UIB Theatre Company 2018-19

Director

Juanjo Bermúdez de Castro, Professor Contractat Doctor. Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

Dates, lloc, horari de classes i assaig

els dijous de 17.30 a 20.30 hores a l’Aula Petita de Mestre. Edifici Guillem Cifre de Colonya

La UIB Theatre Company ofereix des de febrer de 2017 als estudiants de la UIB interessats en el teatre l'oportunitat de formar-se en teoria i tècniques teatrals, veu, moviment, història del teatre, així com l'experiència de re-escriure, muntar i representar, tant a la universitat com en diferents sales i teatres de les Illes Balears, una obra davant d'un públic de manera professional,

Les classes de teoria i tècnica tenen lloc del 5 d’octubre de 2018 i fins que s’estrenarà la representació de l’obra que es prepara per aquest curs acadèmic West Mallorca Story.

Les classes duren tres hores i s’organitzen en tres blocs ben diferenciats:

  1. El director imparteix una sèrie de continguts vinculats amb el teatre: Shakespeare, mètodes d'interpretació, història del teatre, teoria i crítica literària...
  2. En una segona secció es treballa el cos i la veu així com diferents tècniques teatrals (circumstàncies prèvies, creació de personatges, monòlegs, treball amb els sentits, relaxació, expurgativo, vulnerabilitat, confiança...)
  3. En la tercera secció s'aborda directament l'obra en concret que s’ha de representar el juny 2019. Les primeres classes reescrivint el text entre tots mitjançant un treball de dramatúrgia adaptant-ho a la nostra companyia i a una audiència del segle XXI.

Posteriorment, una vegada que l'obra ha estat reescrita, comencem a assajar-la provant cada actor i actriu diverses tècniques interpretatives sota la direcció del director, i modificant també el text segons la pràctica sobre l'escenari ho va sol·licitant.

Projecte teatral 2018-19: West Mallorca Story

El projecte teatral West Mallorca Story és una adaptació musical del clàssic Romeu i Julieta de Shakespeare, i de la pel·lícula guanyadora de deu Óscars West Side Story (1961), Tractarem d'acostar la trama, la temàtica, les cançons, el conflicte intern dels personatges i el registre als interessos d'un públic jove i actual.

West Mallorca Story està ambientada a la Mallorca dels anys 70 i explica la història d'amor entre la filla d'una família tradicional mallorquina que regenta un hotel- restaurant en el Portixol i una de les cambreres filla d'una família de peninsulars que han vingut a treballar a l'hoteleria i viuen al barri del Polígon de Llevant. Les llengües vehiculars de l'obra són el català, el castellà, i les cançons en anglès. L'obra segueix la línia de recerca acadèmica sobre adaptacions universitàries de Shakespeare al segle XXI.

 

Per a més informació

sac@uib.cat