 • Consell de Mallorca
 • CineCiutat
Integrants Companyia de Teatre de la UIB 2022
 • Alejandro Martínez Gual
 • Antònia Busquets i Cantallops
 • Bernardí Homar Borràs
 • Camilo Perez Orozco
 • Candela Romero Montalbán
 • Eduardo Guerra Chouard
 • Jaime Bibiloni Rodríguez
 • Jorge Mampel Danta
 • Júlia Sintes Pons
 • Maria Antònia Corró Martí
 • Maria Estelrich Ramis
 • Marta Llompart Nicolau
 • Nadia Elseira Carrasco
 • Raquel Rodríguez Díaz
 • Rodrigo Naredo Núñez
 • Violeta Pérez Berrios

Direcció: Juanjo Bermúdez de Castro

Classes i assaigs

Docència i direcció

Juanjo Bermúdez de Castro, professor del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la UIB

Dates: del 22 de febrer al 3 de juny de 2022

Horari: els dimarts, de les 16 a les 19 hores, i els divendres, de les 18 a les 21 hores.

Lloc: aula de Magisteri Teatre, edifici Guillem Cifre de Colonya.

Destinataris:alumnes dels estudis de grau i màster de la UIB menors de 30 anys.

Crèdits ECTS: 6

Places: 20.

Durada: 200 hores (120 hores presencials i 80 hores de treball personal de l'alumne).

Inscripcions: de l'1 de febrer a l’1 de març de 2022. Enviau el vostre nom, cognoms, número de DI, telèfon de contacte i estudis a <sac@uib.cat>.

Producció: Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta. Servei d’Activitats Culturals i Facultat d’Educació. Universitat de les Illes Balears

Classes teòriques d’història i teoria teatral

 1. Màgia i ritus: cap al domini de les forces de la naturalesa. L’origen màgic i el ritual del teatre
 2. Grècia i Roma: la persona davant el destí. Els clàssics: el teatre grecollatí
 3. El teatre medieval: el misteri del teatre. El teatre surt de les esglésies
 4. La comèdia de l’art: un món nou, un teatre nou. La influència del Renaixement italià a Europa
 5. El Barroc: el teatre de la paraula. El teatre: element essencial del Barroc
 6. La Il·lustració i el Romanticisme: de la raó a la passió. De la raó neoclàssica a la passió romàntica
 7. El Realisme: el teatre com a mirall de la realitat. Una mirada objectiva de la realitat social
 8. El teatre social: El teatre del compromís social. Del teatre èpic al teatre de les oprimides
 9. El teatre de l’absurd: caos i incomunicació. El sentit de la condició humana
 10. El teatre contemporani: performance i mitjans digitals. El teatre postdramàtic i les noves tendències

Classes de tècnica teatral

 • Jocs inicials de motivació i desinhibició
 • Activitats motivadores per començar la classe
 • Exercicis per trencar el gel
 • Activitats per superar el bloqueig inicial i les inhibicions
 • Sensibilització
 • Tècniques de relaxació
 • Respondre als estímuls sensorials interiors i de l’entorn
 • Desenvolupar les habilitats sensorials dels cinc sentits
 • Creativitat corporal
 • Activitats per prendre consciència del nostre esquema corporal
 • Exercicis sobre les possibilitats dels nostres moviments
 • Adquisició de destreses expressives
 • Relació del cos amb l’espai, els objectes físics i els cossos dels companys
 • Habilitat per moure el cos de manera expressiva i comunicativa
 • Expressió amb la veu
 • Tècniques bàsiques d'expressió vocal
 • La veu com a vehicle d’expressió personal i creació de personatges
 • Millora de la dicció i vocalització
 • Tècniques de projecció de la veu
 • Teatralització
 • Donar estructura dramàtica a qualsevol tipus de text per poder representar-lo
 • Origen dels textos: poemes, cançons, contes, notícies de premsa, acudits, anuncis
 • Monòlegs
 • Improvisacions
 • Escenes per parelles

Autoavaluació

Propostes d’avaluació creatives per comprovar la capacitat d’autoavaluació de:

 • la pròpia participació 
 • la pròpia implicació en els projectes col·lectius
 •  l'adquisició de recursos expressius i la seva utilització
 • la integració grupal
 • la satisfacció experimentada pel treball realitzat

Representació teatral final

Migraaaants (2017)

Del dramaturg francoromanès Matei Visniec amb la creació col·lectiva de la Companyia de teatre.

Sinopsi

Migrants a la mercè de traficants; salons futuristes on s’anuncien avanços seductors en filats amb ganivetes; malvats que s’aprofiten de la misèria i fragilitat dels més desvalguts. Aquesta obra ens mostra amb tota la cruesa el drama actual de la immigració, intensificat pel dels refugiats. No obstant això, Matei Visniec, mestre de l'humor negre, ens fa esbossar un somriure, un somriure amarg, davant la catàstrofe humanitària que ens presenta en aquesta obra, feta de quadres dramàtics en què s’alternen diferents línies argumentals. Màgia teatral que commou, gaudi per a la imaginació i el pensament, que, acabada l’obra, ens deixen una profunda presa de consciència i, tal vegada, el desig de fer alguna cosa.

