Seminari d'Actualització en Polítiques d'Igualtat

Direcció

Esperança Bosch Fiol, professora titular d’universitat, Universitat de les Illes Balears.

Victòria A. Ferrer Pérez, professora catedràtica d’universitat, Universitat de les Illes Balears.

Coordinació

Capilla Navarro Guzmán, professora contractada doctora, Universitat de les Illes Balears.

Virginia Ferreiro Basurto, professora associada, Universitat de les Illes Balears.

Enrique Urbano Ángel, graduat en Dret i col·laborador en el Seminari d’Actualització.

Professorat 

-       Berta Cao Menéndez,  consultora de gènere i Experta Universitària en Agents d’Igualtats d’Oportunitats. Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat per la URJC.

-       Esther Barberà Heredia, catedràtica de Psicologia i fundadora de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la Universitat de València.

-       Laura Nuño, professora titular de Ciència Política de la Universitat Rey Juan Carlos, centre en el qual dirigeix l’Observatori d’Igualtat, del qual depèn la Unitat de Gènere, i la Càtedra de Gènere de l’Institut de Dret Públic.

-       Emmanuela Lombardo, doctora en Ciències Polítiques i professora contractada doctora de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid.

-       Ianire Estébanez, llicenciada en Psicologia, investigadora i experta en prevenció de violència contra les dones i noves tecnologies.

-       Mar Esquembre, professora titular de Dret Constitucional a la Universitat d’Alacant i cofundadora de la Red Feminista de Derecho Constitucional, de la qual actualment és presidenta.

Dates

5, 6, 19 i 20 d’octubre de 2017.

Lloc

Edifici Sa Riera, aula 8.

Horari

De 9.30 a 14 hores i de 16 a 20 hores.

Durada

25 hores.

Nombre de crèdits ECTS de la UIB

1 crèdit ECTS concedit.

Nombre d’hores de formació permanent del professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat

Segons consta a la diligència del 22 de desembre de 2017, aquesta activitat no ha obtingut l'homologació.

Podeu consultar aquesta resolució a la pàgina de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat següent: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3047494&coduo=3035232&lang=ca

Nombre de places

50

Introducció

En el marc del Màster Universitari en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere de la UIB, es manté activa l’assignatura Seminari d’Actualització com a oferta d’optativitat del pla d’estudis d’aquest màster.

En aquesta edició, es continuarà la reflexiò sobre les línies d’actuació i recerca envers les polítiques d’igualtat i la violència de gènere, acollint la participació de professorat universitari i/o de persones expertes del món professional i assistencial, tant de la resta de l’Estat com de la mateixa comunitat autònoma, amb l’objecte de complementar les diferents matèries del Màster Universitari en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere. En definitiva, es pretén que sigui un punt de trobada per a les persones que han cursat el Màster, on es puguin compartir experiències laborals, sense deixar de banda el contingut del Seminari com a formació permanent per a aquestes i altres persones interessades també en el tema.

Objectius

-       Reflexionar sobre els avanços en l’àmbit de les polítiques d’igualtat i la prevenció de la violència de gènere.

-       Reflexionar sobre els reptes en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones en la societat actual.

-       Oferir un marc per a l’intercanvi d’experiències entre persones amb formació i experiència en igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere i persones que s’inicien en aquests àmbits d’estudi i intervenció.

Metodologia

El Seminari constarà de quatre sessions repartides en dues setmanes. Per als dies 5 i 19 d’octubre s’han programat sessions de matí i horabaixa, i per als dies 6 i 20 d’octubre, sessions de matí.

El Seminari té una part presencial d’assistència obligada del 80 per cent (que serà degudament controlada).

Es comptarà amb la participació de diferents professionals en matèria de gènere d’àmbit nacional, que s’encarregaran de les conferències marc, així com la participació de persones representants d’entitats i institucions locals relacionades amb polítiques d’igualtat, que formaran part de taules rodones i de debats. També es durà a terme un cinefòrum.

Continguts

Dijous 5 d’octubre

9.30-10 h. Presentació de la jornada a càrrec d’Esperança Bosch.

