Escoltar

Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (nivell III)

Formentera, 18 i 19 de gener, i 15 i 16 de febrer de 2019

Dates i horaris

18 i 19 de gener, i 15 i 16 de febrer de 2019

Els divendres de 16.30 a 19.30 hores

Els dissabtes de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores

Nombre de places

25

Lloc

Sala d'actes de Cultura, carrer de Pius Tur Mayans, 14. Sant Francesc Xavier. Formentera

Durada

Vint hores, repartides en deu sessions de dues hores

(més cinc hores de tutoria d’orientació opcionals per a crèdits ECTS)

Destinataris

Professionals relacionats amb la docència, mediació, educació i treball social, psicologia i humanitats.

I també mares, pares i població en general. Totes les persones que tinguin interès a aprofundir en el coneixement de la naturalesa humana i a fomentar relacions humanes saludables.

Formador

Raül Genovès Company, doctor en Filosofia. Titulat superior en Teràpies Naturals. Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB.

Director i formador del títol propi de postgrau de la UIB Màster en Competències Emocionals. 

Crèdits

1 crèdit ECTS.

Es demanen vint hores de Formació Permanent del Professorat.

Aquest curs s'ofereix també amb la possibilitat de tenir-ne certificat d'aprofitament.

Objectius prevists

1.          Identificar els aspectes essencials en l’acció comunicativa i aprendre a establir dinàmiques de diàleg. Aprofundir en l’anàlisi i la pràctica de les tècniques d’escolta activa i assertivitat.

2.                    Conèixer alguns models d’actitud filosòfica (pràctica), útils per l’afrontament instructiu de l’adversitat, i aprendre a emprar-los.

3.         Aprendre a identificar i manejar harmònicament els distints aspectes de la comunicació no verbal.

4.         Adquirir habilitat en l’actitud de col·laboració a les situacions de discrepància i oposició.

5.         Aprofundir en el coneixement i la pràctica de les tècniques per millorar la comunicació i les tècniques corporals i de relaxació.

Continguts

1.          Aspectes essencials dels pensaments i dels sentiments. Dinàmiques de diàleg intern coherents. Elements que faciliten el desenvolupament i la praxis de l’art de l’escolta i de l’assertivitat.

2.         Els distints tipus d’estat d’ànim i els motius de la seva activació. El maneig del diàleg intern per normalitzar les pròpies alteracions i millorar la comunicació. Alguns exemples a la filosofia clàssica: Sòcrates i Plató.

3.         Aprofundiment en el reconeixement dels diversos perfils que s’activen a les relacions. Com prendre consciència de les actituds inconscients i aprendre a manejar-les sanament. Autoconeixement i autodomini: Sèneca i Epictet.

4.         Elements estructurals bàsics que conformen el joc comunicatiu. Reflexió i coneixement de l’harmonia dels contraris.

5.         Exercici de la serenitat i pràctica del diàleg grupal. Diversitat d’opinions i consens: de l’oposició a la col·laboració.

Activitats en cada sessió

1r mòdul

Sessió 1 (de 16.30 a 19.30 hores)

Presentació de les aportacions més rellevants de les aplicacions actuals dels estudis sobre les habilitats emocionals, i de la filosofia pràctica, per la millora de les relacions intrapersonals i interpersonals. Situacions de la vida quotidiana, espais de treball, aula i llar.

Sessió 2 (de 10 a 14 hores)

— La manera com s’ha d’establir una dinàmica de diàleg. Dialogar no és compartir monòlegs.

— Escolta activa i assertivitat. Dinàmiques (eines de consciència corporal, respiració i centrament).

Sessió 3 (de 16 a 19 hores)

— La comunicació no verbal.

— Reflexió i diàleg intern. Normalitzar les pròpies alteracions i millorar la comunicació.

— Alguns exemples filosòfics de diàleg: Sòcrates i Plató. Aplicacions actuals (exercicis de diàleg grupal). 

2n mòdul

Sessió 4 (de 16.30 a 19.30 hores)

— L’exercici de l’actitud conscient. Autoconeixement i autodomini.

— Les escoles hel·lenístiques i la vida com a terapèutica: epicureisme i estoïcisme. Aplicacions actuals.

— Models d’actitud filosòfica, facilitadors de la integració harmònica de l’adversitat: Epicur, Epictet i Sèneca.

Sessió 5 (de 10 a 14 hores)

— Aprofundiment en les pràctiques de col·laboració en les situacions d’oposició, i les de resolució pacífica de conflictes. L’harmonia dels contraris. Quietud i moviment.

— Consciència sensorial, emocions i pensaments. Respiració i moviment.

Sessió 6 (de 16 a 19 hores)

— La pràctica dels exercicis en les situacions quotidianes, espais de treball, aula i llar.

— Què és l’amor? Envers l’experiència integradora de les emocions humanes.

— Conclusions. El cercle del diàleg i el propi exemple com a model de referència.

Metodologia

Els continguts es repartiran en quatre sessions que, a més, podran tractar algun tema complementari als presentats. Dues sessions el divendres, de 16.30 a 19.30 hores; dues sessions, els dissabtes, de 10 a 14 hores, i dues sessions els dissabtes de 16 a 19 hores (més cinc hores no presencials dedicades a tutories i orientació). La primera sessió es dedicarà a la part teòrica i la segona, a les pràctiques.

Part teòrica: presentació i explicació de cada tema aprofundint també en els propòsits i pautes de funcionament dels exercicis pràctics.

Part pràctica: taller per posar en pràctica les tècniques.

Responsable de l’activitat

Servei d’Activitats Culturals (SAC) UIB i el Consell Insular de Formentera.

 Pla d’avaluació de l’activitat

Serà continuada i tindrà en compte:

-               l’assistència i la participació a les classes

-               la presentació oral o escrita de les reflexions; l’aprofitament i l’aplicació personal dels continguts del curs  

La part pràctica del curs està dedicada a facilitar metodologies, dinàmiques i exercicis d’aplicació de les habilitats emocionals i els continguts tractats, als grups educatius, a les aules i als espais de treball i/o de convivència, amb la intenció de facilitar la transferència dels coneixements de manera adaptada als trets i les necessitats propis de cada cas.

En el cas del professorat es proposa la realització d’una unitat d’aplicació estructurada i seqüenciada dels continguts del curs que es vulguin escollir.

           

Preu

48 euros:

           Alumnes de la UIB, PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i alumnes de la UIB.

           Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar una còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.

           Desocupats de l’Estat espanyol. Han de presentar un document que certifiqui que estan desocupats un mes abans de començar la matrícula del curs.

           Jubilats. Han de presentar una còpia del certificat o de la resolució de l’INSS de la condició de jubilat o una còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

69 euros: altres persones interessades.

El Servei d'Activitats Culturals pot anul·lar un curs, en qualsevol moment, si no té el nombre mínim d'alumnes requerit.

 Formulari d'inscripció