UIB Theatre Company 2018-19

Director

Juanjo Bermúdez de Castro, Professor Contractat Doctor. Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

Dates, lloc, horari de classes i assaig

De 9 de gener a 2 de juny de 2019 els dijous de 17 a 20 hores i els divendres de 18 a 21 hores.

Aula Petita de Mestre. Edifici Guillem Cifre de Colonya

Hores lectives presencials: 110 hores

Hores de treball personal de l'alumne: 90 hores

Llengües d'ús: Castellà, Català i Anglès

Tutories: dijous de 16 a 17 hores. BE-13 Ramon Llull

Crèdits ECTS: 5


Contextualització

"Aula de Teatre UIB" ofereix als estudiants de la UIB l'oportunitat d'aprendre d'una manera teòrica i pràctica història del teatre i teoria i tècniques teatrals a la vegada que poden experimentar en primera persona tots els passos del procés  que comporta reescriure i muntar una obra teatral i escenificar-sobre un escenari davant d'un públic tant a la UIB com en diferents teatres de Mallorca. Així mateix, l'obra final serà filmada per un equip de gravació i so i convertida en una pel·lícula que es projectarà als cinemes CineCiutat de Palma. d'aquesta manera, no només ensenyarem al nostre alumnat coneixements i la praxi de les arts escèniques i la importància del treball en equip, sinó que també acostarem la labor realitzada a la UIB a la gent de les Illes Balears estrenyent així els llaços que uneixen la universitat amb la ciutadania alhora que ampliem el paisatge cultural de la nostra comunitat.

Requeriments essencials

És obligatòria l'assistència al 80% de les classes per a romandre en el curs perquè l'absència a una de les classes afecta per complet al desenvolupament de l'escena en la qual altres companys hi participen. S'exigirà als estudiants un alt grau de compromís així com l'ús de la seva capacitat crítica i d'anàlisi. Es valorarà
especialment la seva aptitud per treballar en equip.

Competències específiques

  • Capacitat per analitzar adequadament textos dramàtics.
  • Capacitat d'apreciació i acceptació de la diversitat lingüística i cultural de la nostra comunitat.
  • Capacitat per a reescriure un text dramàtic i adaptar-lo a audiències del segle XXI
  • Capacitat per a formular propostes vinculades a l'àmbit de la creació dramatúrgica: improvisació, posada en escena, escenografia, moviment, elaboració de personatges ...

Competències Genèriques

  • Capacitat de treballar en equip i aprendre que el treball individual és una peça més dins el complex engranatge de muntar una obra com a grup de teatre.
  • Capacitat per mantenir els compromisos adquirits amb els companys i el professor
  • Capacitat per aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.

Continguts

Els continguts del curs es divideixen en tres blocs ben diferenciats: Teoria, Pràctica i Projecte. Com cada classe dura 3 hores, en totes les classes es treballaran els tres blocs esmentats a raó d'una hora per bloc.


Bloc 1. Història i Teoria del Teatre
A manera de classe magistral el professor impartirà una sèrie de continguts teòrics de naturalesa diversa però tots ells vinculats amb les arts escèniques:
- Breu Història del Teatre
- Eurípides, el filòsof de l'escena
- Sòfocles, el dolor i la solitud de l'ésser humà
- Èsquil, el creador de la tragèdia
- Shakesperare, el teatre del poble i per al poble
- Molière: la comèdia de l'art
- Lope, Tirso i Calderón: l'edat daurada del teatre espanyol
- Txèkhov, el creador del subtext
- Ibsen, l'home enfront de la societat
- Tennessee Williams, universalitzant al sud dels EUA
- Arthur Miller, l'home just
- Lorca, amor, mort i destinació
- Breu Història de les Escoles Teatrals
- El Mètode Stanislavski
- Strasberg i l'Actors Studio de Nova York
- Artaud i la Tècnica d'Observació
- Teoria i Crítica Literària
- El Nou Teatre performàtic


Bloc 2. Pràctica Teatral
Es treballaran el cos, la veu i les emocions com a instruments per crear personatges mitjançant diferents tècniques i exercicis teatrals: circumstàncies prèvies, monòlegs, escenes, treball amb els sentits, exercicis de relaxació, expurgativos, de vulnerabilitat, de confiança...


Bloc 3. Projecte Teatral
En aquest bloc s'aborda directament l'obra en concret que es va a representar aquest curs, les primeres classes reescrivint el text entre tots mitjançant un treball de dramatúrgia adaptant-lo a la nostra companyia i a una audiència del segle XXI, i posteriorment, un cop que l'obra ha estat reescrita, vam començar a assajar-
provant cada actor i actriu diverses tècniques interpretatives sota la direcció del director, i modificant també el text segons la pràctica sobre l'escenari el va sol·licitant.