Està previst que es facin representacions a l’amfiteatre de la UIB, al campus universitari, i també a teatres municipals de Palma i de Mallorca.

Entrada donatiu (voluntari): 5 euros

L’organització que rebrà el donatiu serà la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca. És un centre d’acollida que treballa amb famílies sense llar (85 per cent de famílies estrangeres) i sempre amb menors a càrrec seu, o famílies de migrants a qui han denegat l’asil polític. Aposta per la convivència multicultural i interreligiosa, amb especial atenció en l’acollida dels migrants. La Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca col·labora amb l'Ajuntament de Palma i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).

S’enregistrarà l’obra teatral i es projectarà al cinema autogestionat CineCiutat de Palma, funció per a la qual també es demanarà un donatiu voluntari de 5 euros, que també serà donat íntegrament a la mateixa organització social. 

Si les condicions sanitàries ho permeten, es reemprendrà el projecte d’intercanvi teatral de la Xarxa Lluís Vives, amb altres companyies teatrals universitàries dels Països Catalans a la Universitat d’Alacant, que fou anul·lat el darrer curs acadèmic.

Requeriments essencials

És obligatori assistir al 80 per cent de les classes per continuar formant part de la companyia, perquè l'absència a una classe afecta el desenvolupament del treball en què altres companys participen. S’exigeix als estudiants un compromís fort, així com que manifestin la capacitat crítica i d'anàlisi. Se'n valora especialment l'aptitud per treballar en equip.

Competències genèriques

 • Capacitat per treballar en equip i aprendre que el treball individual és una peça més en el complex engranatge de muntar una obra com a grup de teatre
 • Capacitat per mantenir els compromisos adquirits amb els companys i el professor
 • Capacitat per aplicar els coneixements teòrics a la pràctica

Competències específiques

 • Capacitat per analitzar adequadament textos dramàtics
 • Capacitat per apreciar i acceptar la diversitat lingüística i cultural de la nostra comunitat
 • Capacitat per reescriure un text dramàtic i adaptar-lo a audiències del segle XXI
 • Capacitat per formular propostes vinculades a l'àmbit de la creació dramatúrgica: improvisació, posada en escena, escenografia, moviment, elaboració de personatges...

Metodologia docent

Lectura i anàlisi del text dramàtic; lectura propera (close reading); anàlisi de personatges, temes, símbols, circumstàncies prèvies, subtext; anàlisi detallada de cada escena fins arribar a una lectura dramatitzada i pluja d’idees per a la posada en escena.

Posada en escena

Creació d’equips de treball damunt i fora de l’escenari: 1. Actuació; 2. Coach; 3. Escenografia; 4. Audiovisuals; 5. So i il·luminació; 6. Vestuari; 7. Maquillatge i perruqueria.

Es posaran en pràctica tècniques teatrals vàries: improvisació, memòria sensorial, relaxació, expurgació, vulnerabilitat, confiança, substitució, moviment expressiu, pràctiques vocals. Utilitzarem exercicis proposats per directors clàssics contemporanis, com Stanislavski, Lee Strasberg a l’Actor’s Studio de Nova York, o Antonin Artaud, però també pràctiques més modernes i arriscades, com les de l’Escola de Jacques Lecoq o Angélica Liddell.

Avaluació

Memòria: 25 per cent. Els estudiants hauran de prendre notes durant el curs per redactar una memòria de cinc pàgines sobre la seva implicació en tot el procés de representar una obra sobre l’escenari i, sobretot, el que hagin après durant l’any.
Compromís: 25 per cent (l'avaluarà el director).
Treball en equip: 25 per cent (l'avaluarà el director).
Resultats de la seva funció en el projecte teatral conjunt: 25 per cent (els avaluarà el director).

Bibliografia bàsica

- Boleslavsky, Richard. Acting: Six first lessons. New York: Theatre Art Books Inn, 1933. També a New York: Routledge, 2005.
- Brook, Peter. The Empty Space. New York: Simon and Schuster, 1968.
- Greenblatt, Stephen (ed.). The Norton Shakespeare. London: Norton, 1997. (Només alguns fragments proporcionats pel professor).

Bibliografia Complementària


- Berceval, Fernando. Un taller de drama. Ciudad Real: Ñaque, 1998.
- Stanislavski, Konstantin. My Life in Art. Boston: Little, Brown and Company.
1924. Also in New York: Routledge, 2008.
- Motos Teruel, Tomas. Prácticas de Dramatitzación. Ciutat Real, Ñaque, 2007.

Altres Recursos


- Drama Study Guides: www.sparknotes.com/drama
- No Fear Shakespeare: www.nfs.sparknotes.com
- «How to make Shakespeare easy for English language learners»:
https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/how-make-shakespeare-easyenglish-
language-learners