«Food for (Postcolonial) Thought»: Culinary Discourses in Contemporary Anglophone Literatures

Aquest seminari està pensat per oferir a l'alumnat de grau i postgrau una introducció als estudis sobre el menjar (Food Studies) des d'una perspectiva crítica postcolonial i utilitzant com a referència les representacions del menjar i l'articulació dels discursos culinaris en la cultura i literatura anglòfona contemporània. L'objectiu és reflexionar sobre com el menjar i les pràctiques culturals associades a la producció, el consum i la comercialització del menjar serveixen com a punt de partida per reflexionar sobre processos identitaris més complexos en contextos marcats per la globalització, el multiculturalisme o la diàspora.

Dates

El dimarts 27 de març de 2018

Horari

De 9 a 13 hores i de 16 a 18 hores

Durada

6 hores (presencials)

Lloc

Edifici Ramon Llull, aula 1 (sessions de matí) i A12 (sessions d’horabaixa).

Objectius

Aquest seminari està pensat per oferir a l'alumnat de grau i postgrau una introducció als estudis sobre el menjar (Food Studies) des d'una perspectiva crítica postcolonial i utilitzant com a referència les representacions del menjar i l'articulació dels discursos culinaris en la cultura i literatura anglòfona contemporània. L'objectiu és reflexionar sobre com el menjar i les pràctiques culturals associades a la producció, el consum i la comercialització del menjar serveixen com a punt de partida per reflexionar sobre processos identitaris més complexos en contextos marcats per la globalització, el multiculturalisme o la diàspora.
El seminari s'imparteix en el marc de dues assignatures de grau d'Estudis Anglesos: Postcolonial Literatures in English i Introduction to Translation Studies, però és també d'interès per a l’alumnat de la Facultat de Filosofia i Lletres, del Màster en Llengües i Literatures Modernes, així com del Doctorat en Filologia i Filosofia, i per a la resta de la comunitat universitària. Totes les sessions s'impartiran en anglès.

Continguts

9-10 h: Ross G. Forman (Universitat de Warwick): «The Representation of Chinese Food in Late 19th-century Britain: The Chinese Restaurant at the International Health Exhibition of 1884»

10-11 h:            Sarah Lawson Welsh (York St John University): «Feeding, Fasting and Feasting: The role of food in Anglophone Caribbean writing»

11-11.15 h:      pausa

11.15-12 h: Astrid Schwegler Castañer (UIB): «Eating the Asian other: Gastronationalism and the culinary construction of identities in Asian-Autralian texts»

12-13 h:            Miquel Pomar Amer (UIB): «Catering for whom? Restaurant narratives by British Asian authors»

13-16 h: dinar

16-18 h: Gabriel Dols Gallardo (UIB): taller «Reality bites: The cultural translation of food in a postcolonial context»

Metodologia

El programa s'organitza en dues sessions (amb un total de sis hores de durada) i combina classes expositives, en què hi haurà espai per al debat, amb un taller pràctic.

Coordinació

Paloma Fresno Calleja

Astrid Schwegler Castañer

Grup d’investigació de la UIB: Literatures Anglòfones Modernes i Contemporànies (LITANGLO)

Professorat

Dr. Ross G. Forman (Universitat de Warwick), Dra. Sarah Lawson Welsh (York St John University), Sra. Astrid Schwegler Castañer (UIB), Dr. Miquel Pomar Amer (UIB) i Sr. Gabriel Dols Gallardo (UIB)

Preu

Activitat gratuïta

Destinataris

Alumnat de la UIB i qualsevol persona interessada

Nombre de places: sense limitació

Per obtenir un certificat heu d'assistir a un 80 per cent de les classes.

formulari de matrícula