Comunicació oral en situació d'estrès. Entrenament intensiu en tècniques de comunicació

Destinataris

Personal d’Administració i Serveis (PAS) de la UIB. Funcionaris de la UIB que ocupen llocs de treball a partir del nivell 22 i que fan atenció al públic.

Places

8

Dates

7,8 i 9 de novembre de 2017

Durada

10 hores

Lloc

Aula 3. Edifici sa Riera de Palma.

Objectius

 

 

  • Aconseguir més habilitat, destresa i competència en la conducta oral i la comunicació no verbal en situacions comunicacionals generadores d'ansietat.
  • Dirigir amb millors resultats i eficàcia comunicativa l'intercanvi oral amb tercers, ja sigui individualment, amb grups petits o grans grups.
  • Incrementar la capacitat oral en diferents situacions institucionals amb projecció de la imatge de l’entitat (participar en reunions professionals o interprofessionals, presentar una activitat, un projecte, un panel, fer una ponència o una conferència)
  • Capacitar per resoldre situacions comunicatives adverses, conflictives, delicades o molt agressives, aprenent a preveure i prevenir les situacions conflictives de violència oral. La comunicació verbal de risc i els protocols d'actuació. Tècniques per reduir l'agressió oral en les seves diferents manifestacions: abús verbal, comportaments intimidatoris, amenaces i altres situacions de conflicte oral i psicològic. Sensibilitzar, informar i formar els professionals que periòdicament es troben en situacions comunicatives adverses. Estratègies i anàlisi per a la resolució de conflictes. Interpretar amb major agilitat la comunicació d'altres persones. Controlar l'ansietat, evitar la desmotivació, la depressió, l'estrès i la pèrdua de satisfacció professional

Continguts

Sessions pràctiques de treball

«Les actituds són més importants que les aptituds»

Tres sessions per aprendre i entrenar-se en habilitats socials de comunicació:

Primera sessió. Aprenentatge de les tècniques de comunicació oral. 4 hores de durada

Dia 7 de novembre de 2017. De 16 a 20 hores

Segona sessió. Coneixement de les qualitats i els defectes comunicatius. 3 hores de durada

Dia 8 de novembre de 2017. De 17 a 20 hores

Tercera sessió. Entrenament intensiu en tècniques per a la resolució de conflictes en l'intercanvi verbal. 3 hores de durada.

 
 

Dia 9 de novembre de 2017. De 17 a 20 hores.

Formadora

Xesca Vidal, experta en comunicació pública amb més de trenta anys d'experiència en la matèria. És membre de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió i del Col·legi Oficial de Psicòlegs. És doctora en Audiovisuals. Llicenciada en Filosofia i Lletres (Psicologia). Llicenciada en Ciències de la Informació (Periodisme). Des de 2002 es dedica a impartir cursos i entrenaments per millorar les habilitats en la comunicació personal i professional. Assessoria i consultoria en comunicació. Execució de projectes de comunicació pública. Abans ha estat directora de Comunicació de l'empresa Camper, del Congrés dels Diputats, del Ministeri d'Administracions Públiques, del Ministeri d'Igualtat, de l'Ajuntament de Palma i de l'Ajuntament de Calvià. Durant tota la seva carrera professional ha mantingut vinculació amb la Universitat pública i privada (U. Complutense de Madrid, U. Europea de Madrid, U de les Illes Balears, etc.). Col·labora, com a experta en comunicació, en premsa, ràdio i televisió en mitjans locals i nacionals.

Matrícula

Termini: fins al 31 d'octubre

Inscripció: el personal d’administració i serveis de la UIB que es vulgui apuntar al curs ha d’enviar la informació següent a <sac@uib.cat>:

Nom i cognoms

Lloc de treball

Edifici

Extensió telefònica

Adreça electrònica