AUTOCONEIXEMENT, EMOCIONS I DIÀLEG AL SEGLE XXI (nivell II). Palma

Adreçat a totes les persones interessades en adquirir coneixements teòrics i habilitats pràctiques en competències emocionals bàsiques. Aquesta formació s’adreça tant als professionals que s’han de dedicar a educar, orientar, assessorar, i ajudar altres persones amb vista al foment del benestar anímic, com també als titulats que s’hagin de dedicar a la mediació i a les pràctiques del consens i la solució pacífica de conflictes. També a les persones que vulguin aprofundir en l’autoconeixement i millorar les relacions amb si mateixos i amb els altres; especialment pares i mares que vulguin aprendre tècniques de diàleg i gestió emocional per facilitar la comunicació amb els fills

 

 Del 12 de març al 21 de maig de 2018

Els dilluns de 19 a 21 hores.

 

Concedit 1 crèdit ECTS.

Aquest curs permet obtenir un certificat d’aprofitament.

 

OBJECTIUS

1.- Identificar els aspectes essencials a l’acció comunicativa i aprofundir en la seva pràctica.

2.- Analitzar els distints tipus d’actitud davant les relacions (els rols o arquetips) i aprendre a emprar-los a voluntat.

3.- Aprendre a gestionar harmònicament els distints estats d’ànim.

4.- Conèixer i practicar les tècniques per millorar la comunicació i les tècniques corporals i de relaxació.

CONTINGUTS

1. Aspectes essencials dels pensaments i dels sentiments. Dinàmiques de «diàleg intern» coherents.

2. Els distints tipus d’estat emocional, els motius de la seva activació i el maneig del «diàleg intern» per normalitzar les pròpies alteracions i l’estrès.

3. Aprofundiment en el reconeixement dels diversos perfils que s’activen a les relacions. Com prendre consciència de les actituds inconscients i aprendre a manejar-les sanament.

4. Elements estructurals bàsics que conformen el joc comunicatiu. Reflexió i coneixement de «l’harmonia dels contraris».

5. Exercici de la serenitat i pràctica del diàleg en grup. Diversitat d’opinions i consens: de l’oposició a la col·laboració.

METODOLOGIA

Els continguts es repartiran en 10 sessions que a més podran tractar algun tema complementari als ja presentats.

Cada sessió consta d’una duració de 2 hores, la primera de les quals es dedicarà a la part teòrica, i la segona a les pràctiques.

ACTIVITATS A CADA SESSIÓ

 

SESSIÓ 1 (12/03)

L’art d’escoltar (I). Relaxació i silenci

SESSIÓ 2 (19/03)

L’art d’escoltar (II). Els tres àmbits d’atenció

SESSIÓ 3 (26/03)

L’art d’escoltar (III). Confirmar que hem comprès

SESSIÓ 4 (9/04)

El diàleg com a eina constructiva (I). “Diàleg intern”

SESSIÓ 5 (16/04)

El diàleg com a eina constructiva (II). De la oposició a la col·laboració

SESSIÓ 6 (23/04)

El diàleg com a eina constructiva (III). Resolució pacífica de conflictes

SESSIÓ 7 (30/04)

L’àmbit emocional (I). Autoconeixement

SESSIÓ 8 (7/05)

L’àmbit emocional (II). L’actitud d’aprenentatge en situacions d’adversitat

SESSIÓ 9   (14/05)

L’àmbit emocional (III). L’harmonia del conjunt

SESSIÓ 10 (21/05)

El propi exemple com a model de referència

Durada

20 hores repartides en 10 sessions de 2 hores (més 5 hores de tutories d’orientació per als crèdits ECTS).

Informació i inscripcions

Pàgina del SAC: http://sac.uib.cat/act_sac/formacio/

Serveis administratius de Sa Riera Tel. 971 172 410 / 971 172 326

Servei d’Activitats Culturals (sac.uib.cat).Tel. 971 17 24 30.

Lloc

Aula 2B de l'edifici Antoni Maria Alcover. Campus universitari. Cra. Valldemossa, km.7.5. Palma

A qui s’adreça

professorat, estudiants universitaris i població en general.

Responsable de l’activitat

Departament de Filosofia i Treball Social. Servei d’Activitats Culturals (SAC).

Places

Màxim 40

Formador

Raül Genovès Company, Doctor en Filosofia. Titulat Superior en Teràpies Naturals. Investigador de la UIB. Director i formador del Títol propi de postgrau de la UIB Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI.

Plà d’avaluació de l’activitat

Serà continuada i tindrà en compte:

-               l’assistència i participació a les classes.

-               presentació oral o escrita de les reflexions, aprofitament i aplicació personal dels continguts del curs.      

Preu

40 euros:

— Alumnes UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal 
d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i 
Alumni UIB.

— Estudiants: matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP. Heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.

— Desocupats de l’Estat espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici  del curs.

— Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS 
de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti 
el darrer pagament de l’INSS.

 

Altres: 60 euros

Formulari de matrícula