Illes, Mars, Turisme, Fronteres

Seminari de recerca i intercanvi docent

Dates i horari
del 18 al 20 d'octubre de 2023
Durada
15 hores
Nombre d’alumnes
Lloc
 Universitat de les Illes Balears
Destinataris
Estudiants de grau, Màster o Doctorat vinculats als estudis de Llengua i literatura catalana, Llengua i literatura espanyola, Estudis Anglesos, Geografia, Història, Història de l'art i altres estudis afins
Preu
 de franc

1. Descriptor:

En aquest seminari de recerca ens proposam reflexionar des d'una perspectiva interdisciplinària sobre les dinàmiques culturals, literàries i geogràfiques que tenen a veure amb la conjunció entre espais marítims, insularitat i turisme, des de les Illes Balears, però també en altres entorns. Són múltiples els investigadors dels departaments de la Facultat de Filosofia i Lletres que treballen des d'aquestes coordenades, i les lliguen des dels camps d'especialització dels estudis anglesos, la llengua i la literatura catalana i hispànica, els estudis de filosofia política i de geografia. En diferents sessions, exposaran alguns dels seus avenços investigadors, en diàleg amb diversos ponents convidats de diverses universitats nacionals i internacionals.

Així plantejat, el seminari de recerca es proposa com un intercanvi entre investigadors, docents i estudiants. Des d'aquesta última perspectiva, pretén acollir a la Universitat de les Illes Balears alumnes de grau i postgrau d’altres universitats europees, i alhora posar-los en contacte amb estudiants i investigadors de la Universitat de les Illes Balears. Sorgeix de l’experiència prèvia amb visites docents d’estudiants europeus que realitzen viatges d’estudis i estades de treball de camp a l’illa i que es posen en contacte amb professors locals per tal que els ofereixin una visió aprofundida de la realitat insular. Alhora, pretén situar aquesta realitat en un marc més ampli, connectat amb la realitat d’altres entorns i, per tant, comporta també una internacionalització dels continguts més propers als estudiants de la Universitat de les Illes Balears que s’afegeixin a l’encontre. Es proposa també difondre la imatge de la Universitat de les Illes Balears i, en concret, de la Facultat de Filosofia i Lletres, com a espai per a fer estades Erasmus, a nivell de grau i postgrau, i també com a espai d’acollida d’investigadors en formació.

El format de les jornades és modular i multilingüe. Es preveuen sessions en català, castellà i anglès, així com la possibilitat d'assistir a sessions de diverses assignatures en curs en els estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres en aquestes tres llengües.

2. Objectius:

 • Afavorir l’intercanvi de visions entorn del contacte cultural que es produeix a partir de processos socials i econòmics com ara la globalització i el turisme
 • Fomentar el contacte entre estudiants i investigadors de la Facultat de Filosofia i Lletres i estudiants i investigadors d’altres universitats que han manifestat interès en establir ponts de col·laboració.
 • Permetre l’acollida a la Universitat de les Illes Balears d’estudiants i professors d’universitats estrangeres i posar-los en contacte amb la nostra comunitat universitària.
 • Difondre la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears com a espai de rebuda d’estudiants de grau i de postgrau (estades Erasmus i altres marcs de col·laboració), i com a lloc d’acollida per a investigadors en formació.

3. Coordinació:

 • Marta Puxan, Mercè Picornell, Maria del Mar Vanrell  i Jesús Revelles (Grau en Llengua i Literatura Catalanes)
 • Macià Blázquez (Grau en Geografia)
 • Joaquín Valdivielso (Grau en Filosofia)

4. Places:

S’ofereixen 65 places a estudiants de grau, màster o doctorat vinculats als estudis de Llengua i literatura catalana, Llengua i literatura espanyola, Estudis Anglesos, Geografia, Història, Història de l'art i altres estudis afins.

Es distribuiran de la següent manera:

 • 20 places preassignades als estudiants de les Universitats de Potsdam i Philipps-Universität Marburg.  Inscripció
 • 15 places per estudiants i investigadors d’universitats estrangeres. Els estudiants haurien d’estar avalats per un professor i les places s'assignaran per ordre d’inscripció.
 • 30 places per estudiants i investigadors de la Universitat de les Illes Balears o estudiants d’altres universitats de l’estat espanyol interessats a realitzar una estada Sèneca els propers cursos. Per ordre d'inscripció.

