Programa per a alumnat UIB

Vols fer una estada en alguna universitat de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU)? El programa DRAC et permet realitzar activitats o assistir a cursos o seminaris a qualsevol universitat membre d’aquesta xarxa d’universitats de parla catalana.

El programa s'entén com un ajut per assistir i participar a cursos, seminaris o congressos i per dur a terme estades de recerca en una altra universitat de la XVU. Tot això s'emmarca dins la xarxa d'universitats signatàries de l'acord i pressuposa un reconeixement a la UIB de les activitats realitzades a la universitat de destinació.

Els imports dels ajuts, en totes les accions, estan destinats a cobrir despeses de desplaçament, allotjament i inscripció; en cap cas no s’hi inclouen les despeses de manutenció.

Més informació:

Xarxa Vives d'Universitats - programa DRAC

Per a més informació, contacta amb el vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, tel. 971 172 444.

Accions del Programa DRAC

DRAC-Estiu: ajuts per a estudiants que estiguin cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 45 crèdits aprovats i estudiants de màsters oficials universitaris i doctorat per assistir als cursos o activitats que figuren a la Guia de cursos d’estiu que la Xarxa edita anualment.

DRAC-Hivern: ajuts per a estudiants que estiguin cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 60 crèdits aprovats per assistir a cursos, seminaris o altres activitats de la Xarxa o de les seves universitats membres, que no es prevegin al DRAC-Estiu, de durada inferior a 15 dies i que impliquin un desplaçament superior als 50 quilòmetres de distància.

DRAC-Formació avançada: ajuts per a estudiants de doctorat i de màster oficial universitari en relació amb les activitats organitzades per la Xarxa Vives, així com l’assistència a cursos, seminaris o estades de recerca en altres universitats de la XVU que impliquin un desplaçament superior als 50 quilòmetres de distància.