Seminari d'Actualització en Polítiques d'Igualtat

Curs complet

Direcció

Esperança Bosch Fiol, professora titular d’universitat, Universitat de les Illes Balears.

Victòria A. Ferrer Pérez, catedràtica d’universitat, Universitat de les Illes Balears.

Coordinació

Capilla Navarro Guzmán, professora contractada doctora, Universitat de les Illes Balears.

Virginia Ferreiro Basurto, professora associada, Universitat de les Illes Balears.

Enrique Urbano Ángel, graduat en Dret i col·laborador en el Seminari d’Actualització.

Professorat

-               Nazanin Armanian, escriptora i politòloga iraniana. Llicenciada en Ciències Polítiques (UNED), ha estat professora de Relacions Internacionals i de cursos sobre la geopolítica de l’Orient Mitjà, la dona en les religions abrahàmiques i la dona i els conflictes armats en diferents centres acadèmics. És autora de 17 llibres sobre questions relacionades amb l’Orient Pròxim, els tres darrers: No es la religión, estúpido (2017), Islam sin velo (2015) i Retrato de la mujer en los países musulmanes (2012).

-               Berta Cao Menéndez, activista feminista. Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat i Experta Universitària en Acció Positiva (2003). Actualment a l’Ajuntament de Madrid en qualitat de Comissionada per l’Orgull de Madrid; coordinadora del Programa Soledades Urbanas; assessora en temes d’immigració i refugi; assessora en igualtat, gènere i diversitat en l’àmbit de les relacions laborals.

-               Nieves Prado Soto, pedagoga social experta en violències masclistes. Tècnica en sensibilització en violències masclistes / violències sexuals i professora associada a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. Membre del grup de recerca en gènere GrediDona (UB).

-               Mercedes Bengoechea, catedràtica de Sociolingüística, ha estat degana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alcalà i professora convidada a les universitats britàniques de Lancaster, Manchester i Liverpool, on el 2013 fou nomenada Honorary Research Fellow. Ha format part de les següents comissions nacionals: membre de la Comissió Assessora sobre Llenguatge de l’Instituto de la Mujer, NOMBRA (1994-2011);  membre de la Comissió Experta sobre Llenguatge i Infància de l’Institut Oficial de RTV (RTVE) (2005-2008); coordinadora del primer Informe Anual de l’Observatori Estatal de Violència sobre la Dona (2007); vocal de la Comissió de Modernització del Llenguatge Jurídic del Ministeri de Justícia (2010-2011). Condecorada amb la Creu Distingida de Primera Classe de l’Orde de Sant Ramon de Penyafort el 2011.

-               Carmen García-Colmenares, professora jubilada de Psicologia de la Facultat d’Educació del campus de la Yutera de la Universitat de Valladolid i cofundadora de la Càtedra d’Estudis de Gènere de la mateixa Universitat. Entre les seves línies d’investigació destaquen la recuperació genealògica de les psicòlogues espanyoles  i les mestres republicanes.

-               Cristina Castellanos Serrano, doctora europea en Economia. Investigadora i consultora sènior al Tavistock Institute of Human Relations (Londres). Docent i investigadora en distintes universitats i coportaveu de la PPIINA. Les seves línies de treball principals són el mainstreaming de gènere, l’avaluació de polítiques públiques, l’economia feminista, el mercat de treball i les polítiques d’igualtat i diversitat, des d’una perspectiva internacional, nacional i organitzacional.

Dates

4, 5, 18 i 19 d’octubre de 2018.

Lloc

Edifici Sa Riera, aula 8.

Horari

De 9.30 a 14 hores i de 16 a 20 hores.

Durada

25 hores.

Nombre de crèdits ECTS de la UIB

1

Nombre d’hores de formació permanent del professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat

No concedit

Nombre de places

50

Introducció

En el marc del Màster Universitari en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere de la UIB, es manté activa l’assignatura Seminari d’Actualització com a oferta d’optativitat del pla d’estudis d’aquest màster, amb places destinades al públic en general.

En aquesta edició, es continuarà la reflexió sobre les línies d’actuació i recerca envers les polítiques d’igualtat i la violència de gènere, acollint la participació de professorat universitari i/o de persones expertes del món professional i assistencial, tant de la resta de l’Estat com de la mateixa comunitat autònoma, amb l’objecte de complementar les diferents matèries del Màster Universitari en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere. En definitiva, es pretén que sigui un punt de trobada per a les persones que han cursat el Màster, on es puguin compartir experiències laborals, sense deixar de banda el contingut del Seminari com a formació permanent per a aquestes i altres persones interessades també en el tema.

Objectius

-               Reflexionar sobre els avanços en l’àmbit de les polítiques d’igualtat i la prevenció de la violència de gènere.

-               Reflexionar sobre els reptes en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones en la societat actual.

-               Oferir un marc per a l’intercanvi d’experiències entre persones amb formació i experiència en igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere i persones que s’inicien en aquests àmbits d’estudi i intervenció.