West Mallorca Story
El projecte teatral que portarem a terme enguany 2018-19 es diu West Mallorca Story: es tracta d'una adaptació musical del clàssic Romeu i Julieta de Shakespeare, i de la pel·lícula guanyadora de deu Oscars West Side Story (1961), tractant d'apropar la trama, la temàtica, les cançons, el conflicte intern dels personatges i el registre als interessos d'un públic més jove i actual. Així, West Mallorca Story està ambientada a Mallorca durant el boom turístic dels anys 60 i explica la història d'amor entre la filla d'una família tradicional mallorquina que regenta un hotel-restaurant al Portitxol i una de les cambreres filla d'una família de peninsulars que han vingut a treballar en l'hostaleria i viuen al barri adjacent del Polígon de Llevant. D'aquesta manera, la trama d'aquesta obra reuneix molts dels requisits que s'esperen d'una obra de la companyia teatral vinculada a la UIB: d'una banda, les llengües vehiculars de l'obra seran el català, el castellà, i l'anglès, celebrant així la riquesa i pluralitat lingüística de la nostra illa; per un altra banda, l'obra tractarà temes de gènere i continua amb les línies del projecte d'investigació I + D + I "Re-habitar el Barri" de la UIB centrat en la barriada de Nou Llevant; així mateix, l'obra segueix la línia d'investigació acadèmica sobre adaptacions universitàries de Shakespeare al segle XXI (havent dut a terme l'any passat una adaptació d'El Somni d'una Nit d'Estiu també amb aquest mateix Aula de Teatre UIB); finalment, l'obra també apunta als interessos dels membres de l'Aula de Teatre que desitjaven posar aquest any en escena un musical.


West Mallorca Story: La pel·lícula
Igual que en anys anteriors, l'obra teatral serà filmada per un equip de gravació i so, muntada, editada en forma de pel·lícula i projectada als cinemes CineCiutat de S'Escorxador, Palma.

Metodologia Docent

Les classes presencials estaran dividides en tres blocs, teoria, pràctica i projecte, i la metodologia anirà d'acord amb cada un dels blocs:
Bloc 1. Història i teoria del teatre: Classe magistral a manera de conferència.
Bloc 2. Pràctica teatral: Activitats pràctiques guiades pel professor.
Bloc 3. Projecte Teatral: Re-escriptura, adaptació i posada en escena d'una obra concreta sobre l'escenari per a ser representada davant d'un públic.

El volum de treball del curs en hores és el següent:
Teoricopràctiques: 110 hores
Tutories: 12 hores
Avaluació 1: examen de coneixements (bloc 1) 1 hora
Avaluació 2: memòria individual del curs (bloc 2) 1 hora
Avaluació 3: quatre representacions de l'obra (bloc 3) 6 hores
Estudi i Treball Autònom Individual: 90 hores

Avaluació

L'avaluació del curs també estarà dividida en tres parts d'acord amb els tres
blocs metodològics en els quals s'ha dividit l'aprenentatge en Aula de Teatre UIB:

Avaluació 1: examen de coneixements (bloc 1) 1 hora
Avaluació 2: memòria individual del curs (bloc 2) 1 hora
Avaluació 3: quatre representacions de l'obra (bloc 3) 6 hores
Representacions previstes (provisional):
Representació 1: dimecres 15 de maig 2019, 11:30 Aula Magna Guillem Cifre de Colonya
Representació 2: dissabte 18 de maig 2019, 12:30 CEIP Pintor Joan Miró
Representació 3: 25 o 26 maig 2019 (data pendent) Teatre d'Andratx
Representació 4: 1 o 2 juny 2019 (data pendent) Teatre de Peguera
 

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica:
- Boleslavsky, Richard. Actuació: Sis primeres lliçons. New York: Theatre Art
Books Inn, 1933. També a New York: Routledge, 2005.
- Brook, Peter. L'espai buit. New York: Simon and Schuster, 1968.
- Greenblatt, Stephen (ed.). The Norton Shakespeare. London: Norton, 1997. (Només
alguns fragments proporcionats pel professor).
576/5000
Bibliografia Complementària:
- Berceval, Fernando. Un taller de drama. Ciudad Real: Ñaque, 1998.
- Stanislavski, Konstantin. La meva vida en l'art. Boston: Little, Brown and Company.
1924. Also in New York: Routledge, 2008.
- Motos Teruel, Tomas. Pràctiques de Dramatització. Ciutat Real, Ñaque, 2007.
Altres Recursos:
- Drama Study Guides in www.sparknotes.com/drama
- No Fear Shakespeare in www.nfs.sparknotes.com
- "How to make Shakespeare easy for English language learners" in
https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/how-make-shakespeare-easyenglish-
language-learners

Formulari de matrícula