Iniciació a la teledetecció multiespectral i lidar per a la gestió del territori

 

Lloc
aula d’Informàtica del Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció. Edifici d'Instituts Universitaris de Recerca. Campus de la UIB.
Places
20
Dates i horari
16, 17, 23 i 24 d'abril de 2021
Durada
15 hores
Suport
Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció i el SAC.
Preu
Des de 37 euros. Veure tots els preus

 Matrícula

Obert el termini de matrícula

Col·laboració

El programa de Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica MiraMon el cedeix, gratuïtament, el Dr. Xavier Pons.

Introducció

Les tècniques de teledetecció són imprescindibles per estudiar la Terra i gestionar-ne els recursos. Així les coses, el curs que proposam oferirà una introducció a aquest camp amb la finalitat que els estudiants que volen albirar la Terra amb una disciplina en expansió contínua adquireixin coneixements bàsics i rigorosos.

Destinataris

Indicat per a geògrafs, geòlegs, biòlegs, ambientòlegs, arquitectes, enginyers, aparelladors, urbanistes, tècnics de patrimoni, professorat en general, així com persones interessades en la gestió del territori. És convenient tenir coneixements bàsics d’informàtica de nivell d’usuari. 

Objectius

En acabar l'activitat formativa, l'alumne ha de poder:

 • Analitzar visualment i digitalment imatges de satèl·lit; generar índexs espectrals; treballar sèries històriques; classificar cobertes (reguiu, làmines d'aigua, etc.).
 • Generar models digitals del terreny; derivar-ne productes, com ara pendents o radiació solar, i dur a terme una anàlisi forestal a partir de tecnologia lidar.

Continguts

 1. Introducció a la teledetecció: concepte, elements i aplicacions
 2. Fonaments físics de la teledetecció
 3. Plataformes espacials i sensors
 4. Aplicacions i integració de la teledetecció amb els sistemes d'informació geogràfica
 5. Anàlisi visual i digital d'imatges de satèl·lit
 6. Introducció a la tecnologia lidar
 7. Sortida de camp al puig de Randa: dissabte 9 de maig, de les 10 a les 13 h.

Metodologia

Es combinaran classes magistrals en què s’exposaran els conceptes bàsics i pràctiques a l’aula. També es farà una sortida de camp.

Professorat

Dr. Xavier Pons Fernández: catedràtic del Departament de Geografia i investigador a la ICREA Acadèmia (Universitat Autònoma de Barcelona).

Joan Bauzà Llinàs: graduat en Geografia, Universitat de les Illes Balears. Màster en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica (Universitat Autònoma de Barcelona).

Material didàctic

Aula informàtica. Sistema operatiu Windows i connexió a Internet, xarxa wifi per si algun estudiant vol fer el seguiment del curs amb un portàtil propi. Els estudiants que vulguin seguir el curs amb el seu propi portàtil amb sistema operatiu Windows disposaran també de llicència del programari, així com de totes les dades per poder fer els exercicis.

Programari MiraMon.

Llengua vehicular: català

Preu

UIB: 37 euros

 •  Alumnes de la UIB
 • PDI i PAS
 • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
 • Alumni de la UIB
 • Altres estudiants
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari
  • Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar una còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
 • Desocupats i jubilats de l'Estat espanyol
  • Desocupats: han de presentar un certificat que estan desocupats un mes abans que comenci el curs.
  • Jubilats: han de presentar una còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o una còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

Altres: 58 euros

 Matrícula