Funció i objectius

El Servei d'Activitats Culturals dinamitza la vida cultural de la comunitat universitària. Oferim al·licients artístics i creatius de tota mena al món universitari i a la societat en general, en el benentès que la cultura genera coneixement i progrés.

Les ofertes del SAC es concentren en:

  • la producció de projectes propis, especialment per aconseguir el reconeixement d'aspectes culturals minoritaris
  • les propostes formatives i culturals que genera la pròpia Universitat
  • la divulgació de diverses expressions culturals, siguin pròpies de la universitat (ciència, formació, art,...) o creades per persones externes a la institució
  • la col·laboració amb entitats i institucions que també es dediquen a la projecció i producció cultural, tant en l'ús d'espais com en la producció conjunta d'espectacles i activitats.

El SAC està adscrit al Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta.