Escoltar

Preparats amb les nostres plantes remeieres

Lloc
Laboratori de Botànica del Departament de Biologia de la UIB. Edifici Guillem Colom Casasnovas, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma
Places
18
Dates
Del 4 al 8 de novembre de 2019
Horari
de 15.30 a 20.30 hores 
Durada
25 hores
Preu
A partir de 48 euros. Veure tots els preus

Matrícula

Introducció

 Hi ha una llarga tradició d'aprofitar les propietats medicinals i cosmètiques de les plantes. Els darrers anys, ha augmentat l'interès de la societat per aquests recursos naturals, però s'ha perdut molta de la cultura i dels coneixements necessaris per fer un bon ús de les plantes. Aquests coneixements no solament tenen a veure amb la identificació de les plantes útils, sinó també amb què s'ha de fer, i de quina manera, per extreure’n i aprofitar-ne els principis actius. Aquest curs pretén oferir els coneixements i tècniques bàsics per elaborar els diferents tipus de preparats (maceracions, ungüents, tintures, olis, etc.) per aprofitar les propietats de les plantes, així com per conèixer les espècies més importants. El curs també pot aportar els sabers per poder fer servir les propietats de les plantes com a recurs didàctic per a docents de qualsevol nivell educatiu.

Llengua vehicular del curs

El curs s’impartirà en català

Destinataris

Persones que tenen coneixements bàsics de botànica i que vulguin introduir-se en l’ús de les plantes com a remeis i cosmètics. També s’adreça a docents que vulguin aprofitar les potencialitats que tenen plantes com a recurs didàctic.

Certificacions

Per a l'obtenció d’un certificat és imprescindible:

Estar al corrent en el pagament del curs.

L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores de l'activitat i lliurar un informe amb un resum de les activitats realitzades.

Crèdits ECTS

1

Formació permanent del professorat (BOIB núm. 54)

Aquesta activitat ha estat presentada a la Comissió de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de la CAIB per a la seva homologació. No ha estat homologada.

Objectius

Aquest curs té com a objectiu mostrar tècniques per fer preparats de plantes per a ús medicinal o cosmètic (maceracions, tintures, olis essencials i preparats tòpics...). El curs tindrà una base teòrica, però el contingut serà eminentment pràctic, ja que vol oferir les eines necessàries per poder elaborar aquests preparats.

Metodologia

- Taller dividit en 5 sessions de 5 h/sessió.

- Veurem com podem utilitzar les nostres plantes silvestres i d'altres per obtenir-ne preparats remeiers.

- Les sessions estan pensades perquè tinguin una part teòrica, durant la qual explicarem els continguts de la sessió amb el suport d'una projecció. Cada sessió també tindrà un bloc pràctic, que n’ocuparà una part important de la durada total.

- Donarem a cada alumne un dossier dels continguts, material per prendre-hi nota, i també una mostra de cada un dels preparats que haurem fet a l'aula.

- La majoria de les pràctiques estan pensades per fer-la en petits grups per minimitzar el material necessari.

Continguts

Sessió 1. El reconeixement de les plantes

 • La recol·lecció
 • L'assecat
 • L'emmagatzematge
 • Pràctica: sortida de reconeixement i recollida de plantes 

Sessió 2. Les maceracions

 • Infusions
 • Bullidures
 • Oleats

Pràctica: ungüent.

Sessió 3. Les tintures

 • L'àloe vera
 • Els emplastres

Pràctica: tintura, gel i emplastrat

Sessió 4. Els olis essencials

 • Que són els olis essencials i els hidrolats
 • Com podem utilitzar-los al nostre dia a dia

Pràctica: oli essencial amb alambí

Sessió 5 . Preparats tòpics. Els cosmètics

 • De què estan composts els cosmètics
 • Que és l'INCI
 • Com incorporar als nostres cosmètics diaris els diferents preparats que hem fet durant les altres sessions

Pràctica: loció corporal hidratant.

Coordinació

Dr. Juan Rita Larrucea, Laboratori de Botànica, Departament de Biologia. UIB

Professora

Catalina M. Sebastià Mesquida, educadora ambiental.

Preu

 •  48 euros:
  • Alumnes de la UIB, PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar una còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
  • Desocupats de l’Estat espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici  del curs.
  • Jubilats. Heu de presentar una còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o còpia de la pàgina de la llibreta en què consti el darrer pagament de l’INSS.
 • 69 euros: altres persones interessades.

Formulari de matrícula