CONCURS D'IDEES ENTRE ESTUDIANTS DEL GRAU D'EDIFICACIÓ PER DISSENYAR UNA ESCULTURA PELS QUARANTA ANYS DE LA UIB

Amb motiu dels quaranta anys de la Universitat de les Illes Balears llançam una convocatòria entre els estudiants del grau d’Edificació de la UIB per realitzar el projecte de proposta d’una escultura per ubicar al campus.

Projecte guanyador

Utopia

Projecte dels estudiants: Nicolás Jaudenes, Rafael Llompart i Iván Vela.

  

 

BASES

 1. Poden participar en el concurs els estudiants de grau de la UIB en equips de treball d'un mínim de tres persones, dues de les quals han de ser necessàriament estudiants del grau d’Edificació. Tant si el nombre de participants és de tres com de més estudiants, només hi pot haver un alumne d’altres estudis de grau de la UIB. No hi poden participar professionals d’aquest àmbit artístic.
 2. Cada equip presentarà un projecte compost per un informe que hauria d’incloure, com a mínim:
  1. Plafó en format A1 amb els elements necessaris per a la completa definició gràfica i comprensió de la peça proposada (vistes característiques amb cotes, imatges 3D i materials).
  2. L’altura total de la peça no pot superar els tres metres, i s’ha de poder inscriure en un cercle de tres metres de diàmetre.
 3. La peça s’ha de construir amb materials respectuosos amb el medi ambient, i es valorarà especialment que aquests siguin ecològics i/o reciclats.
 4. L'equip guanyador col·laborarà amb el fabricant que desenvolupi el projecte per controlar el bon resultat de la idea presentada. El jurat valorarà especialment que el cost total dels materials utilitzats no superi els 2.000 euros i que així es justifiqui a la proposta.
 5. El jurat estarà format per: un professor i el cap d’estudis del grau d’Edificació, la directora de l’Escola Politècnica Superior, el Rector o la persona en qui delegui i un professional extern. El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.
 6.  La temàtica de l'escultura és lliure, però es valorarà que:
  1. Es pugui relacionar conceptualment amb l'educació superior.
  2. Es pugui relacionar conceptualment amb el quaranta aniversari de la UIB.
 7. El termini de lliurament del projecte acaba el 10 d’abril de 2018. L’heu de lliurar al Servei de Comunicació Interna i Promoció Institucional, de les 9 a les 15 hores. Son Lledó. Campus universitari.
 8. El projecte s’ha de lliurar dins un sobre tancat que ha de dur el títol del projecte. Les dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, adreça electrònica, telèfon, edat i estudis) dels participants s’han d’adjuntar en un full a part dins un altre sobre tancat, a l’exterior del qual només figurarà escrit el títol de l’obra.
 9. El premi són 500 euros per a l’equip guanyador (s’ha de repartir a parts iguals entre els membres de l’equip), a més de dirigir la construcció de la peça guanyadora, el reconeixement social de l'equip guanyador, així com l'aparició dels seus noms a la placa commemorativa.

 Per qualsevol consulta, podeu enviar un correu a <dircom@uib.cat>