Formulari per a la presentació de projectes

Sol·licitud d'ajudes al Servei d'Activitats Culturals de la UIB

Per demanar suport del Servei d'Activitats Culturals de la UIB, heu d'emplenar el formulari. Estudiarem la proposta i ens posarem en contacte amb vosaltres en cas que el projecte s'adapti a les finalitats i els objectius del Servei.

Terminis per presentar els projectes:

  • Juny (per a activitats d'octubre a gener)
  • Novembre (per a activitats de febrer a juny).

Emplenau els camps següents (els camps marcats amb * són obligatoris):

*
*
*

Persones responsables del projecte

Responsable 1
*
*
*
Responsable 2

*

Petició d'espais a la UIB

 

El projecte inclou entrades i/o matrícula de pagament?

 

 

Condicions

El SAC donarà suport al projecte si compleix els requisits establerts a la concessió de l'ajut. Una vegada acceptat el projecte, si el SAC no disposa de tota la informació amb un mes d'antelació, no pot garantir el desenvolupament i la difusió habitual de l'activitat.

Una vegada acabat el projecte al qual el SAC ha donat suport, s'ha de presentar una memòria, en la qual s'ha de fer constar, entre d'altres coses, la consecució dels objectius plantejats, una justificació de despeses, fotografies i imatges de l'activitat i l'abast del projecte.

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l?activitat de tractament habilitat a l?efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d?aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es . També disposa del dret a reclamar davant l'Autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per la qual van ser recollides.