VI Seminari d'Estudis Catalans del Vuit-cents: Ramon Llull en la literatura catalana del segle XIX

 Programa

Data

El divendres 11 de novembre de 2016

Lloc

Edifici Ramon Llull. Aula de Graus. Campus universitari

Programa

Matí

10 - 10.45 h. Margalida Tomàs, Ramon Llull i Marià Aguiló

10.45 - 11.30 h. Pere Rosselló Bover, L'obra lul·lística de Jeroni Rosselló

11.30 - 12 h. Joan Alegret, Ramon Llull a La tradició catalana, de Josep Torras i Bages

12.15 - 12.45 h. Rosa M. Planas, ¿Fores vilan de malehida raça? Ramon Llull segons la visió de Josep Tarongí

12.45 - 13.30 h. Rafael Roca, Ramon Llull i València (1868-1933)

13.30 - 14 h. Debat

Horabaixa

16 - 16.45 h. Ramon Pinyol i Torrents, Llull, Verdaguer i M. dels S. Oliver. A propòsit de l'edició pòstuma de Perles del Llibre d'Amic e Amat (1908)

16.45 - 17.15 h. Magí Sunyer, El mite de Ramon Llull. Una mirada heterodoxa

17.30 - 18 h. Isabel M. Ripoll, Bartomeu Muntaner i el projecte d'edició de l'obra de Ramon Llull

18 - 19 h. Debat i cloenda

Organització

Grup d'Estudi sobre la Literatura Catalana del Vuit-cents de la Universitat de Barcelona

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears

Institut d'Estudis Catalans. IEC Palma

Col·laboració

Universitat de les Illes Balears. Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta. Servei d’Activitats Culturals