Curs d'introducció a l'Esperanto

 

Lloc
Aula Multiusos. Edifici Ramon Llull. Campus Universitari
Places
40
Dates
Els dimecres lectius, de l'9 d’octubre del 2019 al 29 de gener del 2020
Horari
De 15 a 17 hores
Durada
30 hores de classe i 2 d’avaluació
Preu
 Gratuït. Termini d'inscripció: 16 d'octubre de 2019

 

Matrícula 

 L’esperanto és una llengua creada el 1887 i que des d’aleshores no ha deixat mai de parlar-se. Amb una gramàtica sense excepcions permet un aprenentatge ràpid i efectiu. En cent trenta anys d’història ha esdevingut instrument d’una literatura on convergeixen corrents culturals de tot el món. Aprendre esperanto obre les portes d’una comunitat internacional extraordinàriament dinàmica, però també és una estratègia propedèutica pel que fa a l’aprenentatge de qualsevol altra llengua.

Destinataris

Comunitat universitària i estudiants

Objectius

 • Conèixer l’esperanto des d’un punt de vista tipològic
 • Assolir competència comunicativa en esperanto pròpia del nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües
 • Manejar eficientment recursos en línia d’autoaprenentatge de l’esperanto
 • Entrar en contacte amb aspectes culturals propis de l’esperanto o que s’hi relacionen (literatura, mitjans de comunicació, moviments socials, ideologia, etc.)

Continguts

 • Gramàtica i lèxic
 • Història de l’esperanto
 • Literatura i mitjans de comunicació
 • L’esperanto i els moviments socials i polítics

Metodologia

 • Explicacions
 • Pràctica de conversa
 • Recursos en línia a partir de l’aula virtual del curs a Campus Extens: recursos extens, guia d’autoaprenentatge mitjançant el paginari Lernu, presentacions multimèdia, cançons

Avaluació

El curs contempla dos tipus d’avaluació i, per tant, la possibiblitat d'obtenir un d'aquests dos certificats:

 • certificat d'assistència: per als alumnes que assistiu, com a mínim, al 80 per cent de les classes i que no desitgeu presentar-vos a l’examen final.
 • certificat d'aprofitament: per als alumnes que assistiu, com a mínim, al 80 per cent de les classes i aproveu l’examen final.

Llengua vehicular del curs

Català i, progressivament, esperanto

Organització

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, SAC

Professor

Nicolau Dols, professor titular del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

Places

Tendran prioritat:

 1. Estudiants de l’assignatura 20701 - Lingüística impartida a la UIB
 2. Altres estudiants de la UIB
 3. Personal de la UIB
 4. Públic en general

Observacions

- El curs podrà comptar com a activitat complementària de l’assignatura 20701 (LLC i LLE). Els estudiants interessats en aquesta opció hauran de fer un examen al final del curs.

- Una part important del curs consistirà en activitats d’autoaprenentge per Internet.

Inscripcions

El Servei d'Activitats Culturals pot anul·lar un curs, en qualsevol moment, si no té el nombre mínim d'alumnes requerit.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes.

Les inscripcions es faran en línia, o bé en persona als serveis administratius de l’edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears .

Els alumnes de l'assignatura 20701 - Lingüística hauran de presentar un justificant de matrícula.

Personalment a:

 • Edifici Sa Riera
 • C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2
 • 07122 Palma (Illes Balears)
 • Telèfon: (34) 971 17 24 10
 • E-mail: cursos@uib.es 

Inscripció en línia