Direcció coral a la carta

Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta / SAC. Aula de Música

Professor

Joan Company Florit. Director de la Coral Universitat de les Illes Balears i del Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Destinataris

Cantaires de cors, directors de cors, estudiants de grau d’Educació Infantil i Primària, mestres i professors que vulguin adquirir eines per fomentar el cant coral als centres educatius.

Dates i horaris

Els dissabtes següents: 28 d’octubre; 11 i 25 de novembre de 2017; 13 i 27 de gener; 10 i 24 de febrer; 24 de març; 14 i 28 d’abril de 2018. De les 10.30 a les 13.30 hores.

Lloc

Universitat de les Illes Balears. Edifici Sa Riera. Aula Joan Maria Thomàs. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma.

Durada

40 hores (30 hores presencials i 10 hores de treball de l’alumne).

Objectius

 • Aprofundir en la tècnica de direcció i les habilitats gestuals i comunicatives.
 • Reflexionar sobre el desenvolupament i la salut de la veu i l’aplicació de la tècnica vocal al treball coral.
 • Recerca de recursos, metodologia i repertori adaptats al treball amb diferents formacions corals.
 • Educar l’oïda i practicar habilitats auditives.
 • Anàlisi i estudi de les partitures.
 • Aportar recursos de gestió i preparació de l’assaig.

Programa

Tècnica gestual i pedagogia de l’assaig

Pràctica directorial de les obres proposades per l'alumne (mínim dues partitures, màxim cinc)

El so coral i l’educació vocal

La formació musical del director

El repertori coral (tipologies i graus de dificultat)

La gestió coral: artística i administrativa.

Els alumnes han de remetre les partitures proposades abans del 20 d’octubre a l’adreça <sac@uib.cat>

Places

20.

Preus

 • 80 euros:
  • Alumnes UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
  • Estudiants: matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP. Heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs.
  • Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.
  • Desocupats de l’Estat espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
  • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.
  • Cantaires de les Corals de la UIB.                     
 • Altres: 100 euros.
 • Oients: 40 euros.

Certificats

Crèdits ECTS: 1 crèdit ECTS concedit

Hores de formació permanent del professorat: Segons consta a la diligència del 22 de desembre de 2017, aquesta activitat no ha obtingut l'homologació.

Podeu consultar aquesta resolució a la pàgina de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat següent: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3047494&coduo=3035232&lang=ca

Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:

 • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs
 • Obtenir una avaluació favorable al curs.
 • Estar al corrent en el pagament del curs.

En cas de certificat d'aprofitament, és imprescindible l'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores i superar la prova d'avaluació proposada pel professor.

Informació, inscripcions i matrícula

Les inscripcions es faran mitjançant els serveis administratius de l’edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears, o bé en línia.

Personalment a:

Edifici Sa Riera

C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2

07122 Palma (Illes Balears)

Telèfon: (34) 971 17 24 10

E-mail: cursos@uib.es

En línia a:      Actiu           Oients