Curs d'Altes Capacitats Intel·lectuals

Atenció! Hores de formació permanent de professorat i crèdits ECTS

Aquesta activitat té el registre 619, segons la resolució provisional d'homologació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. Per tant, caldrà que els alumnes que vulgueu el reconeixement de les hores de formació permanent del professorat no universitari faceu l'activitat de transferència i aplicabilitat de la forma següent: realitzar una proposta metodològica adaptada al perfil de l'alumnat amb ACI, segons les característiques prèviament definides amb capacitat de transferència i aplicabilitat a l'aula, en la qual s'especifiquin les eines que s'utilitzaran per detectar alumnat amb ACI i la posterior intervenció.

Els estudiants universitaris que volgueu un crèdit ECTS també haureu de lliurar un treball especificant quines són les eines que utilitzaríeu per detectar alumnes amb ACI.

Heu d'enviar el treball a sac@uib.cat.

Termini de lliurament del treball: 16 de març de 2018

A més, heu d'haver assistit, com a mínim, a un 85% del total d'hores.

 

 

 

Dates

Els divendres 2 i 9 i els dissabtes 3 i 10 de febrer de 2018

Lloc

Seu universitària d’Eivissa i Formentera. Antic edifici de Comandància. Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa

Adreçat a:

Professionals, mestres i professors: 16 hores presencials.

Estudiants universitaris: 25 hores (16 hores presencials i 9 hores de treball de l’alumne, per obtenir crèdits ECTS).

Introducció

Per fer una aproximació adequada a la realitat de l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals és fonamental evitar de caure en estereotips i facilitar l’atenció de les seves necessitats específiques de suport educatiu. La correcta identificació d’aquests estudiants té com a objectiu principal facilitar que la nostra intervenció educativa els permeti assolir la màxima expressió del seu potencial i aconseguir la seva autorealització.

El talent s’ha de treballar des de la creació d’un ambient educatiu que promogui la cooperació entre alumnes, i al mateix temps suposi un nivell de repte adequat a cada alumne, segons la seva capacitat. Sempre des d’un model d’escola inclusiva.

En aquest sentit, les metodologies orientades a promoure la participació de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge, com l’aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge multinivell, el treball amb la creativitat, etc., són propostes necessàries per treballar en aquest camí que aspira a respectar les diferències de cada estudiant a l’aula, ajustant ritme i profunditat a les necessitats de cada un.

Objectius

 1. Aprendre a identificar l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.
 2. Educar en i des de la creativitat.
 3. Revisar algunes metodologies que poden ser utilitzades en el treball amb les altes capacitats intel·lectuals.
 4. Conèixer diverses experiències educatives que han permès convertir les aules en llocs on desenvolupar el talent.

Metodologia

La metodologia d’aquestes jornades es basarà en l’exposició teòrica de diferents conferenciants de reconeguts prestigi i coneixements sobre el tema, que tractaran els diversos objectius proposats.

Els estudiants de la UIB han de fer un treball individual de 9 hores que consisteix en una proposta metodològica adaptada al perfil de l’alumnat amb ACI i segons les característiques prèviament definides amb capacitat de transferència i aplicabilitat a l’aula.

Preus

 

 • UIB: 20 euros (alumnes de la UIB, PDI, PAS, Alumni de la UIB).
 • Altres estudiants: 20 euros (matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP). Han de presentar còpia de la matrícula de l’any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres han d’enviar la documentació per verificar que estan matriculats en català, castellà o anglès.
 • Desocupats i jubilats de l’Estat espanyol: 20 euros (els desocupats han de presentar certificat que estan a l’atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs. Els jubilats han de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta del banc on consti el darrer pagament de l’INSS.
 •  Altres: 25 euros.

Matrícula

 

 • Les inscripcions es faran en línia a l’enllaç següent: Formulari de matrícula
 • Termini de matrícula: fins al dimarts 30 de gener de 2018.

Programa 

Divendres 2 de febrer de 2017, de les 16 a les 20 hores

 

16 h. Registre i recollida de material.

 

16.15 h:

 •    Conferència inaugural (comuna a tots els inscrits): Pensament creatiu i pensament crític en les ACI, a càrrec de la Dra. Rosabel Rodríguez Rodríguez, professora titular del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears.

 

18.15 h:

 • L’aprenentatge cooperatiu i les ACI. Sra. Aurèlia Pardo Gamundí, orientadora d’EOEP de Palma 2.

 

 

Dissabte 3 de febrer de 2017, de les 10 a les 14 hores
 • Bones pràctiques d’aprenentatge cooperatiu i les ACI (1,30 h). Sra. Isabel Salom, de l’equip educatiu del CEIP Es Puig, i Sra. Aurèlia Pardo Gamundí, orientadora d’EOEP de Palma 2.
 •  Presentació i anàlisi de casos ACI (2,30 h). Sres. Georgina Rabassa (psicòloga, orientadora educativa i membre del GIAC (Grup d’Investigació sobre Altes Capacitats) de la UIB; i Aurèlia Pardo Gamundí, orientadora d’EOEP de Palma 2
Divendres 9 de febrer de 2017, de les 16 a les 20 hores
 •  L’aprenentatge multinivell i les ACI. Sra. Rocío Salas Moreno, psicòloga i cap del Departament d’Orientació del Col·legi Lladó.
 •  Identificació de les altes capacitats, comorbiditat i doble excepcionalitat. Sr. Carlos Meléndez Guerau, membre de l’EOEP d’Eivissa i Formentera.
Dissabte 10 de febrer de 2017, de les 10 a les 14 hores
 •  Bones pràctiques d’aprenentatge multinivell (1,30 h). Sr. Guillermo Lladó, director del Col·legi Lladó, i Sra. Rocío Salas Moreno, psicòloga i cap del Departament d’Orientació del Col·legi Lladó.
 •  Intervencions a l’aula: presentacions individuals (2,30 h). Diferents escoles i IES d’Eivissa i Formentera.
 • Certificacions

Aquest curs possibilita:

 • Obtenir un certificat d’assistència o d’aprofitament.
 • Obtenir un crèdit ECTS (No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia i grau de Física)
 • Obtenir hores de formació permanent del professorat (sol·licitades).

Per obtenir un certificat haureu d'assistir, com a mínim, a un 85 per cent de les classes.

Més informació

Yasmina Arnaiz

Tel.: 971 17 24 44 (de 9 a 14 hores)

<yasmina.arnaiz@uib.es>