PALEOGRAFIA I CAL·LIGRAFIA, HISTÒRIA D'UNA RELACIÓ INDISPENSABLE

Anul·lat

És possible aprendre paleografia sense saber què és i com ha evolucionat la cal·ligrafia? Amb aquest curs es pretén ajudar a respondre aquesta pregunta, subratllant la importància de la cal·ligrafia perquè el lector entengui allò que llegeix des de la perspectiva de qui ho va escriure.

La intenció de les persones que l’han dissenyat és que els alumnes es converteixin en amanuenses (copistes, cal·lígrafs…) situant-los, per mitjà de la comprensió dels principis de la cal·ligrafia i de la seva evolució, en el temps en què els textos varen ser escrits.

Dates

Del 22 de març fins al 31 de maig de 2018

Horari

Els dimarts i dijous de 16 a 19 hores

Durada

50 hores (45 hores presencials i 5 hores de treball de l’alumne)

Lloc

Edifici Ramon Llull. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma

Crèdits ECTS

2 ( No s'assisgnaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia i grau de Física)

Objectius

En acabar el curs els alumnes hauran tingut l’oportunitat de:

 • Fer una revisió de la història de l’escriptura occidental des dels inicis fins a l’edat mitjana.
 • Conèixer els principis bàsics de la cal·ligrafia i els seus instruments.
 • Practicar cal·ligrafia a través de l’aprenentatge d’una lletra històrica.
 • Conèixer les tècniques principals de transcripció paleogràfica.
 • Conèixer les principals característiques de la llengua medieval.
 • Llegir i transcriure, amb certa fluïdesa, un document medieval.
 • Tenir coneixements bàsics sobre la conservació actual dels documents medievals, els projectes de digitalització i les principals pàgines web per a la pràctica paleogràfica.

Metodologia

Per tal de complir els objectius formulats, s’utilitzaran els recursos següents:

 • Classe magistral
 • Pràctica cal·ligràfica
 • Pràctica paleogràfica (lectura de documents antics, transcripció)
 • Visita a algunes biblioteques de Palma que custodien fons manuscrits. Mostra d’alguns d’aquests documents.

Continguts

A càrrec de Paz Alomar

 • 1. La cal·ligrafia entesa com la representació dels elements gràfics d’un text.
 • 2. La cal·ligrafia com a eina bàsica de la paleografia.
 • 3. Breu història de l’escriptura llatina.
 • 4. Història de la còpia.
 • 5. Principis bàsics de la pràctica cal·ligràfica.
 • 6. Pràctica cal·ligràfica: exercicis pràctics: fer traços, lletres, paraules i textos.

A càrrec de Maribel Ripoll

 • 1. Què ens amaga un manuscrit? La lectura i la transcripció paleogràfica (abreviatures, coneixement de la llengua antiga, tipologia de les transcripcions, descripcions de manuscrits). El concepte de scripta: Ramon Llull i el copista Guillem Pagès.
 • 2. Una galàxia per descobrir: la consulta de documents antics. La digitalització i les bases de dades.

Professorat

Paz Alomar, enquadernadora de professió, fa feina amb la cal·ligrafia des de l’any 2000. Té un taller escola obert a Palma des d’aquell mateix any.

Maribel Ripoll Perelló és professora contractada doctora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB.

Preu

            48 euros:

— Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
— Estudiants matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.
— Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici del curs.
— Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

            Altres: 69 euros.

Llengua vehicular del curs

Català

Avaluació

L'avaluació consistirà en dos treballs que es faran a classe.

Destinataris

Persones interessades en la cal·ligrafia medieval, en la paleografia i en la lectura de textos antics catalans. Estudiants universitaris. Professionals dels arxius. Persones interessades en la cultura manuscrita.

Nombre d’alumnes

Màxim 15