Concurs de relat breu «La ciutat imaginada»

Lliurament del premi: «La ciutat imaginada»

El Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, a través del Servei d’Activitats Culturals, a causa del confinament de la COVID-19, va llançar un concurs universitari de relat breu, amb el tema «La ciutat imaginada». El concurs tenia com a objectiu estimular la creativitat durant el temps de confinament, que convida a reflexionar i escriure sobre el que hem viscut i vivim. Hi podia participar qualsevol membre de la comunitat universitària que no hagués publicat mai cap llibre ni obtingut cap premi literari. La narració havia de ser en català i tenir una extensió d’entre 300 i 500 paraules.

S’hi han presentat 32 relats de temàtica lliure, vinculada a «La ciutat imaginada», són els següents:

 1. Peixet blau
 2. Magnus
 3. La cabra fosca
 4. Martí
 5. Le Passe-Muraille
 6. Glu Glu
 7. Pe Jota
 8. Petite
 9. Algol
 10. Erato
 11.  Andròmeda
 12. Somniconjunt
 13. Saurina
 14. Coronalines
 15. Iemonch
 16.  Flor blava
 17.  Lucía Folch
 18. En Pere d’Or
 19. Gelat de llimona
 20. Lluna
 21. Llapis i pinzell
 22. Zireael
 23. Pla de la font
 24. Xinxeta
 25. Morque
 26. Wadjet
 27. Setembre
 28. Poesia
 29. Crancs
 30. Laertes
 31. Gertrude Stein
 32. Secrets

El 16 de juny de 2020, el jurat del concurs «La ciutat imaginada», format per Damià Pons, Àngel Terroni i Margalida Pons, decideix adjudicar el primer premi al relat breu, presentat sota el pseudònim Crancs, amb el títol La ciutat dels ballarins.

Oberta la plica, el guanyador és Antoni Caldentey Gelabert, alumne de la UIB, que obté el premi de 350 euros.

En segon lloc, el jurat ha qualificat el relat presentat sota el pseudònim Le Passe-Muraille, Les ciutats són portes, i, en tercer lloc, el relat presentat amb el pseudònim Lucía Folch, amb el títol La ciutat aliada.

Enhorabona al guardonat i gràcies a tots els participants!

Convocatòria al concurs de relat breu amb el tema «La ciutat imaginada»

1. Objecte de la convocatòria

El concurs universitari de relat breu té com a objectiu estimular la creativitat durant aquest temps de confinament que convida a reflexionar i escriure sobre el que vivim ara mateix, i alhora premiar el treball literari que es distingeixi per la seva qualitat.

2. Participants

Pot participar-hi qualsevol membre de la comunitat universitària que no hagi publicat mai cap llibre ni obtingut cap premi literari amb anterioritat.

La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases.

3. Requisits

Els relats han de ser originals, inèdits i no han d’haver estat premiats en cap concurs o certamen anterior.

La narració ha de ser en català i ha de tenir una extensió mínima de 300 paraules i màxima de 500.

La temàtica ha de ser a l’entorn de «La ciutat imaginada».

4. Presentació del relat

Els relats s’enviaran a <sac@uib.cat> com un document en pdf adjunt sota pseudònim. L’assumpte del correu ha de ser: Concurs de relat breu: La ciutat imaginada

S’hi ha d’adjuntar un altre document amb pseudònim que ha de contenir: nom i cognoms de l’autor o autora, número de DNI, col·lectiu de la UIB al qual pertany (PAS, PDI o alumnat), telèfon i adreça electrònica per a les notificacions.

També s'hi ha d'adjuntar un tercer document amb la declaració jurada que l'autor o autora compleix el que estableix la base tercera, és a dir, que el treball és original, inèdit i no premiat en altres concursos o certàmens. Aquesta declaració també s’ha d’adjuntar al correu electrònic.

5. Termini de presentació

Fins al 31 de maig de 2020.

El relat s’ha d’enviar a: <sac@uib.cat>.

6. Premi

300 euros.

A aquesta quantitat s'hi aplicaran les retencions fiscals que determini la normativa vigent.

L’acte de lliurament del premi es programarà a partir del moment en què la normativa sobre el confinament ho permeti. La data i el lloc es publicaran al web <sac.uib.cat>.

7. Jurat

El jurat estarà format per professors de la UIB.

8. Criteris per valorar les narracions

1. Originalitat del tema o el contingut.

2. Qualitat literària del text.

La decisió del jurat serà inapel·lable i s’adoptarà per majoria simple dels seus integrants.

9. Propietat intel·lectual

Els treballs quedaran en possessió del Servei d’Activitats Culturals, que podrà publicar-los i reproduir-los, sense perjudici dels drets inalienables que com a autor/a reserva el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, a l'article 14.