POSIDONIA

MONICA RIDRUEJO

Simposi sobre l'estat actual i les perspectives de futur de les praderies de Posidonia oceanica

Inauguració de l'exposició

Dijous, 12 d'abril del 2018 a les 19.30 hores al Centre de Cultura Sa Nostra.

Assisteixen: El Rector de la Universitat de les Illes Balears, la vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries i l'artista Mónica Ridruejo

L'exposició romandrà oberta fins al diumenge 1 de juliol de 2018

Catàleg exposició

Posidònia és una de les primeres activitats del programa de celebració dels cinc segles i quaranta anys d’existència (1978-2018) de la Universitat de les Illes Balears, institució dedicada a la generació i a la transmissió de coneixements, a la investigació, a la innovació i a la projecció de la cultura científica al servei de la nostra comunitat. Una institució compromesa amb la realitat històrica i amb la difusió dels valors culturals i lingüístics de les Illes Balears, però també amb un esperit universalista en un món cada vegada més obert, més global i més intercomunicat.

Mónica Ridruejo ens presenta una exposició amb un conjunt d’obres molt personals on utilitza tècniques diverses i un llenguatge formal propi; algunes són de colors molt vius i impacten, com la mateixa presència i vida de Posidonia oceanica. L’obra de l’artista que coneix, viu i vibra amb la mar, expressa la seva preocupació per la continuïtat d’aquesta espècie marina, endèmica de la Mediterrània, i una de les més longeves de la biosfera.

La Universitat de les Illes Balears té una llarga trajectòria investigadora en l’estudi d’aquesta espècie amenaçada, i l’exposició Posidònia ens va semblar excel·lent per organitzar, en paral·lel, un simposi sobre l’estat actual i les perspectives de futur de les praderies de Posidonia oceanica.

L’objectiu comú dels dos esdeveniments, un a través del llenguatge artístic, l’altre mitjançant el llenguatge científic, és sensibilitzar la població resident i estacional sobre els beneficis d’aquesta espècie al medi marí, i mostrar la preocupació per les amenaces de desaparició i la necessitat de participar activament en la protecció de la posidònia. En el segon esdeveniment, el simposi, la informació procedeix de la comunitat científica i dels experts en aquesta matèria.

Les temàtiques abordades al simposi són molt variades: El paper ecològic i socioeconòmic de Posidonia oceanica, amb l'anàlisi de l'acidificació, de la dinàmica litoral o de la bioquímica de les aigües, així com del valor socioeconòmic de les praderies. La salut de l'espècie, a través de l'estudi de biomarcadors i bioindicadors. Les possibles amenaces, com l'eutrofització, la freqüència de pas de vaixells i els fondeigs, el canvi climàtic o les espècies invasores. També s'analitzen les activitats de conservació mediambiental al voltant de Posidonia oceanica a través de mesures preventives i proactives.

La interdisciplinarietat de la temàtica, encara que molt escorada cap a les ciències de la mar, ha determinat la participació de diversos departaments universitaris com el de Biologia, el de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, el de Ciències Matemàtiques i Informàtica, o el d'Economia Aplicada, així com el Centre Oceanogràfic de les Balears, l’Institut Espanyol d'Oceanografia, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-UIB) i d'altres entitats. Gràcies a tots per la seva col·laboració.

El nostre agraïment especial i molt particular a Mónica Ridruejo per la seva (nostra) Posidònia.

Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears

Joana Maria Seguí, vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries