III Concurs de monòlegs en anglès. UIB 2018

La UIB, a través del Servei de Relacions Internacionals i el Servei d’Activitats Culturals, convoca el III Concurs de

monòlegs en anglès, que pretén fomentar entre l’alumnat universitari les seves capacitats i destreses d’oratòria en anglès. El concurs va adreçat a tot l’alumnat de la UIB la llengua materna del qual no sigui l’anglès.

III Concurso de monólogos en inglés. Grupo 9 de Universidades

Bases