AUTOCONEIXEMENT, EMOCIONS I DIÀLEG AL SEGLE XXI (nivell I). Palma

Adreçat a totes les persones interessades en adquirir coneixements teòrics i habilitats pràctiques en competències emocionals bàsiques. Aquesta formació s’adreça tant als professionals que s’han de dedicar a educar, orientar, assessorar, i ajudar altres persones amb vista al foment del benestar anímic, com també als titulats que s’hagin de dedicar a la mediació i a les pràctiques del consens i la solució pacífica de conflictes. També a les persones que vulguin aprofundir en l’autoconeixement i millorar les relacions amb si mateixos i amb els altres; especialment pares i mares que vulguin aprendre tècniques de diàleg i gestió emocional per facilitar la comunicació amb els fills


Del 14 de març al 23 de maig de 2018

Els dimecres de 19 a 21 hores.

Concedit 1 crèdit ECTS.

Activitat computable per a l'assignatura:

Aquest curs permet obtenir un certificat d’aprofitament.

OBJECTIUS PREVISTS

1. Reconèixer les característiques i necessitats pròpies de les relacions actuals entre professors i alumnes, pares i fills.

2. Identificar els aspectes essencials a l’acció comunicativa. La importància de l’àmbit emocional.

3. Analitzar els distints tipus d’actitud davant les relacions (els rols o arquetips).

4. Aprendre a gestionar harmònicament els distints estats d’ànim.

5. Conèixer i practicar les tècniques per millorar la comunicació.

CONTINGUTS

1. Com podem identificar les necessitats, expectatives i demandes (pròpies i dels altres).

2. Elements estructurals bàsics que conformen el joc comunicatiu. Foment de l’actitud d’escoltar i la suspensió del judici precipitat. Confirmar que realment hem comprès el que l’altre ens vol transmetre i viceversa.

3. Presentació i reconeixement dels diversos «personatges» o perfils que s’activen a les relacions. Com prendre consciència de les actituds inconscients i aprendre a manejar-les sanament. 

4. Conèixer els distints tipus d’estat d’ànim, els motius de la seva activació i aprendre a manejar el «diàleg intern» per normalitzar les pròpies alteracions i l’estrès.

5. Coneixement i aplicació de les tècniques. Foment de la serenitat i pràctica del diàleg. Diversitat d’opinions i consens.

METODOLOGIA

Els continguts es repartiran en 10 sessions que, a més, podran tractar algun tema complementari als ja presentats.

Cada sessió té una durada de 2 hores, la primera de les quals es dedicarà a la part teòrica, i la segona a les pràctiques.

Part teòrica: presentació i explicació de cada tema, profundint també en els propòsits i pautes de funcionament dels exercicis pràctics.

Part pràctica: taller per a la pràctica de les tècniques. 

ACTIVITATS A CADA SESSIÓ

SESSIÓ 1         (14/03)

Presentació del curs. Inici a la identificació i comprensió de les necessitats bàsiques

SESSIÓ 2         (21/03)

L’art d’escoltar. El diàleg com a eina constructiva

SESSIÓ 3         (28/03)

Criteris personals i col·lectius (pràctica del consens)

SESSIÓ 4        (11/04)

L’àmbit emocional

SESSIÓ 5         (18/04)

El valor de la disciplina ben entesa. L’equilibri entre fermesa i permissivitat

SESSIÓ 6         (25/04) 

L’actitud d’aprenentatge         

SESSIÓ 7         (2/05)

Autoconeixement. Rols i personatges (el «poble interior» i l’argument de la «pel·lícula personal»)

SESSIÓ 8        (9/05)

Addiccions, drogues i problemes de dependència

SESSIÓ 9         (16/05)

Tractament dels casos de separació, violència i situacions especials

SESSIÓ 10       (23/05)

El propi exemple com a model de referència

Durada

20 hores repartides en 10 sessions de 2 hores,

(+ 5 hores opcionals en tutories d’orientació per ECTS).

Crèdits

Concedit 1 crèdit ECTS

Aquest curs permet obtenir un certificat d’aprofitament

Reconeixement de les 20 hores corresponents al Títol propi de postgrau de la UIB Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI.

Informació i inscripcions

Pàgina del SAC: http://sac.uib.cat/act_sac/formacio/

Serveis administratius de Sa Riera Tel. 971 172 410 / 971 172 326

Servei d’Activitats Culturals (sac.uib.cat).Tel. 971 17 24 30.

Lloc

Aula 4 de l'edifici Ramon Llull. Campus universitari. Cra. Valldemossa, km.7.5. Palma

A qui s’adreça

a professors, estudiants universitaris i població en general.

Responsable de l’activitat

Departament de Filosofia i Treball Social. Servei d’Activitats Culturals (SAC).

Places

màxim 40

Formador

Raül Genovès Company, Doctor en Filosofia. Titulat Superior en Teràpies Naturals. Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB.

Director i formador del Títol propi de postgrau de la UIB Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI.

Pla d’avaluació de l’activitat:

Serà continuada i tindrà en compte:

-               l’assistència i participació a les classes.

-               presentació oral o escrita de les reflexions, l’aprofitament i aplicació personal dels continguts del curs.     

Preu

40 euros:

— Alumnes UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal 
d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i 
Alumni UIB.

— Estudiants: matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP. Heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.

— Desocupats de l’Estat espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici  del curs.

— Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS 
de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti 
el darrer pagament de l’INSS.

 

Altres: 60 euros

Formulari de matrícula