Metodologia

El Seminari constarà de quatre sessions repartides en dues setmanes. Per als dies 4 i 18 d’octubre s’han programat sessions de matí i horabaixa, i per als dies 5 i 19 d’octubre, sessions de matí.

El Seminari té una part presencial d’assistència obligada del 80 per cent (que serà degudament controlada).

Es comptarà amb la participació de diferents professionals en matèria de gènere d’àmbit nacional, que s’encarregaran de les conferències marc, així com la participació de persones representants d’entitats i institucions locals relacionades amb polítiques d’igualtat, que formaran part de taules rodones i de debats. També es durà a terme un cinefòrum.

Continguts

Dijous 4 d’octubre

9.30-10 h. Presentació de la jornada a càrrec d’Esperança Bosch.

10-12 h. Conferència marc: «Así las guerras y los integrismos destruyeron los logros en la igualdad en Oriente Próximo», , a càrrec de Nazanin Armanian, escriptora i politòloga iraniana.

Presentada per Esperança Bosch.

12-12.30 h. Pausa i cafè

12.30-13.30 h. Experiències I: Les polítiques d’igualtat des de diferents àmbits d’intervenció. Una aproximació als contextos professionals. A càrrec d’entitats i serveis col·laboradors en les Pràctiques Externes del Màster en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere.

Modera la taula rodona: Virginia Ferreiro.

Hi participen:

  • Elena Muñoz. Creu Roja Joventut          
  • Lucia González Cosano. Programa de d'atenció a dones víctimes de violència de gènere, Fundació Ires.
  • Margarita Lafuente. Servei d’Assistència Psicològica a Víctimes de Violència de Gènere, Fundació Ires.

16-20 h. Taller: «Tractament de les violències sexuals en diferents àmbits d’interrelació des d'una perspectiva feminista», a càrrec de Nieves Prado Soto, pedagoga social experta en violències masclistes.

Presentada per Virginia Ferreiro.

Divendres 5 d’octubre

9.30-11.30 h. Conferència: «Lenguaje inclusivo», a càrrec de Mercedes Bengoechea, catedràtica de Sociolingüística de la Universitat d’Alcalà. Presentada per Esperança Bosch.

11.30-12 h. Pausa i cafè

12-14.30 h. Els plans d’igualtat a les universitats: presentació del segon pla d’igualtat de la UIB. A càrrec de Salud Mantero, tècnica de l’Oficina per a la Igualtat entre Dones i Homes de la UIB.

Presentada per Esperança Bosch.

Dijous 18 d’octubre

10-12 h. Conferència: «Recuperando la genealogía: las primeras psicológas españolas», a càrrec de Carmen García-Colmenares, professora titular de Psicologia de la Facultat d’Educació del campus de la Yutera de la Universitat de Valladolid.

Presentada per Victòria A. Ferrer.

12-12.30 h. Pausa i cafè

12.30-13.30 h. Experiències II: una mirada des de la formació en estudis de gènere.

Modera la taula rodona: Capilla Navarro.

Hi participen:

  • Antonio Lozano
  • Romina Perazzolo
  • Xesca Aguiló

16-19.30 h. Taller: «Retos de la igualdad de género en el “año de las mujeres”. Una mirada crítica a las instituciones y al movimiento feminista», a càrrec de Berta Cao, consultora de gènere i Experta Universitària en Agents d’Igualtat d’Oportunitats.

Presentada per Victòria A. Ferrer. 

19.30-20 h. Lliurament dels premis convocats per la Càtedra d’Estudis de la Violència de Gènere de la UIB.

Divendres 19 d’octubre

9.30-11.30 h. Taller de cinefòrum a càrrec d’Enrique Urbano, graduat en Dret per la Universitat de les Illes Balears, màster en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere i col·laborador en el Seminari d’Actualització.

11.30-12 h. Pausa i cafè

12-14 h. Conferència de cloenda: «Sistema de permisos parentales igualitario: ¿es posible?», a càrrec de Cristina Castellanos, doctora europea en Economia.

Presentada per Esperança Bosch.

Avaluació

Per a l'obtenció dels crèdits ECTS i de formació del professorat serà necessari fer i superar satisfactòriament un treball.

El treball se centrarà en les conferències i els tallers realitzats, entre els quals s’han de seleccionar dues sessions, i respondre als punts següents:
- Nom de la conferència / el taller i la persona o les persones responsables.
- Resum/síntesi sobre la intervenció.
- Quins aspectes t'han cridat més l'atenció?
- Quines conclusions/reflexions t'ha generat sentir la conferència / el taller?

A tenir en compte:
- L'informe es desenvoluparà individualment.
- El lliurament s'ha de fer a l'adreça electrònica: <victoria.ferrer@uib.es>.
- Extensió màxima: 4 pàgines.
- La data límit de lliurament és el dia 28 d'octubre de 2018.

Preu

Gratuït. Formulari de matrícula

Activitat finançada per l’Institut Balear de la Dona.