VI Seminari d'Estudis Medievals: La ciutat medieval. Art, història i literatura

L’auge i l’exponencial creixement que experimentaren les ciutats durant la baixa edat mitjana les convertiren en espais de desenvolupament no només econòmic i demogràfic sinó també artístic i cultural. Fou en els nuclis urbans on es dugueren a terme les principals iniciatives urbanístiques i arquitectòniques, on es va configurar la casa medieval i la concepció d’espai domèstic. La ciutat fou també l’àmbit d’oci per excel·lència, l’escenari en què es dugueren a terme festes i celebracions tant de la noblesa com del poble. Per tant, la ciutat es convertí en l’eix sobre el qual pivotava la societat medieval i en el nexe d’unió dels diversos estaments que la conformaven. El present seminari pretén analitzar els aspectes més físics i materials de les urbs sense deixar de banda els més intangibles i efímers, per tal d’oferir una visió global i al més integral possible de la ciutat medieval.

Veure programa

 Dates

9, 16 i 23 de març de 2018

Horari

  • Dia 9 de març de 2018: de les 9.30 a les 14 hores
  • Dies 16 i 23 de març de 2018: de les 10 a les 14 hores

Durada

12 hores i mitja presencials

Lloc

Aula 27 de l'edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

Crèdits

ECTS: no

Nombre d’hores de formació permanent del professorat

Aquesta activitat te el registre 625 segons la resolució provisional d'homologació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

Objectius

  • Reflexionar sobre la transformació i la morfologia de la ciutat medieval.
  • Analitzar els espais de la ciutat medieval, les seves funcions i les restes materials i documentals.
  • Acostar-se als escenaris de la ciutat medieval com a lloc d’oci i de festa. 

Continguts

9 de març de 2018

9.30 h. Obertura del curs. Presentació

10 h. Giovanna Valenzano (Universitat de Pàdua): «Palazzi turriti, nobili dimore e case di artigiani e mercanti. Il volto della città medievale in Italia» 

11 h. Pausa

11.30 h. Magdalena Riera Frau (arqueòloga, Ajuntament de Palma): «Les traces de Madina Mayurqa a la ciutat medieval de la postconquesta»

12.30 h. Gabriel Ensenyat Pujol (UIB): «La ciutat de Mallorca en festa: la visita de Carles I el 1541»

13.30 h. Debat

16 de març de 2018

10 h. Maria Barceló Crespí (UIB): «Seguint el curs de la Riera dins la ciutat de Mallorca medieval: els espais i les gents»

11 h. Pausa

11.30 h. Xavier Renedo i Puig (Universitat de Girona): Ciutat és congregació concordant de moltes persones participants, e tractants e vivents ensems /(ciutat i ciutadans en el /Dotzè del Crestià/ d'Eiximenis)

12.30 h. Josep Morata Socias (UIB): «Una aproximación a las transformaciones de la morfología urbana entre la época tardoromana a la altomedieval»

13.30 h. Debat

23 de març de 2018

10 h. Miquel Àngel Capellà Galmés (UIB): «Transformació i gènesi de la morfologia urbana baixmedieval: una selecció d'exemples»

11 h. Pausa

11.30 h. Rafael Narbona Vizcaíno (Universitat de València): «El temps dels joves: desordre, burles i festa a la ciutat medieval»

12.30 h. Júlia Roman Quetglas (UIB): «Prats, horts i vergers a la ciutat de Mallorca a la baixa edat mitjana»

13.30 h. Debat

Metodologia

El curs es desenvoluparà a partir de diverses sessions de caire teòric i expositiu amb suport audiovisual. En cadascuna de les exposicions s’intercalaran aspectes de caire més pràctic, com pugui ser l’anàlisi i el comentari de textos i imatges.

Coordinació

Magdalena Cerdà Garriga i Antònia Juan Vicens, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, grup de recerca en Estudis Medievals (GRESMED), Universitat de les Illes Balears.

Professorat

-           Giovanna Valenzano – Doctora en Història de l’Art. Catedràtica d’universitat, Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica, Universitat de Pàdua.

-           Xavier Renedo i Puig – Doctor en Filologia Catalana. Professor titular d’universitat, Departament de Filologia i Comunicació, Universitat de Girona.

-           Rafael Narbona Vizcaíno – Doctor en Història. Catedràtic d’universitat, Departament d’Història Medieval, Universitat de València.

-           Magdalena Riera Frau – Doctora en Història. Arqueòloga de l’Ajuntament de Palma.

-           Maria Barceló Crespí – Doctora en Història Medieval. Catedràtica d’universitat d’Història Medieval, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts (UIB).

-           Gabriel Ensenyat Pujol – Doctor en Història Medieval. Catedràtic d’universitat, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (UIB).

-           Josep Morata Socias – Doctor en Història de l’Art. Professor emèrit, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts (UIB).

-           Miquel Àngel Capellà Galmés – Doctor en Història de l’Art. Professor titular d’universitat, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts (UIB).

-           Júlia Roman Quetglas – Doctora en Història de l’Art. Professora associada, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts (UIB).

Preu

-                 20 euros

·    Alumnes de la UIB, PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.

·    Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.

·    Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici  del curs.

·    Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

-                 40 euros

·               Altres persones interessades.

Destinataris

Alumnes de grau d’Història, d’Història de l’Art, de Llengua i Literatura Catalanes, alumnes del Màster en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura i del Màster en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió, com també qualsevol persona de la comunitat universitària o extrauniversitària que estigui interessada en el tema.

Aquest curs s’inclou com a activitat computable en les guies docents de les assignatures següents:

  • 20261 Art Medieval I (1000-1250)
  • 20271 Història de l’Urbanisme
  • 20711 Literatura Catalana Medieval
  • 20203 Societats i Cultures en l’Edat Mitjana 

Nombre de places

90                  ----curs complet--------

Preinscripció

Fins al 8 de març de 2018.

La preinscripció i la matrícula a un curs no impliquen la realització d’aquest, atès que el Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar el curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Recomanam als alumnes del programa DRAC i a les persones que vingueu de fora de l’illa que no adquiriu el bitllet d’avió fins que rebeu la confirmació que el curs es duu a terme.

Per obtenir un certificat heu d'assistir a un 80 per cent de les classes.

 

Aquesta activitat s’emmarca en el projecte de R+D «La casa medieval. Materiales para su estudio en Mallorca», HAR2016-77032-P (MINECO/AEI/FEDER, UE)