Escoltar

Funció i objectius

A la UIB l'aprenentatge no arriba només a través de les aules. Conscients que la cultura genera progrés i coneixement, l'impulsem fa anys a través del Servei d'Activitats Culturals. Un autèntic agitador i dinamitzador de la vida cultural de la comunitat universitària.

La seva missió és oferir al·licients artístics i creatius de tot tipus al món universitari i a la societat en general. No només com a millor difusor sinó també implicant-se en la producció de projectes formatius i culturals de la mateixa Universitat, així com en aquells que facilitin el reconeixement d'aspectes culturals minoritaris. Es dóna cada vegada més rellevància al les propostes que fan els estudiants de la UIB, com és el cas de la jove Orquestra Universitat de les Illes Balears.

El seu àmbit d'actuació va més enllà del campus, ja que el SAC es converteix en el vincle entre l'escena cultural de les Balears i la comunitat universitària. A més dels seus programes anuals, col·labora amb els que desenvolupen les principals institucions i organitzacions de l'arxipèlag.

Les ofertes del SAC es concentren en:

  • la producció de projectes propis, especialment per aconseguir el reconeixement d'aspectes culturals minoritaris
  • les propostes formatives i culturals que genera la pròpia Universitat
  • la divulgació de diverses expressions culturals, siguin pròpies de la universitat (ciència, formació, art,...) o creades per persones externes a la institució
  • la col·laboració amb entitats i institucions que també es dediquen a la projecció i producció cultural, tant en l'ús d'espais com en la producció conjunta d'espectacles i activitats.

El SAC està adscrit al Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries.