Transformació de la masculinitat hegemònica: construint nous models de masculinitat

Coordinació

Virginia Ferreiro Basurto, professora associada, Departament de Psicologia, Universitat de les Illes Balears (UIB). Membre del grup de recerca d’Estudis de Gènere de la UIB.

Professorat

  • Virginia Ferreiro Basurto, professora associada del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears.
  • Miquel Far, professor associat del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears. Psicòleg social i psicoterapeuta. Membre del grup de recerca d'estudis de gènere de la UIB. Expert en masculinitats. Col·laborador docent del Centre Kine de Barcelona i del Instituto Atlántico de Terapia Familiar. Fundador i coordinador dels programes d'atenció psicológica de la Asociación EIMA. Master en Terapia Breve Estratégica. Master en Resolución de conflictos. Expert en conflictes de gènere i en multiculturalitat. President de la Asociación Balear de Intervención Sistémica (ABIS) i membre de la junta directiva de la Federació Espanyola d'Associacions de Terapia Familiar (FEATF).
  • Heinrich Geldschläger. Psicòleg, psicoterapeuta i soci fundador de l’assocació Conexus (Barcelona).

Dates

18 i 19 de setembre

Lloc

Seu universitària de Menorca. Can Salort. Santa Rita, 11. 07730 Alaior

Horari

- Dia 18 de 10 a 14 h.

- Dia 18 de 16 a 19 h.

- Dia 19 de 10 a 14 h.

Durada

11 hores

Nombre de places

40

Matrícula

Gratuïta

Formulari de matrícula

Hores de formació permanent de professorat

Segons consta a la diligència del 22 de desembre de 2017, aquesta activitat no ha obtingut l'homologació.

Podeu consultar aquesta resolució a la pàgina de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat següent: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3047494&coduo=3035232&lang=ca

Organitza

Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la UIB. Servei d’Activitats Culturals de la UIB.

Introducció

La lluita pels drets fonamentals de les dones evidencia una considerable transformació social en matèria d’igualtat. Les dones comparteixen els espais que monopolitzaven els homes des de segles enrere. L’accés al mercat laboral, a l’educació i a la política, o la major presència en els àmbits científics, acadèmics i/o culturals es converteixen en reflexos dels avanços aconseguits amb el pas del temps.

Així i tot, encara hi ha desigualtats socials determinades per jerarquies i asimetries socials entre sexes. Hi ha una escassa presència de dones als espais de poder i presa de decisió i falta de participació femenina als equips directius. A més, compartir el món laboral amb els homes ha suposat afegir una càrrega més a les responsabilitats que ja tenien les dones a l’espai privat.

Les dones avancen cap a una igualtat entre sexes, però no tots els homes renuncien al poder ni modifiquen les seves responsabilitats domèstiques i/o familiars, responent així a la trajectòria dels models de masculinitat heteropatriarcals presents a les nostres societats. Els fenòmens de la violència de gènere i la feminització de la pobresa també exemplifiquen aquestes relacions socials desiguals entre homes i dones.

Per aquest motiu, es fa determinant conèixer quin és el punt de partida de la masculinitat hegemònica, de quins privilegis disposa i com afecten els models socials i les construccions d’identitats masculines més igualitàries.

Objectius

Fer una anàlisi reflexiva sobre les masculinitats hegemòniques, els seus privilegis i els obstacles que generen als homes. Dur a terme una aproximació conceptual cap a nous models de masculinitats i com determinar estratègies de construcció de noves identitats.

Metodologia

Es duran a terme dues sessions teòriques i un taller de cinefòrum. Es realitzarà una aproximació conceptual als continguts bàsics i seran treballats de forma més pràctica a partir d’activitats i/o dinàmiques.

Es fomentarà en tot moment la participació activa de l’alumnat, així com l’intercanvi d’opinions i idees, sempre des del respecte.

Continguts

Sessions:

  • La masculinitat hegemònica: privilegis i poder (4 h).
  • Cinefòrum: les masculinitats des de la gran pantalla (3 h).
  • Nous models i estratègies de construcció de masculinitats igualitàries (4 h).

En aquestes sessions es treballarà:

  • El concepte de masculinitat i noves masculinitats.
  • Els problemes de gènere en els homes.
  • Les noves identitats de gènere.
  • Propostes de construcció de noves masculinitats.

Programa

TEMES

Dia

Hora

La masculinitat hegemònica: privilegis i poder (4 h)

18/09/2017

10 - 14 h

Cinefòrum: Les masculinitats des de la gran pantalla

18/09/2017

16 - 19 h

Nous models i estratègies de construcció de masculinitats igualitàries (4 h)

19/09/2017

10 - 14 h

Més informació

Virginia Ferreiro Basurto

Tel.: 971 17 20 43

<virginia.ferreiro@uib.es>