5. Llengües:

S’ofereixen sessions en castellà, català i anglès. En simultaneïtat a les conferències s’ofereix la possibilitat d’assistir a diverses sessions de classe segons l’horari habitual de la facultat.

6. Inscripcions:

La inscripció és gratuïta i inclou el dret d'assistència a les activitats i el transport de la sortida de camp de divendres i s'ha de realitzar abans del 31 de juliol de 2023.

Caldrà indicar si sou:

 1. d'Universitats de Potsdam i Marburg
 2. de la Universitat de les Illes Balears
 3. d'altres universitats

7. Organització:

Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat de les Illes Balears

8. Coordinació acadèmica i científica

 • GIST. Grup d'Investigació en Sostenibilitat i Territori
 • LiCETC. Literatura Contemporània: Estudis Teòrics i Comparatius
 • PRAXIS. Grup de Recerca en Filosofia Pràctica
 • Projecte ERC Ocean Crime Narratives
 • GRESIB: Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears

Hi col·laboren:

 • Servei de Relacions Internacionals, Universitat de les Illes Balears
 • Servei d'Activitats Culturals, Universitat de les Illes Balears
 • Fundació Mallorca Literària

Horari

Jornada 1. Dimecres 18 d'octubre de 2023

9.30 h. Recepció dels estudiants

10-12 h. Intercanvi docent a la Facultat de Filosofia i Lletres. Assistència a classes seleccionades.

12 h. Ponència a càrrec de Philip Steinberg, Universitat de Durham (en anglès)

Seminari: Illes, mars, turisme, fronteres. Secció 1

14.30 h. "Escoja su idioma": el paisaje lingüístico online de los hoteles de Palma, Maria Joan Garau i Antonio Bruyèl, Universitat de les Illes Balears

15.30 h. "Llenguatge, turisme i variació: el cas particular de la població jove a Eivissa", Maria del Mar Vanrell i Christopher Little, Universitat de les Illes Balears

16.30 h. The Playground of British Travellers and Their Imagery of Pleasure, Eduard Moyà, Universitat de les Illes Balears

19 h. Visita de camp 1

Ruta literària per Palma

Jornada 2. Dijous, 19 d'octubre de 2023

Opció 1: Intercanvi docent a la Facultat de Filosofia i Lletres. Assistència a classes seleccionades.

Opció 2: Seminari: Illes, mars, turisme, fronteres. Secció 2.

10 h. Practices and discourses of marine protection: the case of Posidonia Oceanica in the Balearic Islands, José Cañada, University of Exeter

11 h. Poetic responses to tourism in the Caribbean and Mallorcan poetry, Maria Grau, Universitat de Barcelona

11.30 h. ¿Ha supuesto la pandemia una diferencia? Discursos en torno a la masificación turística, el SOSTurismo y el decrecimiento en las islas Baleares, Joaquín Valdivielso, Universitat de les Illes Balears

12.30 h. Masificación turística en los destinos costeros españoles. Estrategias de decrecimiento turístico, Macià Blázquez, Universitat de les Illes Balears

13.30-14.30 h. Dinar

16 h. Visita de camp 2

Anada en tren a Binissalem (des de l'estació intermodal de Palma). Visita a la casa Museu Llorenç Villalonga

19 h. Conferència: Les ràtzies pirates en el llegendari de les Balears: la desesperació i el coratge, Caterina Valriu, Universitat de les Illes Balears

Jornada 3. Divendres, 20 d'octubre de 2023

Seminari: Illes, mars, turisme, fronteres. Secció 3

10 h. Turismo cultural y antropología del viaje, Ulrich Winters (Philipps Universität Marburg)

11 h. En procura de 'lo maya' en las guías turísticas de Quintana Roo, Melanie Uth, Universitat de Potsdam

12.30 h. Perspectives crítiques sobre el turisme, un estat de la qüestió: Ivan Murray i Ernest Cañada, Universitat de les Illes Balears

13.30 h. Clausura

16 h. Visita de camp 3

Bus des de Palma. Destinacions turístiques madures. Ruta de Palmanova a Magaluf, Macià Blázquez i Maria Sebastián, Universitat de les Illes Balears