CONCURS DE VIDEOMINUT 2019: «Un dia a la UIB»

Quaranta Anys de la UIB

Amb motiu dels quaranta anys de la UIB, convidam els estudiants universitaris a presentar una proposta de vídeo d’una durada màxima d’un minut i que versi sobre el tema «Un dia a la UIB».

Bases del concurs

1. Participants

Us podeu presentar al concurs o bé individualment o bé en grup, sempre que les obres durin com a màxim un minut, no inclosos els títols de crèdit.

Els títols de crèdit no poden superar els vint segons, a part del minut de durada admès. No s’accepten obres que excedeixin el temps establert.

Cada participant pot presentar un màxim de cinc videominuts.

En cas que es presenti un projecte en grup, la majoria dels components han de ser estudiants matriculats a la UIB. En cas que la persona titular del grup sigui exestudiant de la UIB, no caldrà que la majoria dels components siguin estudiants matriculats.

2. El tema del videominut és «Un dia a la UIB».

3. Condicions sobre els continguts

Qualsevol vídeo que inclogui faltes de respecte, menyspreu a la igualtat de gènere, a la diversitat sexual, etc., o que fomenti l’odi quedarà exclòs del concurs automàticament.

4. Presentació dels videominuts

Les obres s’enviaran només amb un enllaç electrònic a l’adreça de correu <sac@uib.cat>. S’hi ha d’indicar:

4.1. A l’assumpte, el títol del videominut (en cas que n’envieu més d’un, posau el del vídeo que considereu que és el millor i afegiu-hi «i altres»).

4.2. Hi heu d’incloure una sinopsi breu de cada un dels vídeos.

4.3. Nom i cognoms, DNI, estudis i curs acadèmic en el qual està matriculat l’estudiant o els estudiants que presenten el vídeo.

4.4. Els vídeos s’han d’enviar de la manera següent:

a)         Enllaç a YouTube, Vimeo o qualsevol altra plataforma de vídeo on els heu penjat.

b)        Els vídeos també els podeu presentar en format 360º.

c)         S’accepten animacions.

d)        Els vídeos guanyadors s’hauran de lliurar al Servei d’Activitats Culturals en format AVI, MPG, H.264, MOV o WMV.

5. Termini

El termini acaba el 19 de març de 2019.

6. Desenvolupament del concurs

Un jurat format per especialistes de l’àmbit audiovisual escolliran el vídeo guanyador i el segon.

La decisió del jurat serà inapel·lable, i, si el jurat ho considera oportú, pot declarar desert el concurs.

El lliurament dels premis i la projecció dels millors vídeos es comunicarà a través del web de la UIB i directament als participants del concurs.

7. Premis

- Primer premi: 700 euros

- Segon premi: 350 euros

8. Utilització dels videominuts

L’organització del concurs adquireix els drets d’exhibició dels vídeos seleccionats per fer-ne difusió i utilitzar-los com a material promocional.

Els videominuts són propietat de la Universitat, que es compromet a comunicar als participants l’ús que en farà, sempre amb una intenció cultural i no lucrativa, i respectant els drets d’autor.

9. Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs implica conèixer-ne les bases i acceptar-les.

Web: http://sac.uib.cat

E-mail: sac@uib.cat

Telèfons: 971 17 24 21 / 24 30