AUTOCONEIXEMENT, EMOCIONS I DIÀLEG AL SEGLE XXI (nivell I)

Del 15 d’octubre al 17 de desembre de 2018

dilluns de 19 a 21 hores a l'aula 18 de l'edifici Ramon Llull.

 • Concedit 1crèdit ECTS.
 • Aquest curs s'ofereix també amb possibilitat de tenir certificat d'aprofitament
 • Aquest curs contempla el reconeixement de les 20 hores corresponents al títol propi de la UIB Expertuniversitari en Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI.

Aquest curs està adreçat a totes les persones interessades en adquirir coneixements teòrics i habilitats pràctiques en competències emocionals bàsiques. Aquesta formació s’adreça tant als professionals que s’han de dedicar a educar, orientar, assessorar, i ajudar altres persones amb vista al foment del benestar anímic, com també als titulats que s’hagin de dedicar a la mediació i a les pràctiques del consens i la solució pacífica de conflictes. També a les persones que vulguin aprofundir en l’autoconeixement i millorar les relacions amb si mateixos i amb els altres; especialment pares i mares que vulguin aprendre tècniques de diàleg i gestió emocional per a facilitar la comunicació amb els fills.

La part pràctica del curs està dedicada a facilitar metodologies, dinàmiques i exercicis d’aplicació de les habilitats emocionals i els continguts tractats, als grups educatius, a les aules i als espais de treball i/o de convivència, amb la intenció de facilitar la transferència dels coneixements de manera adaptada als trets i les necessitats propis de cada cas. En el cas del professorat es proposa la realització d’una unitat d’aplicació estructurada i seqüenciada dels continguts del curs que es vulguin escollir.

OBJECTIUS PREVISTS

 1. Reconèixer les característiques i necessitats pròpies de les relacions actuals entre professors i alumnes, pares i fills.
 2. Identificar els aspectes essencials a l’acció comunicativa. La importància de l’àmbit emocional.
 3. Analitzar els distints tipus d’actitud davant les relacions (els rols o arquetips).
 4. Aprendre a gestionar harmònicament els distints estats d’ànim.
 5. Conèixer i practicar les tècniques per millorar la comunicació.

CONTINGUTS

 1. Com podem identificar les necessitats, expectatives i demandes (pròpies i dels altres).
 2. Elements estructurals bàsics que conformen el joc comunicatiu. Foment de l’actitud d’escoltar i la suspensió del judici precipitat. Confirmar que realment hem comprès el que l’altre ens vol transmetre i viceversa.
 3. Presentació i reconeixement dels diversos «personatges» o perfils que s’activen a les relacions. Com prendre consciència de les actituds inconscients i aprendre a manejar-les sanament. 
 4. Conèixer els distints tipus d’estat d’ànim, els motius de la seva activació i aprendre a manejar el «diàleg intern» per normalitzar les pròpies alteracions i l’estrès.
 5. Coneixement i aplicació de les tècniques. Foment de la serenitat i pràctica del diàleg. Diversitat d’opinions i consens.

METODOLOGIA

Els continguts es repartiran en 10 sessions que, a més, podran tractar algun tema complementari als ja presentats.  Cada sessió té una durada de 2 hores, la primera de les quals es dedicarà a la part teòrica, i la segona a les pràctiques.

Part teòrica: presentació i explicació de cada tema, aprofundint també en els propòsits i pautes de funcionament dels exercicis pràctics.

Part pràctica: taller per a la pràctica de les tècniques.

ACTIVITATS A CADA SESSIÓ

SESSIÓ 1                (15/10)

Presentació del curs. Inici a la identificació i comprensió de les necessitats bàsiques 

SESSIÓ 2               (22/10)

L’art d’escoltar. El diàleg com a eina constructiva

SESSIÓ 3                (29/10)

Criteris personals i col·lectius (pràctica del consens)

SESSIÓ 4               (5/11)

L’àmbit emocional

SESSIÓ 5                (12/11)

El valor de la disciplina ben entesa. L’equilibri entre fermesa i permissivitat

SESSIÓ 6               (19/11) 

L’actitud d’aprenentatge   

SESSIÓ 7                (26/11)

Autoconeixement. Rols i personatges (el «poble interior» i l’argument de la «pel·lícula personal»)

SESSIÓ 8               (3/12)

Addiccions, drogues i problemes de dependència

SESSIÓ 9               (10/12)

Tractament dels casos de separació, violència i situacions especials

SESSIÓ 10             (17/12)

El propi exemple com a model de referència

Durada

25 hores repartides en 10 sessions presencials de 2 hores, (+ 5 hores opcionals en tutories d’orientació per ECTS i per al treball d’aplicació per part del professorat ).

Crèdits

1 crèdit ECTS

No s’assignaran crèdits ECTS a l’alumnat dels estudis de grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia i grau de Física.

Informació i inscripcions

Pàgina del SAC; «Formació»: «Altres activitats».

Serveis administratius de Sa Riera  Formulari de matrícula

Tel. 971 172 410 / 971 172 326 / 971 173 132.

Servei d’Activitats Culturals (sac.uib.cat).Tel. 971 17 24 30.

 

 

Dates:  del 15 d’octubre al 17 de desembre de 2018.

Horari: dilluns de 19 a 21h.

Lloc: aula 18 de l'edifici Ramon Llull. Campus universitari

A qui s’adreça: a la comunitat educativa, estudiants universitaris i població en general.

Responsable de l’activitat: Departament de Filosofia i Treball Social. Servei d’Activitats Culturals (SAC).

Places: màxim 40

Formador: Raül Genovès Company, Doctor en Filosofia. Titulat Superior en Teràpies Naturals. Investigador vinculat a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB.

Co Director i formador del Títol propi de postgrau de la UIB Màster en Competències Emocionals.

Pla d’avaluació de l’activitat:

Serà continuada i tindrà en compte:

 • l’assistència i participació a les classes.
 • presentació oral o escrita de les reflexions, l’aprofitament i aplicació personal dels continguts del curs.
 • Professorat, elaboració d’una unitat d’aplicació dels continguts escollits          

Preu

40 euros:

— Alumnes UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal 
d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i 
Alumni UIB.

— Estudiants: matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP. Heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.

— Desocupats de l’Estat espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici  del curs.

— Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS 
de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti 
el darrer pagament de l’INSS.

Altres: 60 euros

Formulari de matrícula