«L'economia social i solidària i les finances ètiques: propostes per transformar l'economia i la societat»

 

Dates i horari
Del 5 al 8 d’octubre de 2021. Dia 5 (presencial), de les 17 a les 20 hores. La resta de dies, de les 17 a les 21 hores
Durada
25: 15 presencials en línia (assistència obligatòria en el moment que s'imparteixen) i 10 de treball de l’alumne)
Places
20
Destinataris

Comunitat universitària.

Societat en general, especialment membres d’entitats socials, treballadors autònoms i persones interessades a emprendre socialment.

Crèdits ECTS
1
Preu
Gratuïta

Programa per descarregar Matrícula

 

 

 

 

  Matrícula oberta

Professorat

 Coordinació: David Abril Hervás (professor de Sociologia, Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB)

Col·laboració

Fundacions Darder Mascaró i Colonya Caixa Pollença

Introducció

L’economia social i solidària i les finances ètiques representen alternatives econòmiques necessàries que prioritzen la cura de les persones i del medi ambient, i més encara en un context en el qual l’emergència climàtica se suma a una crisi econòmica i social important com a conseqüència de la COVID-19.

En el cas de les Illes Balears, la situació és encara més delicada, per mor de la gran dependència del turisme, el sector més afectat per la incertesa que s’ha instal·lat de la mà del coronavirus als mercats internacionals. És per això que existeix un incipient consens social que apunta a la necessària diversificació de l’economia de les Illes Balears, en la qual tinguin més pes els sectors primari i secundari, així com l’economia social i solidària, que parteix d’un 1,8 per cent del PIB i ocupa més de 10.000 persones, entre cooperatives, societats laborals, empreses d’inserció i iniciatives del tercer sector social. El Pla director de l’economia social 2018-2022 preveu un creixement de fins al 5 per cent d’aquest sector els pròxims anys, que hauria d’anar acompanyat, per part dels poders públics, d’accions que promoguin la creació d’empreses i iniciatives que es basin en els principis de l’economia social i solidària:

- treball digne i estable

- conciliació i equitat

- sostenibilitat ambiental i cura de l’entorn

- cooperació

- participació i transparència

Entre aquestes accions, és clau el paper que hi ha de tenir la formació, atès el grau de desconeixement que existeix entre la societat en general sobre allò que representen l’economia social i les finances ètiques. Sobretot en un moment com l’actual, en què cal una economia amb valors, i que, a més, en el cas de l’economia social, s’ha mostrat molt més resilient pel que fa a l’ocupació en temps de crisi.

La proposta que presentam és un curs de formació adreçat a la comunitat universitària i al públic en general, i especialment a aquelles persones interessades a aprofundir en el coneixement de l’economia social i les finances ètiques i les possibilitats que ofereixen aquestes eines des de diferents espais: des de la vida quotidiana a l’activisme social i fins i tot al món de l’empresa, l’emprenedoria social o la docència.

Objectius

- Donar a conèixer, a la societat en general i a la comunitat universitària, l’economia social i les finances ètiques, sobretot pel que fa a les iniciatives i xarxes existents a les Illes Balears

- Disposar d’eines de pensament crític per revisar el paradigma econòmic dominant, generador de desigualtats socials i d’insostenibilitat

- Afavorir el creixement i desenvolupament de les iniciatives d’economia social i solidària, les inversions ètiques i l’emprenedoria social

Programa

Dimarts 5 d’octubre (Ca n’Oleo)

De les 17 a les 20 hores

Presentació del curs i conferència inaugural

Ponent: Ivan Miró, sociòleg, cooperativista i expert en economia social

Dimecres 6 d’octubre

Sessió I: de les 17 a les 19 hores

La necessitat d’una altra economia. Conceptes bàsics de l’economia social i solidària enfront del paradigma econòmic dominant i les respostes a la crisi de la COVID-19. Ponents: Jordi López (REAS) i David Abril (UIB)

Sessió II: de les 19 a les 21 hores

Finances ètiques i educació financera

Ponents: Enrique Raya (Fiare Banca Ètica) i Juanjo Caldés (Caixa Colonya)

Dijous 7 d’octubre

Sessió I: de les 17 a les 19 hores

Experiències i recursos de l’economia social i solidària a les Illes Balears

Ponents: Enric Pozo (Cooperativa cultural Corda i Poal), Arena Petit (Bauma), Onofre Fullana (APAEMA) i Antònia Coll (revista Sa Plaça)

Sessió II: de les 19 a les 21 hores

Experiències i recursos de l’economia social i solidària a les Illes Balears (II)

Ponents: Xesca Martí (fundació Deixalles), Lluís Ysasi (supermercat cooperatiu Terranostra), Josep Garau (s’Altra Senalla), Alexandre Duran (Som Energia Mallorca)

Divendres, 8 d’octubre

Sessió I: de les 17 a les 19 hores

Emprendre socialment: experiències col·lectives i en xarxa en temps d’emergència social i ecològica

Ponents: Enekoitz Etxezarreta (professor d’Economia de la Universitat del País Basc i expert en emprenedoria social i ESS) i Marc Masmiquel (emprenedor social)

Sessió II: de les 19 a les 21 hores

Perspectives de l’economia social i solidària a les Illes Balears

Taula rodona amb la participació de ponents de diferents iniciatives i entitats, i dinàmica de participació entorn dels aprenentatges del curs.

Metodologia

La durada del curs és de 15 hores teòriques de formació presencial en línia (aula virtual), distribuïdes en 7 sessions, a més de 10 hores a distància (fonamentades en el treball individual dels alumnes). En les sessions programades, s’abordaran en temps real els continguts del curs, mirant de combinar-hi l’aproximació als conceptes i estratègies de l’economia social i solidària, finances ètiques i emprenedoria social, amb experiències i referents concrets de l’entorn social i econòmic de les Illes Balears, alhora que es garanteix la interacció de l’alumnat amb els docents del curs. Les hores de formació a distància consistiran a redactar una proposta d’aplicació dels aprenentatges del curs, bé en forma de projecte d’intervenció, d’iniciativa social o de proposta didàctica.

Les sessions de formació presencial en línia es faran a través d’Aula Digital, on hi haurà el material, recomanació de lectures, tasques, etc. Totes les sessions seran moderades pel coordinador del curs, David Abril.

És obligatori participar, com a mínim, en el 85 per cent de les sessions presencials en línia.

Llengua vehicular

Català

Matrícula