IMPROVISACIÓ TEATRAL

Curs d'impro, el joc viu.

Professora

Lluqui Herrero. Llicenciada en Art Dramàtic, especialitat Interpretació, a l'Institut del Teatre de Barcelona (2003). Amplia els estudis a París a l'École Philippe Gaulier el 2004. Ha realitzat monogràfics d'interpretació amb Krystian Lupa, Andrés Lima, Will Keen, Joan Carles Bellviure, entre d'altres. El 1999 comença la seva carrera interpretativa professional. Durant aquests darrers quinze anys ha treballat en diferents muntatges teatrals, tant de repertori clàssic com obres d'autor i de creació. La casa en obres, El ball de les balenes, Història(es), L'exprés de les onze i deu, Els enamorats, Oníric, Medea-Medea, Amleto (versió lliure de Hamlet), Yerma, El sopar (espectacle d'improvisació), Una gavina (espectacle de text i improvisació), Matrimoni de Boston i El Balcó entre d'altres.

També ha dirigit i adaptat obres de teatre com La Maledicció, Projecte Riera o Gabriela. Ha participat en diferents festivals de teatre com el Teatre Grec a Barcelona, Festival Aurillac a França, Fira de Tàrrega o Festival d'Edimburg. També ha treballat com a protagonista a les sèries de televisió Llàgrima de Sang i Migjorn. Participa en el taller «L'actor en desequilibri» i investiga el text dramàtic a partir de la improvisació. Compagina la seva carrera actoral amb la docència teatral. És professora associada de L'ESADIB –Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears-.

Dates

Del 5 de març al 23 d'abril de 2018; els dilluns i dijous de les 17 a les 20 hores.

Lloc

ESADIB. C/ del Morer, 6. Palma

Durada

40 hores (35 hores presencials i 5 hores de treball individual de l'alumne).

Destinataris

Persones sense coneixements teatrals previs que vulguin apropar-se a la interpretació a través del joc i la improvisació, com també persones iniciades en el teatre que vulguin aprofundir en el treball d'improvisació.

Objectius

 1. Capacitat d'interpretar escenes improvisades. Com trobam un cos i una ment flexibles per entregar-les al joc.
 2. Capacitat d'escolta i de reacció als estímuls que sorgeixen de la improvisació. Capacitat de modificació i de modificar l'altre.
 3. Capacitat de deixar-se endur per les propostes sense idees preconcebudes. Jugar amb llibertat i sense prejudicis.
 4. Capacitat d'anàlisi de les improvisacions realitzades.

Programa

 1. Treball de flexibilitat i entrega per estar al servei del joc, tant física com emocional.
 2. Treball d'exercicis d'escolta i atenció, en grup i individuals.
 3. Treball d'improvisacions lliures. Jocs d'imaginari i obertura.
 4. Treball d'improvisacions pactades –improvisació del 'sí', impro del 'ja està', impro del poder, impro de l'espera, ...-, Improvisacions amb estructura interna o a partir d'un text.

Metodologia

En aquest curs treballarem l'escolta i l'atenció com a eines per ser capaços de jugar. Intentarem alliberar-nos dels nostres límits i idees preconcebudes a través d'exercicis pràctics per arribar a una interpretació viva i plena de llibertat d'accions i emocions.

Començarem amb exercicis per escalfar el cos i la veu, i alliberar la ment. Dinàmiques de grup on desenvoluparem l'atenció, l'escolta i la complicitat. Realitzarem exercicis amb música i altres estímuls amb l'objectiu d'aconseguir un estat d'obertura amb l'espai i amb l'altre.

Realitzarem exercicis que activin l'imaginari per poder llençar-mos al joc amb llibertat i risc.

Treballarem exercicis per desenvolupar l'escolta i la capacitat de reacció als estímuls. Capacitat de modificar i ser modificat.

Treballarem impros lliures. Improvisacions obertes on tot està per omplir.

Treballarem impros pactades, aquelles que tenen una estructura invisible, amb uns codis interns i unes regles de joc.

Treballarem improvisacions a partir d'una escena de teatre escrita. Improvisarem situacions inventades dels personatges de l'escena en un possible passat o futur.

Analitzarem les impros realitzades i farem una tria de material, de descobertes i encerts. Treballarem en la re-escriptura d'aquestes.

Es crearà un diàleg obert entre els participants i la docent. Analitzarem les improvisacions amb mirada constructiva. La reflexió de la feina presentada serà l'eina per reconèixer els objectius a assolir i els ja resolts.

Avaluació

El compromís en la puntualitat i l'assistència, com a mínim a un 80% del total d'hores del curs, són bàsiques.

Es valorarà la capacitat de treball en grup i la capacitat d'escolta i entrega; la voluntat en la feina així com el compromís i el respecte i finalment la flexibilitat en el joc i la capacitat de deixar-se endur per les propostes.

L'alumnat haurà de fer un treball individual que consistirà en:

 • Recerca de temes d'actualitat per realitzar improvisacions.
 • Escriptura d'una escena curta a partir de material trobat a les improvisacions.

Places: màxim 18.

Certificats.

 • Crèdits ECTS de la UIB:1. No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia i grau de Física.
 • Hores de formació permanent del professorat: aquesta activitat te el registre 623 segons la resolució provisional d'homologació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:

 • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs
 • Estar al corrent en el pagament del curs
 • Per als interessats a obtenir les hores de formació permanent del professorat, l’Ordre vigent (BOIB núm. 54, de 6 de maig de 2017) regula que cal presentar una activitat de transferència i aplicabilitat a l’aula per obtenir el reconeixement.

 Preus

 • 75 euros:
  • Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
  • Estudiants matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs.
  • Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.
  • Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
  • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.
 • Altres: 125 euros.

Informació, inscripcions i matrícula

Les inscripcions es faran mitjançant els serveis administratius de l’edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears, o bé en línia.

Personalment a:

Edifici Sa Riera

C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

Telèfon: (34) 971 17 24 10

E-mail: cursos@uib.es 

 

En línia a: Matrícula