V Seminari de Cant Coral, amb Nuria Fernández Herranz

 

 

Dates i lloc
18, 19 i 20 de març de 2022. Edifici Sa Riera i església de Sant Pius X, Palma.
Horari

Divendres, 18: Conferència/taula rodona, de les 19 a les 20.30 hores.

Dissabte, 19: de les 10 a les 13 hores i de les 15.30 a les 19.30 hores.

Diumenge, 20: De les 10 a 14 hores. Concert: de les 16 a les 17 hores a l'església de Sant Pius X, Palma.

Durada
14 hores.
Nombre de places
50 alumnes
Destinataris
Cantaires de cors, directors de cors, estudiants de direcció coral, estudiants del grau de Mestre, mestres i professors que vulguin adquirir eines per fomentar el cant coral als centres educatius.
Preu
 30 euros amb descompte. Altres: 72 euros  +info
Matrícula

 

Nuria Fernández Herranz

Biografia

És doctora en Humanitats per la Universitat Carlos III de Madrid, en la qual, a més, desenvolupa projectes corals que s'han convertit en referents en el panorama coral espanyol: el Cor de la Universitat, el Programa Infantil de Música Escènica (1999-2008) i el Curs de Direcció de Cor, del qual se n'han fet més de 18 edicions. Igualment, és docent en l'àmbit dels ensenyaments superiors de música des de fa més de vint anys i molts de directors de cor s'han format amb ella. A l'actualitat, és professora al Conservatori Superior de Castella-la Manxa, a la Universitat Autònoma de Madrid, al Centre Superior Katarina Gurska i a la Universitat Internacional de la Rioja.

Nuria Fernández és directora artística i fundadora de VokalArs, agrupació de reconegut prestigi en el panorama coral actual, caracteritzada per l'originalitat de les seves propostes artístiques i un concepte de sonoritat tímbrica amb personalitat pròpia. Amb les seves agrupacions ha obtingut guardons i reconeixements nacionals i internacionals. Ha fet múltiples estrenes de repertori coral i escènic a les principals sales de concert, i habitualment és convidada a formar part de jurats i a dirigir projectes artístics a Espanya i a l'estranger.

Organització

Art Vocal Ensemble i Servei d’Activitats Culturals (SAC) de la UIB.

Coordinació

Llorenç Gelabert, professor contractat doctor del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB i director musical d’Art Vocal Ensemble.

Continguts

 1. Estudi i anàlisi d’un repertori d’obres representatiu d'èpoques diferents
 2. Interpretació i conjunció de les obres
 3. Tècnica de direcció
 4. Didàctica de l’assaig
 5. Aplicacions de la pràctica coral a l’aula d’educació infantil i primària

Objectius

 1. Aprofundir en l’estudi, anàlisi i interpretació d’un repertori de música coral d'èpoques diferents.
 2. Tractar, en un nivell elemental, la tècnica de direcció adaptada al repertori treballat i per a la didàctica de l’assaig
 3. Treballar estratègies per al desenvolupament de la pràctica coral a les escoles

Metodologia

Al llarg del seminari, es combinaran petites sessions explicatives teoricomusicals combinades amb la pràctica interpretativa, que ocuparà una gran part del temps.

Repertori

 • Ballade to the Moon de Daniel Elder
 • Ave, Maria d'Edward Elgar
 • Cantos del fuego de Dante Andreo
 • Libera me de Lajos Bárdos
 • Lullaby de Daniel Elder
 • Lux Aeterna d'Ériks Esenvalds
 • The Lake Isle d'Ola Gjielo
 • There is no rose d'Andrew Cusworth

 Un cop formalitzada la inscripció els alumnes rebran les partitures per correu electrònic.

Programa

Divendres, 18

 Conferència «Criteris interpretatius aplicats a la direcció coral», a càrrec de Nuria Fernández.

«Visibilitzar dones directores». Taula rodona amb les directores Nuria Fernández (Vokalars i Coral de la Universitat Carlos III de Madrid), Irina Capriles (Musicantes de Mallorca i professora de la UIB), Lídia Fernández (Cor de Dones de la UIB) i Gemma Camps (cors i orquestra de la Universitat Rey Juan Carlos)

Edifici Sa Riera, aula 22.

Activitat de franc per al públic general.

Reserva de plaça a <sac@uib.cat>

 
Dissabte, 19

Treball de repertori. Preferentment es treballaran les obres següents:
1. Cantos del fuego (Andreo)
2. Ave Maria (Elgar)
3. Lullaby (Elder)
4. Libera me (Bardos)
5. There is no rose (Cosworth)
6. Lux Aeterna (Essenvalds)

Diumenge, 20

Sessió matí: treball de repertori.

A les 16 hores: Concert. Església de Sant Pius X, Palma.

Avaluació

Es valorarà:

— L’assistència i la participació en totes les sessions del seminari, tant les teòriques com les pràctiques.

— La transferència de les propostes treballades en la pràctica docent a l’aula de Música, a partir de la pràctica vocal i de les propostes didàctiques que en derivin.

— La capacitació assolida al llarg de les sessions a través de la pràctica individual i col·lectiva, sempre dirigida a la seva aplicabilitat en l’aula d’educació infantil i d’educació primària.

— La reflexió sobre l’aplicabilitat en contextos educatius varis i el grau de compatibilitat amb línies de treball i metodologies ja consolidades.

Transferència

Entenem que el format de seminari que presentam afavoreix una transferència de coneixement adreçada a la pràctica musical en agrupacions musicals, especialment en l’àmbit coral, bé sigui en espais infantils i juvenils acadèmics o de lleure, agrupacions d’adults o tercera edat, o qualsevol altre tipus de col·lectiu.

Llengua vehicular del curs

Castellà

Places limitades per ordre d’inscripció

Preus

 • UIB: 43 euros

                        PDI i PAS

                        Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat.

                        Amics i Amigues de la UIB


 • Estudiants: 30 euros (qualsevol estudiant, sigui o no universitari)
 • Desocupats: 30 euros. Heu de presentar un certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs.
 • Cantaires matriculats a les corals de la UIB: 30 euros.
 • Altres: 72 euros.

Certificats

     Hores de formació permanent de professorat: 14 hores. Aquesta activitat té el número de registre 715 segons la resolució d'homologació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:

    L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs

    Estar al corrent en el pagament del curs

En cas de certificat d'aprofitament, és imprescindible l'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores i superar la prova d'avaluació proposada pel professor.