Escoltar

Seminari sobre Violències Sexuals en Espais Públics d'oci. Aproximació Teoricopràctica per a la Intervenció

Data

Dilluns 1 i dimarts 2 d'octubre de 2018

Durada

11 hores

Lloc

Seu universitària d'Eivissa i Formentera. Antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1. Eivissa 

Introducció

ONU Dones determina que l’assetjament sexual i altres formes de violència sexual a l’espai públic és quelcom que passa cada dia a la vida de dones i nines de tot el món. Les dones i les nines són i temen ser objecte de distintes formes de violència sexual als espais públics, des de comentaris sexuals no desitjables i grapeigs, fins a violacions i feminicidis. Ocorre al carrer, al transport públic, a l’escola i al lloc de treball i les seves immediacions, al parc, en instal·lacions de salut pública i en punts de distribució d’aigua i aliments.

Aquesta realitat redueix la llibertat de moviments de les dones i les nines i la seva capacitat de participar a l’escola, la feina i la vida pública. Limita el seu accés als serveis essencials i el gaudi d’oportunitats culturals i d’oci. Així mateix, repercuteix negativament en la seva salut i el seu benestar.

Objectius

 A partir d’aquí, es fa necessari fer una aproximació conceptual respecte al marc teòric i jurídic que emmarca les violències sexuals, així com saber quines actuacions i intervencions es duen a terme i quin es el procés de disseny i implementació dels diferents protocols.

Continguts

1/10/2018. Marc teòric conceptual de les violències sexuals des d'una perspectiva feminista (4 hores). De 10 a 14 hores. Montse Pineda.

1/10/2018. Cinefòrum: la violència sexual des de la gran pantalla (3 hores). De 16 a 19 hores. Virginia Ferreiro.

2/10/2018. Marcs d'actuació davant les violències sexuals des d'una perspectiva feminista (4 hores). De 10 a 14 hores. Nieves Prado.

 

Metodologia

El seminari consta de dues sessions teòriques i un taller de cinefòrum. Es realitzarà una aproximació conceptual als continguts bàsics, que es treballaran de forma més pràctica a partir d’activitats i/o dinàmiques.

Es fomentarà en tot moment la participació activa de l’alumnat, així com l’intercanvi d’opinions i idees, sempre des del respecte.

Coordinació

Virginia Ferreiro Basurto, professora associada, Departament de Psicologia, Universitat de les Illes Balears (UIB). Membre del grup de recerca d’Estudis de Gènere de la UIB.

Professores

Virginia Ferreiro Basurto, professora associada del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears, de grau i postgrau, com el Màster oficinal de Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere de la UIB. Membre del grup de recerca d’Estudis de Gènere de la UIB

Montse Pineda Lorenzo. Coordinadora d’incidència política de l’associació Creación Positiva. Experta en violències sexual.

Nieves Prado Soto. Tècnica de sensibilització de l’associació Creación Positiva. Experta en violències masclistes.

Nombre de places

Gratuïta (per rigorós ordre d'inscripció)

Formulari de matrícula

Organització

Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la UIB i Servei d’Activitats Culturals de la UIB.

Finançament

Institut Balear de la Dona

Més informació

Virginia Ferreiro Basurto

Tel. 971 17 20 43

virginia.ferreiro@uib.es