Miquel dels Sants Oliver

cartell

En el 150è aniversari del seu naixement
(Campanet, 1864 - Barcelona, 1920)

A Gregori Mir Mayol, historiador
i estudiós de Miquel dels Sants Oliver

- veure programa

Jornada d’estudi 

Campus de la Universitat de les Illes Balears. Palma. Edifici Ramon Llull. Aula de Graus

Divendres, 31 d’octubre de 2014, de les 9.30 a les 19.30 hores.

 • Joan Mas i Vives: Miquel dels Sants Oliver i la Renaixença a Mallorca.
 • Jordi Casassas: Els estudis històrics.
 • Pere Rosselló Bover: L’obra narrativa: entre el costumisme i el Modernisme.
 • Antoni Marimon: La teorització del mallorquinisme polític: «La qüestió regional».
 • Pere Fullana: Entre el Regeneracionisme, el catalanisme i el maurisme.
 • Damià Pons: L’obra en vers: de les composicions costumistes a l’atracció pels diferents corrents poètics de la fi de segle.

Conferències

Societat Arqueològica Lul·liana. Carrer de Monti-sion, 9. Palma

Dimarts, 4 de novembre, a les 19 hores.

 • Sebastià Serra: L’activitat periodística: de «La Almudaina» a «La Vanguardia».

Edifici Sa Riera. Carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

Dimarts, 11 de novembre, a les 19 hores.

 • Josep Massot i Muntaner: La relació de Miquel dels Sants Oliver amb Josep M. Quadrado, Marian Aguiló i Antoni M. Alcover.

Els dies 4 —a la seu de la Societat Arqueològica Lul·liana— i 11 de novembre —a Sa Riera—, abans de les conferències, hi haurà la sessió de presentació de les comunicacions. De les 17 a les 19 hores.

Taules rodones

Club Diario de Mallorca

Dimarts, 18 de novembre, a les 19 hores.

 • De la indústria turística imaginada per Miquel dels Sants Oliver fins als onze milions de visitants anuals, amb la intervenció d’Eugeni Aguiló, Celestí Alomar i Jaume Garau.
  Moderador:
  Sebastià Serra Busquets.

Dimarts, 2 de desembre, a les 19 hores.

 • Les aportacions del mallorquinisme polític: de Miquel dels Sants Oliver a l’actualitat, amb la intervenció de Joan Lladó, Joan March, Josep Melià, Pere Sampol i Cristòfol Soler.
  Moderador: Antoni Marimon.

CaixaFòrum. Plaça de Weyler, 3. Palma

Dimarts, 9 de desembre, a les 19 hores.

 • La pràctica del periodisme: de l’època de Miquel dels Sants Oliver a la premsa digital, amb la intervenció d’Andreu Manresa, Miquel Payeras, Joan Riera Munar, Cristina Ros i Miquel Serra Magraner.
  Moderador: Sebastià Serra.

Exposició

Miquel dels Sants Oliver (1864-1920): l'home, l'escriptor, el periodista

Coordinació

Damià Pons, professors de Filologia Catalana, UIB

Organització

 • Universitat de les Illes Balears
  • Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries
  • Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
  • Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
  • Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC)
  • Servei d’Activitats Culturals (SAC)
 • Institut d’Estudis Catalans (IEC). Palma

Col·laboracions

 • Societat Arqueològica Lul·liana
 • Ajuntament de Campanet
 • Grup d’Estudi de la Literatura del Vuit-cents (GELIV)
 • Club Diario de Mallorca
 • CaixaFòrum

Matrícula

Les activitats són gratuïtes, però si voleu demanar crèdits de lliure configuració heu d'assistir a totes les activitats i heu de fer la inscripció en línia o directament als serveis administratius de Sa Riera.
Informació: <sac.uib.cat> o serveis administratius de Sa Riera, telèfon: 971 17 24 10
 

Nota: Les hores de Formació Permanent del Professorat que havíem demanat han estat denegades.


- veure programa -