«Plant de la Verge», de Ramon Llull

cartell plant de la VergeEscolania de Lluc

Director: Ricard Terradas

Narradors: Caterina Valriu i Gabriel Camps

Divendres 8 d’abril de 2022, a les 19.30 hores

Parròquia de Santa Eulàlia, Palma

Concert de franc.

Reserves a <sac@uib.cat>.

Per facilitar l'accés a la Parròquia, podeu recollir la vostra entrada a la consergeria de Sa Riera, a partir de dilluns, 4 d'abril.

Col·laboració: IllesLex i Parròquia de Santa Eulàlia

Activitat reconeguda per al passaport cultural de la UIB 

El Plant de la Verge, o en l’original lul·lià Desconhort de Nostra Dona, és una bellíssima composició poètica de trenta-dues estrofes alexandrines monorimes que Ramon Llull va compondre entre 1290 i 1294, probablement a Nàpols. Emmarcada en la tradició del planctus Mariae propi de la cristiandat medieval, s’hi narra la passió i mort de Crist, amb la veu de Maria, la mare desconsolada que plora la humiliació i la crucifixió del Fill Jesús. Per commoure els oïdors, la protagonista s’hi adreça sovint, tot i que també interpel·la els altres personatges presents a la passió, com Judes, els jueus, els àngels, Joan l’Evangelista i les Maries.

L’estat de la Verge alterna sempre entre la joia (gaug) i la tristesa (ira), la joia per la salvació de la humanitat per la qual era necessari sacrificar el Fill de Déu i la tristesa per la mort del seu fill innocent. Maria no és estàtica com implica l’stabat de l’evangeli de Joan (19:25) i ensenya amb la seva proxèmica l’estat anímic propi, sempre però amb una delicadesa que no es troba en altres autors que han tractat el mateix tema (p. e. Iacopone da Todi). El Desconhort de nostra Dona és, a més, una de les poquíssimes obres lul·lianes on l’Art no hi té un paper destacat: és un «cant d’amor» (com versa l’última estrofa) d’un gran enamorat de la verge Maria, el nostre Ramon Llull.     

En trobareu més detalls a l’edició de Simone Sari, adaptada al català contemporani, i a l’edició crítica que en va fer el mateix investigador:

Desconhort de nostra Dona, ed. Simone Sari, Biblioteca Barcino, 9. Barcelona: Barcino, 2016.

Hores de nostra dona santa Maria. Desconhort de Nostra Dona, ed. Simone Sari, «Nova Edició de les Obres de Ramon Llull» XI. Palma: Patronat Ramon Llull, 2012.

Textos: Maribel Ripoll, professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears i Simone Sari, Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona.

Programa

Stabat Mater                                                 Giovanni Battista da Pergolesi (1710-1736)

  • Quae moerebat
  • Eja Mater
  • Fac ut ardeat cor meus
  • Fac ut portem Christi mortem
  • Amen
Lourdes Pons i Miquel Comas, violí
Gabriel Espinosa, viola
Rosa Cardona, violoncel
Rafel Riera, clavicèmbal

Ricard Terradas, direcció