Escoltar

Disciplines que conformen l'escena. Curs de teatre

 

Lloc
Universitat de les Illes Balears, edifici Sa Riera, C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2 Palma.
Places
màxim 18
Dates
Del 24 de març al 14 de maig de 2020
Horari
Els dimarts i dijous, de 18 a 20 hores, exceptuant el 14 de maig en què la sessió acabarà a les 19 hores..
Durada
25 hores
Preu
Des de 53 euros. Veure tots els preus

 Matrícula

 Obert el termini de matrícula


Professora

Assun Planas Guasp, Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona. Màster d’Arts Escèniques per la UAB. Obtinguda la suficiència investigadora DEA amb un treball de recerca sobre les aportacions pedagògiques de les arts escèniques a la formació. CAP en Didáctica de Teatro per la Universitat Complutense de Madrid. Professora, a l’Institut del Teatre de Barcelona, dels tallers d’interpretació de CDA durant tres cursos. Professora de segon curs a l’ESADIB durant un curs acadèmic sencer i dos trimestres del curs següent. Professora del Màster d’Artteràpia de la Universitat de Girona. Professora d’Interpretació a les escoles: el Timbal, el Galliner de Girona, Caixafòrum, a la UIB, entre d’altres, amb una llarga experiència com a docent i professional de l’escena i mitjans audiovisuals. Ha format part de companyies tan emblemàtiques com els Joglars, el TAG de Venècia, la Compañía Nacional de Teatro Clásico i el Teatre Nacional de Catalunya. Ha participat en festivals nacionals i internacionals, com el Grec, i ha actuat al Teatre Lliure de Barcelona i al Teatro Pavón Kamikaze de Madrid. Ha dirigit, al Teatre Principal de Palma, L’illa dels esclaus. Ha coproduït Transbord, de Sebastià Portell.

A la televisió forma part del repartiment de Merlí per a Netflix, ara Merlí sapere aude per a Movistar+.

Ha format part de la series nacionals: MIR, Policías i Periodistas, entre d’altres; de TV3: Temps de silenci, Sitges, Vent del Pla…; d’IB3: Mossen Capellà, Trèufoc, L’amo de Son Quint, En vida teva…, Hache per a Netflix (en producció).

Destinataris

Comunitat universitària i persones interessades en la interpretació, independentment del seu grau d’experiència. Docents i estudiants interessats a conèixer i treballar les disciplines que conformen l’escena, per actuar i dirigir, i assolir, al mateix temps, tècniques teatrals que serveixen com a eines pedagògiques.

Objectius

 1. Entendre els conceptes teatrals bàsics que intervenen en el fet teatral
 2. Aprendre les regles bàsiques i disciplines dels elements que conformen l’escena (espai, escenografia, el cos dins l’espai, la geometria de l’espai, la coreografia, el vestuari, els objectes, etc.)
 3. Sensibilitzar el cos i alliberar-lo de les tensions adquirides; convertir el cos en un cos dramàtic (exercicis per afinar els sentits i exercicis d’entrenament d’imaginació).
 4. Fer servir la improvisació com a eina d’aprenentatge i de creació.
 5. Aprendre les normes i pautes per fer creació: crear una escena.
 6. Donar eines per a la construcció de personatges segons els diferents gèneres i estils (de l’arquetip fins al personatge corresponent al tipus de teatre psicològic).
 7. Gestió de les emocions i de les sensacions.
 8. Donar pautes per aprendre a declamar un text dramàtic o poesia.
 9. Treballar una escena de text.
 10. Abordar l’anàlisi d’una obra de teatre: treball base (autor, context, intenció del director), argument, trama, escenes, esdeveniments, personatges, conflictes, obstacles.

Continguts

 1. Sensibilització del cos.
 2. La relació amb l’espai.
 3. El moviment de l’escena: coreografia teatral.
 4. El ritme i el gènere.
 5. Construcció de personatge.
 6. Gestió de les emocions.
 7. Improvisació.
 8. Anàlisi del text, l’escena i l’obra.
 9. Teatre textual i teatre de creació.
 10. Posada en escena: relació amb el públic.

Metodologia

S’assoliran els continguts amb la pràctica d’exercicis, per entendre i dominar les disciplines.

Es durà a terme un entrenament amb exercicis per conformar el grup i crear una atmosfera adient per a la creació, la improvisació i el joc.

Es crearan escenes dins l’aula sobre algun tema proposat pels alumnes.

Es treballarà una escena individual o en grup.

S’aplicaran diferents tècniques segons les exigències de cadascuna (view point, Vassiliev, commedia dell’arte, Lecoq, Mamet, etc.).

Pràctiques i investigació al voltant del concepte de cada sessió. 

Avaluació

Compromís en la puntualitat i assistència, com a mínim, al 80% del total d'hores del curs.

Es valorarà la capacitat de treball en grup, l’interès, la capacitat de reflexió, d’anàlisi, d’opinió i de critica.

L'alumnat haurà de fer un treball individual que consistirà a:

Triar i preparar una escena de teatre clàssic o contemporani.

Fer recerca sobre algun tema que servirà per fer creació.

Ambdues propostes seran avaluades fent una petita posada en escena davant la resta d’alumnes.

L’alumnat interessat a obtenir les hores de formació permanent del professorat haurà de presentar una activitat de transferència i aplicabilitat a l’aula per obtenir el reconeixement. Podrà consistir en una aplicació didàctica o proposta d'aplicació didàctica, en una memòria descriptiva d'aplicació, en l’elaboració de material didàctic. Sigui quina sigui, a partir dels objectius i continguts treballats a l'activitat formativa, s’ha de poder dur a terme amb l’alumnat, grup classe, centre educatiu...

Certificats

Crèdits ECTS de la UIB: en tràmit.

Hores de formació permanent del professorat: en tràmit.

Per obtenir el certificat és imprescindible:

•Haver assistit, com a mínim, al 80 per cent del total d'hores del curs.

•Estar al corrent en el pagament del curs.

•Per als interessats a obtenir les hores de formació permanent del professorat, l’ordre vigent (BOIB núm. 54, de 6 de maig de 2017) regula que cal presentar una activitat de transferència i aplicabilitat a l’aula per obtenir el reconeixement.

Preus

UIB: 53 euros

 • Alumnes de la UIB
 • PDI i PAS
 • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
 • Alumni de la UIB

Altres estudiants: 53 euros

 • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari.
 • Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar una còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
 • Desocupats i jubilats de l'Estat espanyol: 53 euros.
 • Desocupats: han de presentar un certificat d’estar desocupat un mes abans del començament del curs.
 • Jubilats: han de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o una còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

Altres: 79 euros

Informació, inscripcions i matrícula

Les inscripcions es faran presencialment als serveis administratius de l’edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears, o bé en línia.

Personalment a:

Edifici Sa Riera

C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2 Palma

 Matrícula