10-12 h. Conferència marc «Discriminación de género en entornos igualitarios», a càrrec d’Esther Barberà Heredia. Presentada per Esperança Bosch.

12-12.30 h. Pausa i cafè

12.30-13.30 h. Experiències I: una mirada des de la formació en estudis de gènere. Taula rodona formada per persones que han estat alumnes del Màster en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere.

Modera la taula rodona: Capilla Navarro.

Hi participen:

Rosa Llobera Cifre. Comare i màster en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Genere.

Paloma Martín Martín. Diplomada en Treball Social i llicenciada en Sociologia. Professora ajudant a la UIB.

Enrique Urbano Ángel. Col·laborador del grup d’investigació d’Estudis de Gènere.

16-20 h. Taller «Las políticas de igualdad de género... ¿seguimos a la espera?», a càrrec de Berta Cao Menéndez.

Presentada per Victòria A. Ferrer.

Divendres 6 d’octubre

9.30-11.30 h. Conferència «Interculturalitat, pràctiques lesives i triple alteritat: la mutilació genital femenina», a càrrec de Laura Nuño.

Presentada per Victòria A. Ferrer.

11.30-12 h. Pausa i cafè

12-14.30 h. Taula rodona. Lleis d’igualtat de la CAIB

Modera la taula rodona: Esperança Bosch.

Hi participen:

-       Rosa Cursach. Directora de l’Institut Balear de la Dona.

-       Francesca Mas Busquets. Advocada, presidenta del Consell Social de la UIB i membre del Lobby de Dones.

-       Lena Castells Torrens, cap del Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere (Direcció General de Coordinació, Conselleria de Presidència)

-       Representant de Ben Amics, Associació LGTBI de les Illes Balears.

Dijous 19 d’octubre

10-12 h. Conferència «Igualtat de gènere i dinàmiques de des- i re-democratització: el cas d'Espanya», a càrrec d’Emmanuela Lombardo.

Presentada per Victòria A. Ferrer.

12-12.30 h. Pausa i cafè

12.30-13.30 h. Experiències II: Les polítiques d’igualtat des de diferents àmbits d’intervenció. Una aproximació als contextos professionals. La taula rodona estarà formada per entitats i serveis col·laboradors en les pràctiques externes del Màster en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere.

Modera la taula rodona: Virginia Ferreiro.

Hi participen:

-       Nuria Fernández de la Fuente. Fundació IRES

-       Elena Muñoz Perelló. Creu Roja Joventut

-       Antònia Matamalas. Col·lectiu Dones de Llevant

16-20 h. Taller «Relaciones de noviazgo adolescentes: el control no es amor», a càrrec de Ianire Estébanez (UB)

Presentada per Virginia Ferreiro.

Divendres 20 d’octubre

9.30-11.30 h. Taller de cinefòrum a càrrec d’Enrique Urbano, graduat en Dret per la Universitat de les Illes Balears, Màster en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere i col·laborador en el Seminari d’Actualització.

11.30-12 h. Pausa i cafè

12-14 h. Conferència de cloenda: «Las mujeres como sujetos de derechos y las políticas de igualdad», a càrrec de Mar Esquembre.

Presentada per Esperança Bosch.

Avaluació

Per a l'obtenció dels crèdits ECTS i de formació del professorat serà necessari fer i superar satisfactòriament un treball.

El treball se centrarà en les conferències i els tallers realitzats, entre els quals s’han de seleccionar dues sessions, i respondre als punts següents:
- Nom de la conferència / el taller i la persona o les persones responsables.
- Resum/síntesi sobre la intervenció.
- Quins aspectes t'han cridat més l'atenció?
- Quines conclusions/reflexions t'ha generat sentir la conferència / el taller?

A tenir en compte:
- L'informe es desenvoluparà individualment.
- El lliurament s'ha de fer a l'adreça electrònica: <capilla.navarro@uib.es>.
- Extensió màxima: 4 pàgines.
- La data límit de lliurament és el dia 25 d'octubre de 2017. 

Preu

Gratuït.   Formulari de matrícula

Activitat finançada per l’Institut Balear de la Dona.