Orquestra Universitat de les Illes Balears (OUIB)

Per iniciativa dels estudiants de la UIB, el Servei d’Activitats Culturals posa en marxa l'Orquestra Universitat de les Illes Balears, que pretén oferir una plataforma en la qual els estudiants de la UIB amb interès i ganes d’aplicar els estudis musicals pugueu satisfer aquesta necessitat de mantenir la pràctica de l’instrument que tocau.

La creació d’aquest projecte sorgeix de la necessitat d’un nombre significatiu d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears que, a més d’estar matriculats a la UIB, cursen o han cursat estudis musicals. Molts d’aquests estudiants agraeixen la possibilitat de tenir un espai en el qual poden seguir amb la pràctica de la música de forma compatible amb els estudis a la UIB.

Els destinataris d’aquest projecte són els estudiants matriculats a la UIB que tinguin fins a trenta anys i ganes de posar en pràctica els seus coneixements musicals i cobrir al mateix temps necessitats educatives i culturals a la pròpia Universitat.

 Responsable docent

Noemy Berbel Gómez, professora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB

Coordinació

Catalina Amengual, estudiant del Grau de Llengua i Literatura Catalanes a la UIB.

Direcció de l’OUIB

El director que inicialment comença el projecte d’orquestra de la UIB és Francesc Amengual Ripoll (1989). Llicenciat pel Conservatori Superior de Música de les Illes Balears en les especialitats de violí, amb els mestres Agustín León Ara i José Manuel Álvarez Losada, i de música tradicional, amb els mestres Pep Toni Rubio, Pep Rotger i Tomàs Salom. Actualment cursa quart curs del grau de Direcció d’Orquestra i Cor a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) amb els mestres Jordi Mora Griso i Josep Vila Casañas. 

Aquesta iniciativa pretén que condueixin l’orquestra diferents músics joves que estudiïn o hagin estudiat Direcció i que podrien canviar cada quadrimestre.

Crèdits ECTS

1 crèdit ECTS per quadrimestre (6 crèdits com a màxim en el marc d’aquesta iniciativa), exceptuant els estudis de grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física.

Per poder obtenir els crèdits corresponents és imprescindible que:

  • Us inscriviu en línia per formar part de l’orquestra (heu de tenir, com a mínim, fins al quart curs d’ensenyaments professionals)
  • Assistiu al 80 per cent de les hores d'assaig
  • Actueu al concert que es programarà en el moment oportú.

Dies d'assaig de 2018

Lloc: aula 0. Edifici Sa Riera. C/de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma.

Divendres 9 de febrer de 19-21.30h
Divendres 16 de febrer de 19-21.30h. Assaig obert al públic. Sala d'actes de l'edifici Jovellanos
Divendres 2 de març de 19-21.30h
Divendres 9 de març de 19-21.30h
Divendres 16 de març de 19-21.30h

Concert

Març de 2018 (dia i lloc per determinar)

Programa inicial previst

El programa de l’orquestra durant el primer quadrimestre seria el següent:

 

- Simfonia n.14 en La major. K.114 de W.A.Mozart.
          1. Allegro moderato.
          2. Andante.
          3. Menuetto & trio.
          4. Molto allegro.
 
- Simfonia n.27 en Sol major. K199 de W.A.Mozart.
          1. Allegro.
          2. Andantino grazioso.
          3. Presto.
 
- Andante Festivo de J. Sibelius.
- Starnberg de Toni Mairata.
 

Activitat gratuïta

Més informació a <orquestrauib2017@gmail.com>

Inscripcions en línia. (Indicau els estudis musicals a l'apartat de «Titulacions que té l'alumne/a»)

Dies d'assaig de 2017 realitzats

Lloc: aula 0. Edifici Sa Riera. C/de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma.

Divendres 13 d’octubre de 19 a 21 hores

Divendres 27 d’octubre de 19 a 21.30 hores

Divendres 10 de novembre de 19 a 21.30 hores

Divendres 24 de novembre de 19 a 21.30 hores

Divendres 1 de desembre de 19 a 21.30 hores

Dissabte 9 de desembre (horari per determinar)