Economia social i solidària i finances ètiques

Curs anul·lat

Introducció

A les nostres Illes de cada vegada hi ha més entitats del tercer sector social i empreses que operen des dels criteris de l’ESS, des d’una lògica que, a més de fer-les viables i ocupar milers de treballadors, prioritza les persones i el medi ambient per sobre del guany econòmic a qualsevol preu, i s’ha demostrat que en el terreny local és molt més responsable i resilient davant les crisis econòmiques.

A més, i sobretot després de la darrera crisi financera i el paper negatiu que hi ha tingut la banca convencional, hi ha molts de ciutadans i ciutadanes que s’han decantat per finances ètiques alternatives que també són presents a la nostra realitat i que, juntament amb les iniciatives d’economia social i solidària, poden permetre avançar envers una societat millor, en la qual les persones prevalguin sobre l’únic valor del mercat.

En aquest curs s’abordarà una panoràmica de la situació global i local de l’ESS i les finances ètiques, i se n’analitzaran els avantatges enfront de l’economia convencional a partir de les experiències concretes.

Dates:dilluns i dimecres, del 18 de març al 8 d’abril de 2019

Horari: cinc sessions, de 19 a 21 hores, i dues sessions (les de l’1 i el 8 d’abril), de 18:30 a 21 hores

Lloc: aula 7 de l’edifici Sa Riera, carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

Durada: 25 hores (15 hores de sessions presencials i 10 hores de treball de l’alumne)

Crèdits ECTS: 1

Destinataris

Comunitat universitària i persones interessades en l’economia social i les finances ètiques, especialment treballadors/res de les ONGD i entitats del tercer sector social, així com docents d’Economia a l’educació secundària o postobligatòria.

Objectius

 1. Conscienciar activistes socials, alumnes de la UIB i docents, així com la població en general del valor de l’economia social i solidària i les finances ètiques per construir una societat més justa.
 2. Conèixer i analitzar la realitat de l’economia social i solidària a les Illes Balears, els actors i perspectives.

Continguts

18/03 Sessió 1. La necessitat d’una altra economia. Conceptes bàsics de l’economia social i solidària enfront del paradigma econòmic dominant. A càrrec de David Abril.

20/03 Sessió 2. Xarxes d’economia social i solidària a les Illes Balears. A càrrec de Jordi López (secretari tècnic de REAS Balears, Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària).

25/03 Sessió 3. Producció, comercialització i finançament de l’economia social i solidària. El funcionament de l’ESS. A càrrec d’Eloi Serrano (director de la Càtedra d’Economia Social del TecnoCampus/Universitat Pompeu Fabra).

27/03 Sessió 4. Les finances ètiques. A càrrec d’Enrique Raya (Fiare Banca Ètica-Illes Balears) i Joan Josep Caldés (Caixa Colonya Pollença).

1/04 Sessió 5. Experiències d’economia social i solidària a les Illes Balears. A càrrec d’Onofre Fullana (APAEMA), Marta Pizarro (s’Altra Senalla), Àlex Duran (energies netes i mobilitat sostenible), Xesca Martí (Fundació Deixalles), Josep Ramon Balanzat (Ca Nostra). Moderadora: Liliana DeAmicis (REAS).

3/04 Sessió 6. Polítiques públiques vers l’economia social i solidària. Compra pública responsable i altres mesures. A càrrec de Jordi López (secretari tècnic de REAS Balears).

8/04 Sessió 7. Reptes de l’economia social i solidària a les Illes Balears. A càrrec d’Enric Pozo (cooperatives d’ensenyament), Maria Jaume (empreses d’inserció), Miquel Rosselló (Fundacions Darder Mascaró). Moderador: Antoni Pons.

Metodologia

Les sessions presencials a l’edifici de Sa Riera combinaran classes magistrals dels diferents ponents/docents i debat a l’aula, així com taules rodones de les quals s’extrauran conclusions a partir dels debats entorn de les diferents temàtiques del curs. També s’utilitzarà material audiovisual relacionat amb els continguts de les sessions.

Avaluació

L’alumnat ha d’assistir, com a mínim, al 80 per cent de les classes programades per obtenir el certificat d’aprovació.

En acabar el curs, l’alumnat haurà de lliurar un breu treball de recerca, que podrà ser publicat al llibre monogràfic sobre l’economia social i solidària a les Balears, que editaran les Fundacions Darder Mascaró.

Pla de difusió

La difusió és en llengua catalana, tant la que fa el Servei d’Activitats Culturals (al web del Servei d’Activitats Culturals, al col·lectiu d’Amics de la Cultura, al cartell de promoció, etc.), com la més general de la Universitat (a les xarxes socials, a l’agenda de la UIB, a les pantalles de televisió dels edificis, al carrusel de la pàgina inicial de la UIB, etc.).

El suport del Servei de Comunicació de la UIB implica la publicació de la informació al web www.uib.cat, així com al Facebook i al Twitter, amb l’etiqueta #SOMUIB. Deu dies abans que comenci el curs sortirà publicada a la pàgina d’entrada del web de la UIB com a activitat destacada.

A més, els professors en faran difusió entre els estudiants i col·legues de la comunitat universitària.

Professorat

El curs serà coordinat per David Abril Hervás (professor associat d’Economia Ambiental del departament d’Economia Aplicada de la UIB), i hi participaran com a docents i ponents persones expertes i activistes socials en els camps de l’economia social i les finances ètiques a les Illes Balears i d’altres indrets de l’Estat.

Preu

 •  UIB: 48 euros
  •  Alumnes de la UIB
  •  PDI i PAS
  •  Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
  •   Alumnat de la UIB
 •   Altres estudiants: 48 euros
  •   Qualsevol estudiant, universitari o no
  •   Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar una còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
 • Desocupats i jubilats de l'Estat espanyol: 48 euros
  •  Desocupats: han de presentar un certificat de la situació de desocupació un mes abans que comenci la matrícula del curs.
  •  Jubilats: han de presentar una còpia del certificat o de la resolució de l’INSS de la condició de jubilat o una còpia de la pàgina de la llibreta en què consti el darrer pagament de l’INSS.
 •    Altres: 69 euros