Cultura popular a les Illes Balears. Unitat i diversitat. El cas de la cançó

Anul·lat

Afortunadament, molts elements de la cultura popular són ben vius en cadascuna de les illes Balears i Pitiüses. Tot i això, la seva pervivència es veu amenaçada per tota una sèrie de factors demogràfics, polítics, socials o econòmics. En aquest curs intentarem analitzar quina és la situació real d’una de les manifestacions més rellevants de la nostra cultura: la cançó. I ho farem amb especialistes de primer nivell que seran, al mateix temps, representants de cadascuna de les illes. Perquè des de la Universitat de les Illes Balears també es vol fer una aposta per posar en contacte experts de totes les illes, i perquè els puguem escoltar a tots junts.

El curs tindrà dues sessions inicials d’anàlisi de les afinitats i les diferències entre la cançó popular de cada illa, a càrrec del filòleg i músic Isidor Marí, dues sessions més amb la participació d’experts en la cançó popular de cada illa, i una cinquena sessió de demostració, amb interpretació de cançons de diferents estils amb cantadors i glosadors de totes les Illes.

Veure díptic

Dates

Els dijous 13 i 20, els divendres 14 i 21 i el dissabte 22 de setembre de 2018.

Horari

De les 18 a les 21 hores (el dissabte 22 podria ser un horari diferent, en funció de les necessitats dels ponents, en especial dels de fora d’Eivissa).

Durada

25 hores (15 de presencials i 10 de treball personal).

Lloc

Eivissa. Seu universitària (edifici de l’antiga Comandància).

Crèdits

1 ECTS (*) 

( No s'assisgnaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia i grau de Física)

Hores de Formació Permanent del Professorat

Pendent (*)

Objectius

 • Conèixer les característiques pròpies de la cançó popular de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 • Analitzar les semblances i diferències entre les formes de cançó pròpies de cada illa.
 • Conèixer els diferents estils de cançó popular i la seva pervivència en cada illa.
 • Apreciar les possibilitats que la cultura popular ofereix per al coneixement de la nostra terra des d’àmbits d’estudi molt diferents (lingüística, sociologia, geografia, economia...).
 • Conèixer les darreres novetats en la recuperació de textos i músiques tradicionals.
 •  Valorar la cançó popular com a part molt destacada del patrimoni cultural de les nostres illes.
 • Elaborar treballs de recerca d’informació en l’àmbit de la cultura popular, com ara la recollida de materials o l’anàlisi de reculls ja existents.

Continguts i temporització

 •  Les cançons de tradició popular a les Balears: vitalitat, afinitats i diferències. A càrrec del Sr. Isidor Marí. Dijous 13 i divendres 14 de setembre.
 • La cançó popular a les Balears: situació actual i perspectives de futur. Els casos d’Eivissa (a càrrec del Sr. Antoni Manonelles) i de Formentera (a càrrec del Dr. Jaume Escandell). Dijous 20 de setembre.
 •  La cançó popular a les Balears: situació actual i perspectives de futur. Els casos de Mallorca (a càrrec del Sr. Mateu Matas) i de Menorca (a càrrec del Sr. Miquel Truyol). Divendres 21 de setembre.
 • Mostra d’estils i cançons populars de les Illes Balears. A càrrec dels Srs. Isidor Marí, Antoni Manonelles, Mateu Matas, Xurí, i Miquel Truyol. Dissabte 22 de setembre.

Metodologia

Les primeres dues sessions es dedicaran a exposicions centrades en l’anàlisi de l’evolució de les cançons de tradició popular al conjunt de les Illes Balears, fent especial esment a les semblances i diferències entre cadascuna de les illes, a la vitalitat actual de la cançó, a les tasques de recopilació de materials que s’han realitzat o es porten a terme i a les perspectives de futur d’aquestes manifestacions culturals.

La tercera i quarta sessió se centraran en exposicions sobre els estils propis i la situació actual en cadascuna de les illes, amb experts d’Eivissa i Formentera el dijous, i de Mallorca i Menorca el divendres.

La cinquena sessió consistirà en una mostra de cançó popular. Les ponències es convertiran en l’escenari compartit per destacats cantadors i glosadors de les Illes. Podrem assistir a una demostració dels diferents estils, entre illes i dins cada illa.

Els assistents que vulguin obtenir certificat d’aprofitament del curs (crèdit ECTS o hores de formació permanent) hauran d’acreditar les hores de treball personal amb la presentació telemàtica d’un treball de recerca, que podrà versar sobre qualsevol dels temes següents:

 • Recopilació de material de cultura popular, en especial cançó.
 • Anàlisi científica d’algun material de cultura popular (musicològic, filològic, històric, geogràfic, sociològic, etc.).
 • Propostes d’aprofitament pedagògic dels materials de cultura popular.
 • Projectes per a l’expansió i posada en valor de la cultura popular en la societat actual de les illes Balears i Pitiüses.

Coordinació

Sr. Josep Antoni Prats. Departament de Geografia de la UIB.

Professorat

Sr. Isidor Marí. Filòleg, músic i estudiós de la cultura popular.

Sr. Antoni Manonelles. Cantador.

Dr. Jaume Escandell. Musicòleg.

Sr. Mateu Matas, Xurí. Glosador.

Sr. Miquel Truyol. Glosador.

Preu

·              Preu reduït fins al 31 d’agost 38,40 euros.

A partir del 3 de septembre 48 euros:

 • Alumnes, PDI i PAS de la UIB, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat.
 • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
 • Desocupats de l’Estat espanyol. Han de presentar certificat d’estar a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
 • Jubilats: han de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

·              Preu reduït fins al 31 d’agost 55,20 euros.

A partir del 3 de septembre 69 euros euros:

 • Altres persones interessades.

Destinataris

 • Alumnes, PDI i PAS de la UIB o d’altres universitats.
 • Professorat d’educació infantil, primària o secundària.
 • Públic en general, en especial totes les persones interessades en la cultura popular.

Nombre de places

120 places.

L’assistència a les diferents jornades d’aquest curs serà lliure fins a completar l’aforament, tot i que les persones matriculades hi tindran accés preferent.

Matrícula

La matrícula a un curs no implica la realització d’aquest, atès que el Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar una formació si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Es recomana a l’alumnat del programa DRAC i a les persones que vinguin de fora de l’illa, que no adquireixin el bitllet d’avió fins que no confirmin que el curs es duu a terme.

(*) Per obtenir el crèdit ECTS o el certificat d’hores de formació permanent del professorat (Els cursos amb crèdits i hores concedides) cal assistir almenys a un 80 per cent de les classes i presentar un treball de recerca. Aquest treball ha de versar sobre algun dels temes següents:

 • Recopilació de material de cultura popular, en especial cançó.
 • Anàlisi científica d’algun material de cultura popular (musicològic, filològic, històric, geogràfic, sociològic, etc.).
 • Propostes d’aprofitament pedagògic dels materials de cultura popular.
 • Projectes per a l’expansió i la reivindicació de la cultura popular en la societat actual de les illes Balears i Pitiüses.

Formulari de matrícula