Escoltar

Jornada sobre Dret, Turisme i Noves Tecnologies

 Organització

Grup d'Investigació Dret i Noves Tecnologies - CEDIB

Direcció

Apol·lònia Martínez Nadal, catedràtica de Dret Mercantil, Universitat de les Illes Balears

Data

El dimecres 8 de febrer de 2017

Lloc

Aula de Graus de Dret, Edifici G. M. de Jovellanos, campus universitari

Nombre de places

50

Programa

9.15 h - Inauguració de la Jornada

9.30 h - Presentació de ponències

- La responsabilitat de les plataformes d’economia col·laborativa en el sector turístic (Joan Flaquer Riutort, professor titular de Dret Mercantil de la UIB).

- L’experiència del client: anàlisi jurídica de la publicació en línia de comentaris de clients. En particular, el cas de TripAdvisor (Apol·lònia Martínez Nadal, catedràtica de Dret Mercantil de la UIB).

- Informàtica en núvol (Cloud Computing) i protecció de dades (Vicent Guasch Portas, professor de l’Escola de Turisme d’Eivissa).

- Informàtica en núvol (Cloud Computing) i recuperació i portabilitat de dades; referència a les recents directrius del grup de treball de l’art. 29 en la matèria (Francisca M. Rosselló Rubert, investigadora contractada predoctoral de la UIB).

Pausa (Coffe Break)

- El tractament de dades PNR en temps de dades massives (Big Data), una anàlisi des de la perspectiva de les sentències Digital Rights Ireland i Tele2 Sverige del TJUE (Manuel David Masseno, professor de Dret de l’Instituto Politécnico de Beja, Portugal).

- Reutilització de dades dels agents turístics per part de l’Administració (Felio J. Bauzà Martorell, professor associat de Dret Administratiu de la UIB).

- Tècniques de planificació fiscal a l’àmbit del turisme col·laboratiu en línia: plantejaments i conseqüències (Francisco A. Vaquer Ferrer, professor associat de Dret Financer i Tributari de la UIB).

- La nova plataforma europea per a la resolució de conflictes en línia: especial referència al sector turístic (M. Belén Aige Mut, professora ajudant doctora de Dret Processal de la UIB).

- La investigació de la delinqüència informàtica (Carolina Sanchis Crespo, professora titular, acreditada per a catedràtica, de Dret Processal de la Universitat de València).

14.30 h - Clausura 

Matrícula

Comunitat universitària: gratuïta

Altres: 50 euros

Inscripcions

Termini d'inscripció: fins al 3 de febrer de 2017

Les inscripcions es faran mitjançant els serveis administratius de l’edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears

Personalment a:

Edifici Sa Riera

C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2

07122 Palma (Illes Balears)

Telèfon: (34) 971 17 24 10

E-mail: cursos@uib.es 

En línia

 

Aquesta jornada es realitza en el marc del projecte «Big Data, Cloud Computing y otros nuevos retos jurídicos planteados por las tecnologías emergentes; en particular, su incidencia en el sector turístico» (DER2015-63595-R MINECO/FEDER), finançat per la Direcció General d’Investigació del Ministeri d’Economia i Competitivitat.