Curs pràctic d'impressió 3D i prototipatge electrònic

La construcció per addició de material presenta avui en dia molts d’avantatges a l’hora de personalitzar els processos de fabricació i prototipatge. A més, la combinació del procés de fabricació ràpida 3D amb la inclusió de components electrònics que permetin aportar intel·ligència al prototip, obre encara més el ventall d’aplicacions d’aquestes tecnologies amb projecció professional.

Aquest curs pretén donar una visió pràctica enfocada a l’aprenentatge mitjançant projectes tant del procés de fabricació 3D com del prototipatge electrònic mitjançant hardware obert (Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone...). La combinació de la llibertat creativa de la impressió 3D amb l’ús de hardware obert permet arribar a qualsevol projecte que hom es proposi

Dates

Pendent.

Horari

El dijous i el divendres de les 16 a les 20 hores.

El dissabte de les 10 a les 14 hores i de les 16 a les 19 hores.

Durada

25 hores (15 de presencials i 10 de treball personal).

Lloc

Seu universitària d’Eivissa i Formentera.

Crèdits

1 ECTS

Nombre d’hores de formació permanent del professorat

Aquest curs no ha obtingut l'homologració.

Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:

 • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs
 • Estar al corrent en el pagament del curs

Objectius

 • Capacitar l’alumne per dissenyar el model digital del prototip i dur-ne a terme la fabricació amb materials PLA o combinació amb impressora 3D per deposició de material.
 • Capacitar l’alumne per implementar una proposta electrònica que incorpori una funció intel·ligent al prototip.

Continguts

 • Especificacions del prototip
 • De la idea al model digital del prototip
  • Resolució de consideracions estructurals
  • Consideracions sobre les limitacions físiques de la tecnologia
 • Fabricació del prototip amb impressió 3D
 • De la idea al prototip electrònic amb hardware obert
  • Programació per a no experts
  • Funcions bàsiques d’entrada i de sortida digital.

Metodologia

Els objectius del curs es volen aconseguir usant una metodologia molt pràctica basada en l’aprenentatge per projectes o «l’aprenentatge mentre es fa». Així, el grup d’alumnes es dividirà en dos grups grans que treballaran en paral·lel en els dos grans processos de prototipatge del curs. Una setmana la meitat del grup treballarà sobre el projecte electrònic, mentre l’altra meitat treballa sobre el modelatge i impressió 3D. Seguidament, durant la segona setmana els grups s’intercanviaran les temàtiques per assolir les competències completes del curs.

Es vol treballar per projectes que poden ser personals, proposats pels professors o bé en grup en funció de les aportacions que facin els alumnes inscrits en el curs. El professorat ha d’aprovar la proposta de projecte, que en qualsevol cas s’ha d’ajustar a la durada prevista del curs.

Coordinació

Bartomeu Alorda Ladaria

Professorat

Cristian Carmona Gómez

Bartomeu Alorda Ladaria.

Preu

 • 48 euros (atenció: si es paga abans del 4 de maig a les 14 hores, hi ha un 20 per cent de descompte, serien 38,40 euros):
  • Alumnes de la UIB, PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni de la UIB.
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
  • Desocupats de l’Estat Espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
  • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.
 • 69 euros (atenció: si es paga abans del 4 de maig a les 14 hores, hi ha un 20 per cent de descompte, serien 55,20 euros):
  • Altres persones interessades

Destinataris

El curs es proposa amb una metodologia molt pràctica per arribar a un gran ventall de públic que tingui interès per conèixer i/o aprofundir la tecnologia de prototipatge electrònica de hardware obert i impressió 3D per acumulació de material. Concretament, es dissenya el contingut per permetre aprofundir a l’alumne que tingui coneixements previs, però també per aportar nou coneixement a l’alumnat que s’acosti a aquestes tecnologies per primera vegada. La metodologia del curs permet treballar en grups el projecte per aprofitar l’aprenentatge entre iguals, i això fa que hi hagi un aprofitament màxim de les hores amb el professorat.

Nombre de places

15

La matrícula a un curs no implica la realització d’aquest, atès que el Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar una formació si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Recomanam als alumnes del programa Drac i a les persones que vinguin de fora de l’illa que no adquireixin el bitllet d’avió fins que confirmin que el curs es duu a terme.

 

Formulari de matrícula