Curs d'actualització ortogràfica i gramatical: novetats normatives de la llengua catalana

 

Dates

Els dies 14, 19 i 28 de  març de 2018

Horari

De les 17 a les 21 hores

Durada

12 hores presencials

Lloc

Aula 4 de l’edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma.

Objectius

·             Conèixer la nova Ortografia catalana, amb una especial atenció a les novetats introduïdes a la normativa l’octubre de 2016.

·             Entrar en contacte amb la Gramàtica de la Llengua Catalana i, especialment, amb les novetats normatives més importants.

·             Entendre el sistema de presa de decisions que afecten la normativa de la llengua.

 

Continguts

·             Ortografia: novetats pel que fa a accents, dièresi i mots composts.

·             Gramàtica: novetats relacionades amb la pronunciació, la morfologia i la sintaxi.

·             Recepció de les novetats normatives: anàlisi dels discursos que ha generat.

 

Metodologia

Exposicions del professor.

Exercicis de correcció a classe.

Diàleg sobre la normativització

Professorat

Doctor Nicolau Dols, professor titular d’universitat de l’àrea de Filologia Catalana. Membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans (Secció Filològica).

 

Preu

·              32 euros

o   Alumnes UIB, PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.

o   Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.

o   Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici del curs.

o   Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

 

53 euros: altres persones interessades

Destinataris

Totes les persones interessades a actualitzar-se en las novetats de la llengua catalana

Nombre de places 18

El Servei d’Actvitats Culturals pot anul·lar una formació, si no té el nombre mínim d’alumnes requerit.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir al 80% de les classes.

Formulari de matrícula