Escoltar

Estratègies Coeducatives per Educar en Igualtat

Lloc
Seu de Menorca. Can Salort. Santa Rita, 11. Alaior
Places
40
Dates
12 i 13 de setembre de 2019
Horari
Vegeu els continguts
Durada
11 hores
Preu
Gratuït, amb inscripció prèvia.

  MENORCA 

Coordinació

Virginia Ferreiro Basurto, professora associada, Departament de Psicologia, Universitat de les Illes Balears (UIB). Membre del grup de recerca d’Estudis de Gènere de la UIB.

Professorat

  • Virginia Ferreiro Basurto, professora associada del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears. Imparteix assignatures de grau i postgrau, i matèries del Màster en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere de la UIB. Membre del grup de recerca d’Estudis de Gènere de la UIB.
  • Gema Otero Gutierrez, Llicenciada en Geografia e Història per la Universitat de Sevilla, Experta en Género e Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres per la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla i Màster en Dirección de Empresas de Economía Social por la Escuela de Economía Social. “PREMIO MERIDIANA” a la millor iniciativa en producció cultural per SuperLola, Instituto Andaluz de la Mujer, en 2015. Autora de l’Agenda escolar coeducativa per a professorat d’infantil i primària 2017-2018 y 2018-2019 per al Instituto Andaluz de la Mujer. Creadora dels contes coeducativos “SuperLola”, “Lalo, el príncipe rosa”. Creadora de La Señora Malilla, un projecte professional i artístic per la creació de projectes formatius, culturals i creatius des d’una perspectiva feminista. Creadora del “VA DE IGUALDAD, PÁSALO! I Y II”, i de sis curtmetratges per al Centro Provincial de Sevilla del Instituto Andaluz de la Mujer.
  • Susana Guerrero Salazar, Doctora en Filologia Hispànica. Professora titular de l'àrea de Llengua de la Universitat de Màlaga, impartint a la Facultat de Ciències de la Comunicació. Vicepresidenta de la Fundación Alonso Quijano. Coordinadora del Máster de Igualdad y Género de la Universitat de Màlaga i menbre de la comissió permanent d'Igualtat de la Universitat de Màlaga. Especialitzada en llenguatge periodístic, publicitari, administratiu i jurídic i línies d'investigació a la lexicologia, l'anàlisi del discurs dels mitjans de comunicació i el llenguatge i la imatge des de la perspectiva de gènere. Membre Projecte "Relaciones de afectividad y violencia en la juventud", Institut Andalús de la Joventut i Institut Andalús de la dona. Directora del proyecto d'Innovació Educativa Hemeroteca virtual de les llengües d'Espanya: Propostes didàctiques per a la innovació en docència i investigació de la UMA (2015-2017). Autora de varies guies d'ús no sexista del llenguatge.

Certificacions

Per a l'obtenció d’un certificat és imprescindible:

  • Estar al corrent en el pagament del curs.
  • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores de l'activitat.
  • Ser avaluat positivament pel treball realitzat segons indicacions del coordinador del curs.

Formació permanent del professorat

11 hores. Aquesta activitat té el número de registre 665 segons la resolució d'homologació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

 Atès que ha estat homologada com a formació per àmbits: caldrà presentar una activitat de transferència i aplicabilitat a l’aula per obtenir el reconeixement. Podrà consistir en una aplicació didàctica o proposta d'aplicació didàctica, memòria descriptiva d'aplicació, elaboració de material didàctic que, a partir dels objectius i continguts treballats a l'activitat formativa, es puguin dur a terme amb el seu alumnat, grup classe, centre educatiu, etc.

És imprescindible lliurar, degudament emplenat, el qüestionari d'opinió de l'alumne.

Matrícula

Gratuïta, amb inscripció prèvia.

Inscripcions a Menorca. Formulari de matrícula

La inscripció comporta el compromís d'assistir-hi i, en cas de no poder fer-ho, s'ha de comunicar als serveis administratius de la Seu Universitària de Menorca amb la màxima antelació possible per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Aquesta acció formativa té finançament públic, i no comunicar la baixa pot ser causa d'exclusió en futures accions formatives vinculades al SAC. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui beneficiar-se’n.

Organització

Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la UIB i Servei d’Activitats Culturals de la UIB. Finançat per l’Institut Balear de la Dona.

Introducció

L’educació és un sistema clau en la formació de les persones. Les escoles i centres educatius conformen un dels agents socialitzadors més influents en la definició de les identitats de nins i nines i les seves expectatives de futur des d’edats primerenques. Per això, vetllar per un model pedagògic coeducatiu ens allunya de la reproducció de models de socialització diferencial per sexe i de la conceptualització social i tradicional del binomi sexe-gènere. 

La transformació del model educatiu cap a una visió més igualitària i diversa és un camí definit des del feminisme que necessita d’incorporar la perspectiva de gènere al disseny i implementació de les metodologies i estratègies d’aprenentatge a les aules. Repensar quines són les millors eines per promocionar valors com la igualtat, el respecte, la solidaritat i la cooperació és el punt de partida per fer desaparèixer l’hegemonia d’un sistema patriarcal i androcèntric que també impregna la nostra educació. 

Els centres escolars tenen la responsabilitat d’inculcar els valors de la igualtat, per eliminar les discriminacions per raó de sexe, les llibertats afectivosexuals i preveure les violències de gènere.

Objectius

A partir d’aquí, volem reflexionar i donar a conèixer quines són les millors estratègies i eines que tenim per consolidar un model coeducatiu, fent una aturada en l’ús del llenguatge inclusiu com a possible punt de partida de cost zero per començar a ser centres coeducatius.

Continguts

Sessions:

  • La coeducació: estratègies i eines d’intervenció als centres educatius (4 h).
  • Cinefòrum: pel·lícules per treballar la coeducació a les aules (3 h).
  • El paper del llenguatge inclusiu en la coeducació (4 h).

Programa

MENORCA

TEMES

Dia

Hora

Professora

La coeducació: estratègies i eines d’intervenció als centres educatius (4 h)

12/09/2019

10 - 14 h

Gema Otero Gutierrez

Cinefòrum: pel·lícules per treballar la coeducació a les aules

12/09/2019

16 - 19 h

Virginia Ferreiro

El paper del llenguatge inclusiu en la coeducació (4 h)

13/09/2019

10 - 14 h

Susana Guerrero

 

Metodologia

Es duran a terme dues sessions teòriques i un taller de cinefòrum. Es farà una aproximació conceptual als continguts bàsics, que es treballaran de forma més pràctica a partir d’activitats i/o dinàmiques.

Es fomentarà en tot moment la participació activa de l’alumnat, així com l’intercanvi d’opinions i idees, sempre des del respecte.

Més informació

Virginia Ferreiro Basurto

Tel.: 971 17 20 43

virginia.ferreiro@uib.es