Escoltar

Club de Lectura de la UIB 2019-20

 Dates, lloc i horari

Els dimarts de les 19 a les 21 hores a l’edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma.

Durada

20 hores.

Coordinació

Teresa López-Pellisa, professora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la UIB.

Introducció

Els clubs de lectura estan configurats per persones interessades a compartir la lectura i comentar diverses obres sota la guia d’una persona experta.

Aquest club de lectura l’engegàrem l’any acadèmic 2018-19, es reunirà una vegada al mes al llarg de l’any acadèmic, de l’octubre de 2019 al maig de 2020.

Les lectures proposades tenen la finalitat d’afavorir l’acostament crític als textos, fomentar l’hàbit de la lectura i propiciar trobades socials a partir del diàleg i l’intercanvi d’opinions.

Destinataris

Comunitat universitària de la UIB; mestres i professors de primària i secundària; i persones interessades en la lectura.

Certificats

Per a l'obtenció d'un certificat és imprescindible:

  • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores de l'activitat
  • Estar al corrent en el pagament del curs.

Crèdits ECTS

1 ECTS. No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia i grau de Física.

Formació permanent del professorat (BOIB num. 54)

20 hores. Aquesta activitat té el número de registre 670 segons la resolució d'homologació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Activitat Puntual de Formació: per ser avaluat positivament s'haurà de realitzar una ressenya (màxim 3 pàgines, Times New Roman, 12) en la que es dugui a terme una reflexió crítica sobre algun dels llibres que s'hauran llegit al Club de Lectura.

Dates i obres

22 d’octubre de 2019: La invención de Morel (1940) d’Adolfo Bioy Casares. Aula 3.

 

12 de novembre de 2019: 14 (2012) de Jean Echenoz. Aula 3.

  

17 de desembre de 2019: El cuento de la criada (1985) de Margaret Atwood. Aula 3.

 

14 de gener de 2020: I la mort tindrà el seu domini (2019) de Rosa Calafat, autora convidada. Aula 3.

11 de febrer de 2020: La ciutat dels joves (1971) d’Aurora Bertrana. Aula 3.

  

10 de març de 2020: Bienvenidos a Welcome (2008) de Laura Fernández, autora convidada. Sala d'actes.

  

21 d’abril de 2020: La niña gorda (2014) de Mercedes Abad, autora convidada. Sala d'actes.

12 de Maig de 2020: Crónicas marcianas (1950) de Ray Bradbury. Aula 3.

 

Preu

40 euros:

— Alumnes UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.

— Estudiants: matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP. Heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.

— Desocupats de l’Estat espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici  del curs.

— Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

60 euros

— Altres.

Matrícula

Formulari de matrícula 

 

 Club de Lectura 2018-19