Escoltar

Parlar en públic. Persuadim l'oient. Lliga de Debat Universitari

Curs Grup 1 Anul·lat!

L'habilitat de parlar en públic (HP) és una destresa que forma part de la comunicació oral i escrita en la pròpia llengua i és una competència genèrica destacada en les noves titulacions de l'espai europeu d'educació superior (EEES). Quan un alumne universitari defensa una idea, exposa les seves troballes o presenta un projecte, aquesta habilitat social és essencial.

Dates i horari

Grup 1: Curs anul·lat! El dijous 30 de gener de les 16 a les 20 hores i el divendres 31 de gener de 2020  de les 9.30 a les 13.30 hores.

Grup 2: El dijous 23 de gener de les 16 a les 20 hores i el divendres 24 de gener de 2020 de les 9.30 a les 13.30 hores.

Lloc

Aula 7 de l'edifici sa Riera

Durada

10 hores (8 hores presencials i 2 en línia)

Termini d'inscripció

7 de gener de 2020

Matrícula gratuïta.

Professora

Antònia Pades Jiménez, infermera i doctora en Psicologia. Professora titular d'universitat adscrita al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears. La seva docència i recerca s'ha centrat en les habilitats socials i comunicatives dels professionals de la salut i en els programes d'intel·ligència emocional i comportament social de les organitzacions.

Destinataris

En primer lloc, estudiants, fins a trenta anys, que s'inscriguin a la VII Lliga de Debat Universitari de la UIB. Fins al 7 de gener de 2020.

En segon lloc, si queden places vacants, qualsevol estudiant de la UIB matriculat a cursos reglats. Del 9 al 16 de gener de 2020 (enviau un correu electrònic amb les vostres dades a sac@uib.cat).

 

Nombre de places: 16

Introducció

Encara que parlar en públic és una competència present en totes les etapes educatives, a l'hora de defensar una idea davant un públic expert o no expert, aquesta competència transversal i genèrica recobra un valor important. L'entrenament en l'àmbit psicoeducatiu resulta enriquidor per a l'alumnat universitari que vulgui formar-se i ser destre oralment davant l'audiència.

El fet de preparar la situació, instruir-se i formar-se en l'àmbit cognitiu, emocional i conductual, pot ajudar a superar la por i afrontar amb èxit la tasca de parlar en públic.

Objectiu

Desenvolupar i millorar habilitats de comunicació en parlar en públic davant un grup (audiència) amb seguretat i confiança, aconseguint que l'alumnat mostri naturalitat i credibilitat a l'hora de defensar les seves troballes científiques de manera estructurada i sense manifestar por ni ansietat excessiva.

Metodologia

S'utilitzarà una metodologia activa i vivencial, amb la finalitat de desenvolupar les habilitats socials, comunicatives i emocionals necessàries per dur a terme una presentació oral, atesos els requisits propis de la Lliga de Debat. S'usaran mitjans audiovisuals apropiats basats en les teories de l'aprenentatge i modificació de conducta (instruccions, modelatge, joc de rols o assaigs conductuals, feedback i tasques per a casa).

S'utilitzaran mesures prèvies de confiança a l'hora de parlar en públic (PRCS-12) i posteriors al programa formatiu. 

Suggerim als alumnes que obtinguin una puntuació superior a 60 en l'escala PRCS-12 que segueixin un entrenament individualitzat en tutories de suport i seguiment.

Beneficis per als discents

 • Identificar les pors més comunes a l'hora de parlar en públic.
 • Reflexionar sobre aquests pensaments irracionals que bloquegen l'actuació eficaç.
 • Obtenir control emocional i seguretat en un mateix.
 • Identificar les estratègies per parlar en públic de manera eficaç, tant verbalment com no verbalment.
 • Practicar l’observació sistemàtica i aprendre observant i assajant el nostre propi estil. Tenir suport individualitzat de seguiment per atendre les necessitats particulars.
 • Saber estructurar el missatge amb un ordre, un temps establert i un objectiu fixat (tema assignat).
 • Assajar i desenvolupar habilitats practicant exercicis dissenyats de manera estructurada.

Continguts

 1. Parlar en públic com a habilitat social avançada.
 2. Mesurament de la confiança per parlar en públic (PRCS-12).
 3. Suport addicional als subjectes amb més puntuació a l'escala de mesura. En petit grup es realitzarà entrenament en control de pors, emocions, i assaig conductual per superar ansietat específica.
 4. Formació en control de pensaments negatius, irracionals i rumiatius.
 5. Tècniques d'autoinstruccions verbals i intel·ligència emocional.
 6. Entrenament en observació sistemàtica (escala ECO).
 7. Tècniques d'estructuració del missatge verbal. Resumir, argumentar i tancar el contingut narratiu. Defensa de preguntes.
 8. Suport audiovisual, recomanacions.

Estructura

 • 4 hores teòriques en una sola sessió formativa teoricopràctica. Totalitat del grup classe.
 • 2 hores teoricopràctiques (la meitat de la classe, 2 o 3 grups), en què es faran assaigs i feedback correctiu.
 • 2 hores teoricopràctiques (l'altra meitat de la classe, 2 o 3 grups més), en què es faran assaigs i feedback correctiu.
 • 2 hores en línia, els alumnes es gravaran i enviaran el vídeo a la professora (treball autònom).
 • 2 hores en línia, activitat avaluativa: es durà a terme el feedback del vídeo que enviïn els alumnes: tots els participants hauran de gravar-se durant un mínim de 3 minuts per alumne (treball correctiu de la professora).
 • 2 hores, prèvies al debat: la professora, durant 2 hores prèvies al dia de la lliga de debat, farà assaigs amb els alumnes que ho necessitin.
 • Tutoria de suport i seguiment: 2 hores (petit grup) per als alumnes que tinguin una puntuació elevada en PRCS-12. (Només per a aquells alumnes amb més de 60 punts a l'escala.)

Inclou, a més, la correcció avaluativa individualitzada i la tutoria de suport i seguiment per a aquells alumnes que tinguin necessitats especials i/o ansietat.

El curs és presencial i en línia. Els alumnes tindran el manual didàctic, les escales d'observació sistemàtica i una relació de bibliografia complementària.