Guillem Cifre de Colonya: un referent per al món de l'educació i de les finances de Mallorca

Curs anul·lat

Guillem Cifre de Colonya fou un mestre i banquer pollencí que va importar l’esperit regeneracionista de final del segle XIX a Mallorca.

En el món educatiu, va oferir al seu poble una fidel reproducció de la Institución Libre de Enseñanza de Madrid, una institució educativa per a l'elit econòmica interessada en el progrés a partir de l’aplicació d’un nou capitalisme modern i lliure.

En el sector financer, va fundar la Caixa d’Estalvis de Pollença per fomentar el valor de l'estalvi entre la classe treballadora i lluitar, així, contra el caciquisme propi de l’època i fer possible la irrupció d’aquell capitalisme, i també introduir la modernitat i la llibertat al seu poble.

Molt encertadament, la Facultat d’Educació de la UIB du el seu nom, però l’alumnat dels graus que s’imparteixen en aquell edifici coneixen ben poc la seva obra, fins i tot n’hi ha molts que no saben perquè és al Guillem Cifre de Colonya on s’imparteixen els graus d’Educació i de Pedagogia, entre d’altres, ni la importància que té la seva institució educativa per a la modernitat de l’educació en el nostre context.

La rellevància del seu legat també rau en el fet que Colonya Caixa Pollença ha funcionat de manera ininterrompuda des que fa ser creada (any 1880) i ha estat una de les poques entitats financeres que no varen haver de ser intervingudes durant la terrible crisi de la darrera dècada. Molts dels qui cursen graus a la facultat d’Economia desconeixen que la institució financera és essencial per comprovar que l’aprenentatge de l’educació financera és una manera de regular el funcionament del sistema financer.

Aquest projecte contribueix a l’aprofundiment i/o a la difusió dels valors històrics, populars i tradicionals de Mallorca.

Dates

7, 8 i 14 de maig  de 2019

Horari

De 16 a 20 hores

Lloc

Aula 8 de l’edifici Sa Riera, carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

Durada

15 hores (12 hores presencials i 3 hores de treball autònom)

Hores de formació permanent de professorat

En tràmit

Destinataris

Màxim de 20 participants. Tindrà prioritat l’alumnat de la Facultat d’Educació i d’Economia. Formació oberta a tothom.

Objectius

La rellevància de Guillem Cifre de Colonya per als estudiants de graus relacionats amb educació i economia és ben present encara avui en dia i conèixer la seva figura els és molt útil per completar la formació, alhora que es fa difusió d’un dels fills més il·lustres de Mallorca.

Continguts

Sessió

Durada

Descripció

7 de maig

4 hores

De 16 a 16:30 hores. Presentació del curs i explicació de la tasca d’avaluació que s’ha de dur a terme.

De 16.30 a 18 hores. Guillem Cifre de Colonya: biografia.

De 18 a 20 hores. «Pervivència de les aportacions pedagògiques de Cifre de Colonya en el nostre context educatiu».

8 de maig

4 hores

De 16 a 17.30 hores. «Caixa de Colonya: l’obra de Guillem Cifre per modernitzar el seu entorn».

De 17.30 a 20 hores. «La importància de l’educació financera com a eina per regular el mercat financer».

14 de maig

4 hores

De 16 a 18.30 hores. Presentació individual de les tasques d’avaluació i posada en comú.

De 18.30 a 20 hores. Conferència de cloenda: «La importància de l'educació financera per al bon
funcionament de l'economia» Pau Monserrat.

Metodologia

Classes presencials i treball autònom.

Avaluació

L’alumnat ha d’assistir, com a mínim, al 80 per cent de les classes programades.

L’alumnat haurà de fer i presentar a la classe una tasca individual inèdita d’avaluació a partir de les instruccions que haurà rebut a la primera sessió. Per fer-la disposarà de tres hores de treball autònom i suport en línia per part del professor. La tasca serà lliurada en format digital perquè consti als efectes oportuns.

Pla de difusió

La difusió és en llengua catalana, tant la que fa el Servei d’Activitats Culturals (al web del Servei d’Activitats Culturals, al col·lectiu d’Amics de la Cultura, al cartell de promoció, etc.), com la més general de la Universitat (a les xarxes socials, a l’agenda de la UIB, a les pantalles de televisió dels edificis, al carrusel de la pàgina inicial de la UIB, etc.).

El suport del Servei de Comunicació de la UIB implica la publicació de la informació al web www.uib.cat, així com al Facebook i al Twitter, amb l’etiqueta #SOMUIB. Deu dies abans que comenci el curs sortirà publicada a la pàgina d’entrada del web de la UIB com a activitat destacada.

A més, els professors en faran difusió entre els estudiants i col·legues de la comunitat universitària.

Professorat

Joan Josep Burgués Mestre, Facultat d’Educació, Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. Professor associat, professor d’Economia a l’educació secundària, funcionari de carrera de la Conselleria d’Educació i Universitat, especialista en Educació Financera. Col·labora amb IberCaja i en l’avaluació de l’educació financera, impulsada pel Banc d’Espanya.

Preu

 •  UIB: 37 euros
  •  Alumnes de la UIB
  •  PDI i PAS
  •  Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
  •   Alumnat de la UIB
 •   Altres estudiants: 37 euros
  •   Qualsevol estudiant, universitari o no
  •   Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar una còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
 • Desocupats i jubilats de l'Estat espanyol: 37 euros
  •  Desocupats: han de presentar un certificat de la situació de desocupació un mes abans que comenci la matrícula del curs.
  •  Jubilats: han de presentar una còpia del certificat o de la resolució de l’INSS de la condició de jubilat o una còpia de la pàgina de la llibreta en què consti el darrer pagament de l’INSS.
 •    Altres: 58 euros

Formulari de matrícula